Νέα δεδομένα και συνθήκες στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο

Oct 02, 2017

Έναρξη: 06/11/2017  Λήξη: 26/08/2018

Η ομαλή ένταξη των παιδιών των μεταναστριών/ών και προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η υπερπήδηση των πολλών και όχι μόνο πολιτιστικών, εμποδίων που συνεπάγεται το συγκεκριμένο εγχείρημα και ευρύτερα η αποτελεσματική, κοινωνικοποιητική και εκπαιδευτική λειτουργία των πολυπολιτισμικών Σχολικών Μονάδων στη χώρα μας απαιτεί πριν και πάνω από όλα ενημερωμένους/ες, ευαισθητοποημένες/ους και επιμορφωμένους/ες εκπαιδευτικούς, ικανές/ους να αναμετρηθούν με τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, εξοπλισμένες/ους με σύγχρονες επιστημονικές θεωρήσεις. Σκοπό του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος αποτελεί ευρύτερα η επιστημονική/επαγγελματική τους ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την ατομική τους βελτίωση, στο τόσο σημαντικό και επίκαιρο από άποψη ενδιαφέροντος πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ειδικότερα η προετοιμασία και η ενδυνάμωσή τους για να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντα που θέτουν οι νέες συνθήκες των ανομοιογενών, πολυπολιτισμικών τάξεων, όπως και των τμημάτων υποδοχής, και των μαθητριών και των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, καθώς όπως όλες και όλοι γνωρίζουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες εκπαιδευτικοί δεν προετοιμάστηκαν κατά τη διάρκεια των βασικών τους σπουδών για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων.

Ειδικότερα, στόχους του προγράμματος όσον αφορά στις/στους επιμορφούμενες/ους  αποτελούν:

 • Η κατανόηση των σύγχρονων πολυπολιτισμικών συνθηκών που διαμορφώνονται στη χώρα γενικότερα και στην ελληνική εκπαίδευση ειδικότερα.
 • Η γνώση του διεθνούς και εθνικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλλά και ευρύτερα κοινωνικά φαινόμενα και μάλιστα αυτά της μετανάστευσης και της προσφυγιάς .
 • Η αποδοχή της αναγκαιότητας εμπλουτισμού των επιστημονικών γνώσεων και των διδακτικών παρεμβάσεών τους, με έμφαση στην αντιρατσιστική και αντιξενοφοβική διδασκαλία, ώστε να καταστούν ικανές/οί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των πολυπολιτισμικών τάξεων και μάλιστα των τάξεων υποδοχής και στις ανάγκες των παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά, θρησκευτικά κ.λπ. περιβάλλοντα.
 • Η γνώση των διαφορετικών μοντέλων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Η δυνατότητα επιτυχούς χειρισμού ευαίσθητων ζητημάτων, ειδικότερα εκείνων που συνδέονται με συγκρούσεις παραδόσεων, αλλά και τα φύλα.
 • Η ουσιαστική συμβολή τους στη σύνδεση και επικοινωνία Σχολικής Μονάδας και μεταναστευτικών/προσφυγικών οικογενειών

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφούμενες  θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις έννοιες και τις σημασίες της πολυπολιτισμικότητας, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και του νέου σχολείου, που προσεγγίζει τον πολιτισμό «σαν σπίτι που μας χωράει όλες και όλους και όχι σαν φυλακή»
 • Να αναγνωρίζουν και να αντιμάχονται τις βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που συνδέονται με τον ρατσισμό, τον σεξισμό, την ξενοφοβία, καθώς και τους μηχανισμούς παραγωγής/αναπαραγωγής τους στο σχολικό περιβάλλον.
 • Να προτάσσουν την αποδοχή της ετερότητας και την υπέρβαση του εθνοκεντρισμού ως δεσπόζουσες αξίες του σύγχρονου σχολείου και σε αυτή τη βάση να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν τις διδακτικές τους παρεμβάσεις, καθώς και τις λοιπές τους δραστηριότητες.
 • Να αξιοποιήσουν τις ποικίλες γνώσεις που αποκόμισαν από την παρακολούθηση του προγράμματος για τη επιτυχή διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης και της τάξης υποδοχής την αντιμετώπιση ευαίσθητων ζητημάτων και την επίλυση τυχόν συγκρούσεων στο πλαίσιό τους.
 • Να συμβάλλουν στην αποτελεσματική σύνδεση του σχολείου με τη μεταναστευτική/προσφυγική οικογένεια
 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Μαρία Γκασούκα
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο:22410 99146
Email: mgasouka@rhodes.aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-13:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

