Ετήσιο Εντατικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση στην Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Πρακτική (τρέχων Κύκλος)

Έναρξη: 26/03/2018 – Λήξη: 02/12/2018

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες σε συνδυασμό με τα συνεχώς μετασχηματιζόμενα χαρακτηριστικά της σύγχρονης σχολικής μονάδας αλλάζουν το τοπίο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Ταυτόχρονα οι εξελίξεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των θεωριών της διοίκησης δημιουργούν νέες συνθήκες υπό τις οποίες οφείλει να λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα και η σχολική μονάδα. Ως επακόλουθο, το πεδίο των Επιστημών της Αγωγής γίνεται πολύπλοκο και πολυεπίπεδο και καλεί τον/την εκπαιδευτικό να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του σε αυτό προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και (κυρίως) σε ό,τι έχει σχέση με την εκπαιδευτική πράξη.

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν πρόγραμμα έχει στόχο να συγκεντρώσει και να αναλύσει, με τρόπο ολοκληρωμένο και συνολικό, όλες τις σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με την άσκηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και τις προοπτικές του, είτε αυτές αφορούν τον/την εκπαιδευτικό στην τάξη και στη σχολική μονάδα, είτε αυτόν/ήν που εξελίσσεται σε διευθυντικές θέσεις, σε θέσεις στελέχους της εκπαιδευτικής διοίκησης και σε ηγέτη/ιδα στο πεδίο της εκπαίδευσης. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στον/την εκπαιδευτικό μια κατά το δυνατόν πλήρη υποδομή γνώσεων -ένα είδος οδηγού στον οποίο θα μπορεί να ανατρέξει όταν αναζητά ενημέρωση και λύσεις στα ζητήματα που τον/την απασχολούν, σε κάθε φάση της πορείας του/της στην εκπαίδευση.

 • Επιπρόσθετη έκπτωση 10% για εγγραφές έως 12 Μαρτίου
 • Δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής σε 6 δόσεις

 

 • Το Πρόγραμμα αντιστοιχεί σε εντατικό ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης.
 • Οι Διδακτικές Ενότητες προσφέρονται και μεμονωμένα

 

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Kαθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο:22410 99425
Email:e-epimorfosi@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-13:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Αρχές της Διοίκησης στην Εκπαίδευση [26/03/2018-15/04/2018] [30 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:90€]

  Σε αυτή τη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και λειτουργίες της διοίκησης (management), όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης γενικά και των εκπαιδευτικών μονάδων ειδικότερα. Συγκεκριμένα: Αρχικά γίνεται αναφορά στην έννοια της διοίκησης και στις βασικές της αρχές της με εξειδίκευση στην έννοια της διοίκησης στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια η ενότητα εστιάζει στις λειτουργίες της διοίκησης στο πεδίο της εκπαίδευσης όπου αναλύονται - Η έννοια, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της οργάνωσης και του σχεδιασμού-προγραμματισμού στην εκπαίδευση - Η έννοια της λήψης αποφάσεων και η διαδικασία εφαρμογής τους στην εκπαίδευση. - Ο προσδιορισμός της έννοιας και οι διαδικασίες άσκησης ελέγχου στην εκπαίδευση - Η έννοια και η διαδικασία αξιολόγησης ως μέρος των διοικητικών λειτουργιών της εκπαίδευσης Τέλος η ενότητα περιλαμβάνει αναφορά: - Στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και στη διοικητική του διάρθρωση με έμφαση στη σχολική μονάδα διοικητικό οργανισμό στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα. - Στους ρόλους που αναλαμβάνουν οι διευθυντές/ριες των σχολικών μονάδων και στα προσόντα που είναι απαραίτητο να έχουν ή να αναπτύξουν προκειμένου να βελτιώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες.

