Διαταραχές Θρέψης: Από την Παχυσαρκία στην Ψυχογενή Ανορεξία

Έναρξη Λήξη: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία.

Το πρόγραμμα παρουσιάζει τις σημαντικότερες διαταραχές θρέψης που πλήττουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Αρχικά, αναλύεται διεξοδικά η παχυσαρκία με έμφαση στα αίτια και τους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή. Περιγράφεται επίσης η σχέση της παχυσαρκίας με την αυξημένη συχνότητας εμφάνισης άλλων χρόνιων νοσημάτων. Ακολούθως, αναλύεται η παχυσαρκία στην παιδική ηλικία και ο ρόλος αυτής στα επόμενα στάδια της ενήλικης ζωής.

Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο αντιμετώπισης τόσο της παιδικής παχυσαρκίας όσο και της παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή. Ακολούθως, περιγράφεται το φαινόμενο της υποθρεψίας που εμφανίζεται σε ειδικούς πληθυσμούς που πάσχουν από κάποιο νόσημα. Στην συνέχεια περιγράφονται δύο σύγχρονα νοσήματα δυσθρεψίας και ειδικότερα η ψυχογενής ανορεξία και η ψυχογενής βουλιμία και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα διαγνωστικά κριτήρια και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Κωνσταντίνος Γιαγκίνης
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου
email: cgiaginis@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

 • 10% επιπρόσθετη έκπτωση για εγγραφές έως και 30 ημέρες πριν από την έναρξη του Προγράμματος!
 • Οι Διδακτικές Ενότητες προσφέρονται και μεμονωμένα
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Πέψη και Απορρόφηση Τροφών: Η Λειτουργία του Γαστρεντερικού Συστήματος [18/12/2017-07/01/2018] [Ώρες Επιμόρφωσης:18] [Δίδακτρα:160€]

  Στην ενότητα αυτή περιγράφεται διεξοδικά η λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος. Αρχικά, αναλύεται η δομή και η λειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα και των επικουρικών οργάνων του σε σχέση με την πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών της τροφής. Ακολούθως, γίνεται εκτενής αναφορά στα μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά των τροφίμων και τις αντίστοιχες ημερήσιες διατροφικές συστάσεις για αυτά. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η διαδικασία πέψης και απορρόφησης για κάθε θρεπτικό συστατικό ξεχωριστά.

  Συνεδρίες
  Δομή και Λειτουργία Γαστρεντερικού Συστήματος
  Θρέψη και Θρεπτικά Συστατικά
  Πέψη και Απορρόφηση Θρεπτικών Συστατικών (
 2. 2. Παχυσαρκία: Αιτιοπαθογένεια, Παθοφυσιολογία και Πρόληψη [07/01/2018-28/01/2018] [Ώρες Επιμόρφωσης:18] [Δίδακτρα:160€]

  Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η παχυσαρκία ως μια σύγχρονη επιδημική νόσος που πλήττει τον προηγμένο κόσμο. Αρχικά, αναλύεται η παχυσαρκία από επιδημιολογικής απόψεως με ιδιαίτερη έμφαση στον αυξημένο επιπολασμό της στον Δυτικό Κόσμο και περιγράφονται τα αίτια και οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης της. Στην συνέχεια, αναλύονται οι παθοφυσιολογικοί μοριακοί μηχανισμοί που λαμβάνουν χώρα στην παχυσαρκία. Ακολούθως, περιγράφεται η παιδική παχυσαρκία, τα αίτια εμφάνισής της και αρνητικές συνέπειες της στα επόμενα στάδια της ζωής.

  Συνεδρίες
  Παχυσαρκία: Επιδημιολογική Προσέγγιση
  Παχυσαρκία: Μοριακή Προσέγγιση
  Παιδική Παχυσαρκία
 3. 3. Ψυχογενείς Διαταραχές Θρέψης: Διάγνωση και Αντιμετώπιση [29/01/2018-18/02/2018] [Ώρες Επιμόρφωσης:18] [Δίδακτρα:160€]

  Στην ενότητα αυτή περιγράφεται αναλυτικά η φυσιολογία της διατροφικής συμπεριφοράς με ιδιαίτεροι έμφαση στους μηχανισμούς δράσης των ορεξιογόνων και ανορεξιογόνων παραγόντων σε επίπεδο υποθαλάμου και στελέχους του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ακολούθως, περιγράφονται τα αίτια, οι μηχανισμοί και οι τρόποι αντιμετώπισης φαινομένων υποθρεψίας σε ειδικούς πληθυσμούς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Στην συνέχεια, περιγράφονται τα διαγνωστικά κριτήρια και οι τρόποι αντιμετώπισης δύο σύγχρονων νοσημάτων, της ψυχογενούς ανορεξίας και της ψυχογενούς βουλιμίας.

  Συνεδρίες
  Φυσιολογία της Διατροφικής Συμπεριφοράς
  Υποθρεψία: Αίτια, Μηχανισμοί και Αντιμετώπιση
  Ψυχογενής Ανορεξία και Βουλιμία