Διατροφή και Πρόληψη Χρόνιων Νοσημάτων

Έναρξη/Λήξη: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία και ενημερωθείτε για τις νέες ημερομηνίες

Περιγραφή Προγράμματος

Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην περιγραφή της φυσιολογίας και των μηχανισμών λειτουργίας του γαστρεντερικού συστήματος, στην ανάλυση των βασικών αρχών που διέπουν την διατροφή και στην περιγραφή της διατροφής ως μέσο πρόληψης των χρόνιων νοσημάτων.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Γιαγκίνης Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
Σχολή Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 2254083117
Email: cgiaginis@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-13:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Φυσιολογία Γαστρεντερικού Συστήματος (06/03/2017-02/04/2017)

  Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει ως αντικείμενο την περιγραφή της δομής και της λειτουργίας του γαστρεντερικού συστήματος. Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα αναλυθεί η δομή και η λειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα και των επικουρικών οργάνων του και θα περιγραφούν οι γαστρεντερικές εκκρίσεις, καθώς και οι μηχανισμοί πέψης και απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών της τροφής. Η παρούσα διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην κατανόηση της λειτουργίας του γαστρεντερικού συστήματος με έμφαση στην πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών της τροφής.

  Συνεδρίες
  Δομή και Λειτουργία Γαστρεντερικού Σωλήνα
  Δομή και Λειτουργία Επικουρικών Οργάνων Γαστρεντερικού Συστήματος
  Γαστρεντερικές Εκκρίσεις
  Πέψη και Απορρόφηση Θρεπτικών Συστατικών
 2. 2. Βασικές Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου (03/04/2017-07/05/2017)

  Το γνωστικό αντικείμενο της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παράθεση των βασικών αρχών της Επιστήμης της Διατροφής του Ανθρώπου. Η διδακτική αυτή ενότητα πραγματεύεται τον ρόλο των μακροθρεπτικών και των μικροθρεπτικών συστατικών της διατροφής εντός του ανθρώπινου οργανισμού, τους παράγοντες που επηρεάζουν τον βασικό μεταβολισμό και το ενεργειακό ισοζύγιο, τη δομή των ορθών διατροφικών προτύπων με έμφαση στις συστάσεις της μεσογειακής διατροφής και τις βασικές οδηγίες ορθής διατροφής στα επιμέρους στάδια της ζωής. Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση από τους εκπαιδευόμενους της σημασίας των διατροφικών παραγόντων στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

  Συνεδρίες
  Ο Ρόλος των Μακροθρεπτικών και Μικροθρεπτικών Συστατικών της Διατροφής
  Βασικός Μεταβολισμός και Ισοζύγιο Ενέργειας
  Διατροφικά Πρότυπα-Οι Συστάσεις της Μεσογειακής Διατροφής
  Διατροφή στα Στάδια της Ζωής
 3. 3. Διατροφή και Πρόληψη Χρόνιων Ασθενειών (08/05/2017-18/06/2017)

  Η παρούσα διδακτική ενότητα αφορά την παθοφυσιολογία χρόνιων ασθενειών, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος και τα μεταβολικά νοσήματα και εστιάζει περαιτέρω στον ρόλο της διατροφής ως μέσω πρόληψης των νοσημάτων αυτών. Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθούν οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που διέπουν την νόσο του καρκίνου, καθώς και τα καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα. Επίσης, θα περιγραφεί ο ακριβής ρόλος της διατροφής στην πρόληψη των νοσημάτων αυτών. Η παρούσα διδακτική ενότητα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τις βασικές και απαραίτητες γνώσεις για την παθοφυσιολογία και αιτιογένεια των χρόνιων νοσημάτων προκειμένου να κατανοήσουν πληρέστερα τον ρόλο της διατροφής στην πρόληψη αυτών.

  Συνεδρίες
  Παθοφυσιολογία Καρδιαγγειακών Νοσημάτων
  Διατροφή και Πρόληψη Καρδιαγγειακών Παθήσεων
  Παθοφυσιολογία Καρκίνου
  Διατροφή και Πρόληψη Καρκίνου
  Παθοφυσιολογία Μεταβολικών Νοσημάτων
  Διατροφή και Πρόληψη Μεταβολικών Νοσημάτων