  Συνεδρίες
  Έννοια της διοίκησης, Εξέλιξη της διοικητικής θεωρίας & Έννοια της διοίκησης στην εκπαίδευση
  Λειτουργίες της Διοίκησης στην Εκπαίδευση (1): Οργάνωση/ προγραμματισμός/ Λήψη αποφάσεων/ Εφαρμογή αποφάσεων
  Λειτουργίες της διοίκησης στην εκπαίδευση (2): Έλεγχος & αξιολόγηση
  Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα: Δομή και οργάνωση, Η σχολική μονάδα ως διοικητικός οργανισμός
  Ο ρόλος του/της διευθυντή/ριας ως manager σχολικών μονάδων, Διοικητικά προσόντα και δεξιότητες
 2. 2. Ηγεσία στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον [16/04/2018-02/05/2018] [30 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:90€]

  Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας, η οποία στις μέρες μας παίζει σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και γενικότερα στο μετασχηματισμό της κοινωνίας. με τη διδακτική αυτή ενότητα ζητούμενο είναι: - Να προσδιοριστεί η έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας, να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητά της στο γενικό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι αρχές της ισότητας, της συμμετοχής και να αναλυθεί η δυνατότητά της να συμβάλλει σε αλλαγές και στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. - Να εξεταστούν τα μοντέλα ηγεσίας και να αξιολογηθούν τα στοιχεία της αποτελεσματικότητας του κάθε μοντέλου. - Να αναδειχθούν οι ηγετικές συμπεριφορές που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Η ανάγκη για την ενότητα αυτή προκύπτει από την αναδυόμενη αναγνώριση οτι η ηγεσία στην εκπαίδευση είναι μια εξειδικευμένη «ασχολία», που ασκείται παράλληλα με άλλες -και κυρίως με τη διευθυντική- και απαιτεί ειδική προετοιμασία. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σχολικού περιβάλλοντος, η συνεχώς αυξανόμενη με εμπειρικά δεδομένα επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι η αποτελεσματική ηγεσία οδηγεί στην ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και στη βελτίωση/ αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθιστούν αναγκαία την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ηγεσίας.

  Συνεδρίες
  Η έννοια της ηγεσίας, Προσδιορισμός αποτελεσματικής ηγεσίας
  Ηγεσία στην πράξη, Ηγετικοί ρόλοι, Συστατικά χαρακτηριστικά του ηγέτη
  Μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκηση
  Προετοιμασία και ανάπτυξη σχολικών ηγετών
  Ηγέτης και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 3. 3. Ειδικά Θέματα στη Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων [03/05/2018-20/05/2018] [30 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:90€]

  Η αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία απαιτούν γνώσεις σε ορισμένα εξειδικευμένα θέματα που σήμερα αποτελούν τις εκπαιδευτικές προκλήσεις. Τέτοια θέματα είναι η επικοινωνία στην εκπαίδευση, η εισαγωγή της καινοτομίας, η διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής και μεταρρύθμισης, η συμβολή στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας, η διαχείριση κρίσεων και η οικονομική και μη οικονομική διαχείριση σε περιόδους κρίσης. Ειδικότερα ο/η σχολικός/η ηγέτης/ιδα ή και διευθυντής/ρια καλείται να διαμορφώσει κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική που θα εξασφαλίζει τόσο την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων εντός της σχολική μονάδας όσο και την εξωστρέφεια της μονάδας και τη σχέση της με τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης είναι απαραίτητο να βοηθήσει στην οργάνωση της σχολικής ζωής και στην διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας η οποία θα δώσει ταυτότητα και ιδιαίτερο χαρακτήρα στη μονάδα, αυξάνοντας την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητά της. Απαραίτητο είναι ακόμα να μπορεί να βοηθά στην υιοθέτηση καινοτομιών και στην ομαλή εφαρμογή αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, αντιμετωπίζοντας την γνωστή "αδράνεια" στην αλλαγή που οδηγεί σε δυσλειτουργικά φαινόμενα. Τέλος είναι απαραίτητο να μπορεί να διαχειρίζεται τα οικονομικά και μη οικονομικά ζητήματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα οξυμμένα σε περιόδους κρίσης, ακολουθώντας τους κανόνες που ισχύουν αλλά και αναζητώντας λύσεις μέσα στο πλαίσιο των συνθηκών που επικρατούν.