 • Οι Διδακτικές Ενότητες προσφέρονται και μεμονωμένα!
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Έννοια, περιεχόμενο και μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας/διαφορετικότητας στο ελληνικό σχολείο [18 Ώρες]
  Συνεδρίες
  Διαπολιτισμικότητα/ πολυπολιτισμικότητα/διαφορετικότητα/αποδοχή: Γιατί ακριβώς μιλάμε;
  Νέες προσεγγίσεις: Παραγωγική Διαφορετικότητα (productive diversity) και ιδιότητα του/της πολίτη/ιδας : οι πολλαπλές όψεις της ετερότητας (υλικές, σωματικές, συμβολικές κά.)
  Μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας/διαφορετικότητας στην εκπαίδευση: αφομοίωση , αναγνώριση, ένταξη
 2. 2. Δημογραφική πραγματικότητα, Πληθυσμιακές μεταβολές και η Εκπαίδευση των προσφύγων και των μεταναστριών/ών [30 Ώρες]
  Συνεδρίες
  Μετανάστες/στριες, γυναίκες και άνδρες πρόσφυγες διεθνώς, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα
  Ανήλικοι/ες πρόσφυγες και υπηρεσίες εκπαίδευσης.
  Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και οι υποχρεώσεις της ελληνικής Πολιτείας
  Οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).
  Η περίπτωση των ασυνόδευτων ανήλικων αγοριών και κοριτσιών προσφύγων
 3. 3. Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εκπαιδευτικές Πολιτικές διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας [24 Ώρες]
  Συνεδρίες
  Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ευρώπη
  Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Το νομοθετικό πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
  Το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο ένταξης των κοριτσιών και αγοριών προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 4. 4. Ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση της ετερότητας [48 Ώρες]
  Συνεδρίες
  Διοίκηση Σχολικής Μονάδας και πολυπολιτισμικό περιβάλλον
  Ο ρόλος της κουλτούρας της ετερότητας και της αποδοχής στην αποτελεσματικότητα της πολυπολιτισμικής Σχολικής Μονάδας
  Η/ο «άλλη/ος» μαθήτρια/ής: τα χαρακτηριστικά της/του, οι ανάγκες της/του, τα πολιτισμικά και επικοινωνιακά εμπόδια στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον
  Το ζήτημα της διαχείρισης της γλωσσικής ετερότητας στις Σχολικές Μονάδες
  Τάξεις Υποδοχής: Η σημασία, οι δυσκολίες, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
  Προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισή τους
  Προτάσεις ανάπτυξης διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων στη Σχολική Μονάδα
  Η σημασία της εμπλοκής στις σχολικές δραστηριότητες των μεταναστριών/ών και προσφύγων γονέων
 5. 5. Για ένα Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα Σπουδών [24 Ώρες]
  Συνεδρίες
  Αναγκαιότητα και οφέλη
  Βασικές Αρχές και Αξίες
  Η σημασία νέων σχολικών εγχειριδίων, που: -θα είναι απαλλαγμένα από προκαταλήψεις, στερεότυπα, ξενοφοβία, κ.λπ. -Θα αναδεικνύουν, εκτός των διαφορών, και τις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες πολιτισμικές ομάδες και στους λαούς
  Μελέτες Περίπτωσης και Καλές Πρακτικές εθνικές και διεθνείς.
 6. 6. Η αξιοποίηση μαθημάτων όπως η ιστορία ή/και τα μαθηματικά ως εργαλεία διαπολιτισμικής αγωγής [12 Ώρες]
  Συνεδρίες
  Μέσα διδασκαλίας και μάθησης
  Νέου Τύπου Διδακτικές Παρεμβάσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις
 7. 7. Διαπολιτισμικές δεξιότητες της/του εκπαιδευτικού [42 Ώρες]
  Συνεδρίες
  Ο ρόλος της/του εκπαιδευτικού στην ένταξη των μαθητών και των μαθητριών
  Η ιδεολογία της Ετερότητας και η Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση
  Η αντιμετώπιση του ρατσισμού, του σεξισμού και της ξενοφοβίας
  Η Διαπολιτισμική Αναζήτηση
  Η Διαπολιτισμική Επικοινωνία
  Η προσαρμογή των διδακτικών πρακτικών στις νέες συνθήκες (νέου τύπου διδακτικές παρεμβάσεις)
  Η ουσιαστική, εποικοδομητική προσωπική επαφή με μετανάστριες/ες και πρόσφυγες γονείς
 8. 8. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Φύλο [18 Ώρες]
  Συνεδρίες
  Οι μετανάστριες/πρόσφυγες γυναίκες και κορίτσια ως «αποκλεισμός στο εσωτερικό του αποκλεισμού»
  Που τελειώνει η παράδοση της «άλλης» κουλτούρας και που αρχίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των κοριτσιών της, ειδικότερα στο σχολείο;
  Το ευαίσθητο ζήτημα της διαχείρισης της έμφυλης σχέσης ευρωπαϊκής/ελληνικής παράδοσης και παράδοσης της «άλλης» κουλτούρας στο πλαίσιο της Σχολικής Μονάδας
 9. 9. Οικογενειακό περιβάλλον και σχολικές επιδόσεις σε πολυπολιτισμικές Σχολικές Μονάδες [18 Ώρες]
  Συνεδρίες
  Στρατηγικές σύνδεσης και συνεργασίας Σχολικής Μονάδας και μεταναστευτικής/προσφυγικής οικογένειας
  Η σημασία παροχής Συμβουλευτικής σε μετανάστριες/ες και πρόσφυγες γονείς στο πλαίσιο της Σχολικής Μονάδας
  Ο καινοτόμος θεσμός της/του «θετής/θετού» γονέα
 10. 10. Η αξιολόγηση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση [24 Ώρες]
  Συνεδρίες
  Αξιολόγηση και εκπαίδευση ενηλίκων: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές
  Μορφές, Μέθοδοι και Τεχνικές αξιολόγησης (Ι & ΙΙ)
  Σχεδιασμός, υλοποίηση και έλεγχος Σχεδίων Αξιολόγησης
  Η σημασία της Αξιολόγησης