  Συνεδρίες
  Επικοινωνία στην εκπαίδευση
  Σχολική κουλτούρα, Διαχείριση καινοτομίας, αλλαγής και μεταρρύθμισης στην εκπαίδευση
  Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική μονάδα
  Οικονομική διαχείριση σχολικής μονάδας
  Διοίκηση στην εκπαίδευση σε περιόδους κρίσης
 4. 4. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων [21/05/2018-06/06/2018] [30 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:90€]

  Η διδακτική ενότητα αποτελεί μια θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών οργανισμών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή έργων. Εισαγωγικά, διασαφηνίζεται η έννοια της αξιολόγησης στο χώρο της Εκπαίδευσης, γίνεται επισκόπηση διαφορετικών τύπων αξιολόγησης και αναλύεται η σχέση της με την εκπαιδευτική έρευνα και σημαντικές λειτουργίες της διοίκησης της εκπαίδευσης, όπως η λήψη αποφάσεων, η λογοδότηση και η διασφάλιση ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται επίσης οι διαφορετικοί στόχοι και αντικείμενα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, πάντα σε σχέση με τις ανάγκες και προτεραιότητες διαφορετικών ενδιαφερόμενων ομάδων (εκπαιδευόμενοι, διδάσκοντες, διοίκηση, κλπ). Ακολούθως, αφού αναλυθούν επιστημολογικές αφετηρίες της αξιολόγησης στην Εκπαίδευση, παρουσιάζονται από μια διεπιστημονική και διαθεματική σκοπιά, μοντέλα και θεωρητικές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση καθώς και μέθοδοι αξιολόγησης. Εδώ γίνεται αναφορά σε μοντέλα επίτευξης στόχων (στοχοκεντρικά), μοντέλα που εστιάζουν στην κρίση του αξιολογητή (κρισεοκεντρικά), μοντέλα αξιολόγησης που εστιάζουν στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων και στη διοίκηση, ποιοτικά ή συμμετοχικά μοντέλα κα. Επίσης διασαφηνίζεται η διάκριση μεταξύ διαμορφωτική και συμπερασματικής - τελικής αξιολόγησης στην εκπαίδευση, καθώς και μεταξύ εσωτερικής αξιολόγησης, αυτο-αξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην έννοια της οικονομικής αξιολόγησης και των μορφών που αυτή παίρνει σε κοινωνικοοικονομικό και τεχνικοοικονομικό επίπεδο ανάλυσης. Εδώ διασαφηνίζονται βασικές οικονομικές έννοιες και παρουσιάζονται με σύντομο τρόπο επιστημολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις όπως η ανάλυση κόστους-οφέλους και η ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας. Τέλος, η διδακτική ενότητα κλείνει με το σημαντικό θέμα της αξιολόγησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης.

  Συνεδρίες
  Η αξιολόγηση ως αναπόσπαστη λειτουργία της διοίκησης στην Εκπαίδευση και του Εκπαιδευτικού σχεδιασμού
  Επιστημολογικές αφετηρίες και μοντέλα αξιολόγησης στην Εκπαίδευση Ι
  Επιστημολογικές αφετηρίες και μοντέλα αξιολόγησης στην Εκπαίδευση ΙΙ
  Οικονομική αξιολόγηση στην εκπαίδευση: επιστημολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις
  Αξιολόγηση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού
 5. 5. Η Διάσταση του Φύλου στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον [07/06/2018-24/06/2018] [30 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:90€]

  Στην διδακτική αυτή ενότητα παρουσιάζεται η διάσταση του φύλου στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και συστημάτων. Συγκεκριμένα η ενότητα εστιάζει στα φαινόμενα διαφοροποίησης ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά στις επαγγελματικές επιλογές στον κλάδο της εκπαίδευσης, στην ανάληψη διοικητικών θέσεων και στην ιεραρχική εξέλιξή τους στην εκπαίδευση. Εξετάζονται τα αίτια των διαφοροποιήσεων, αναλύονται οι έμφυλες ασύμμετρες κοινωνικές σχέσεις που εντοπίζονται στην ελληνική πραγματικότητα και συζητείται ευρέως η αναγκαιότητα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εκπαιδευτικών. Τέλος εξετάζεται ένα νέο επαγγελματικό προφίλ -αυτό του/της συμβούλου ισότητας στις εκπαιδευτικές μονάδες.

  Συνεδρίες
  Management και φύλο: Μια εισαγωγή
  Στρατηγικές ισότητας στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών: Σπάζοντας τη γυάλινη οροφή.
  Το φύλο στη λήψη αποφάσεων στην εκπαίδευση
  Η αναγκαιότητα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εκπαιδευτικών
  Ένα νέο επαγγελματικό προφίλ: Η σημασία του/της συμβούλου ισότητας στις σχολικές μονάδες
 6. 6. Ο/Η Εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της σχολικής τάξης [25/06/2018-15/07/2018][36 Ώρες Επιμόρφωσης] [Διδάκτρα:110€]

  Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και θεωρίες μάθησης αλλά και τα σύγχρονα μέσα που έχει στη διάθεσή του ο/η εκπαιδευτικός οδηγούν σε ένα μετασχηματισμό του ρόλου του/της μέσα στην τάξη. Η παρούσα ενότητα ασχολείται με τις νέες πρότυπες διδακτικές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν από τον/την εκπαιδευτικό ειδικά όσον αφορά στο σχεδιασμό του διδακτικού έργου. Μια από αυτές τις πρακτικές –η Μάθηση μέσω Σχεδιασμού- εξετάζεται με λεπτομέρεια, καθώς αποτελεί μια ρεαλιστική πρόταση εφαρμογής της στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Σε ξεχωριστή συνεδρία αναλύεται επίσης η διδασκαλία και μάθηση με χρήση ΤΠΕ και οι αλλαγές που η τεχνολογία επιφέρει στη δομή της διδασκαλίας, στη μαθησιακή διαδικασία και στην επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητών/τριών. Παράλληλα με τα σύγχρονα μέσα, η ενότητα ασχολείται με τις αλλαγές στους τρόπους αξιολόγησης και προσδιορισμού της επίδοσης των μαθητών/τριών. Στην ενότητα επίσης εξετάζεται η πρόκληση της συμμετοχής σε σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα και της διοργάνωσης σχολικών εκδηλώσεων. Τέτοιου είδους προκλήσεις απαιτούν εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού γνώσεις και δεξιότητες, ετοιμότητα, συνεργατικότητα, τόλμη και προσπάθεια. Η ανταπόκριση σε αυτές βοηθά τη σχολική μονάδα να πλησιάσει το σύγχρονο πρότυπο ποιοτικής εκπαίδευσης. Η τελευταία συνεδρία είναι αφιερωμένη στον κοινωνικοποιητικό ρόλο του/της εκπαιδευτικού και στη συμβολή του στη διαμόρφωση στάσεων και αξιών στο σχολείο.

  Συνεδρίες
  Σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση διδακτικού έργου Ι. Θεωρίες μάθησης, νέες διδακτικές πρακτικές
  Σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση διδακτικού έργου ΙI. Πρότυπες διδακτικές πρακτικές και εφαρμογές – Μάθηση μέσω Σχεδιασμού
  Σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση διδακτικού έργου ΙΙ – Διδασκαλία και Μάθηση με τη χρήση ΤΠΕ
  Αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας – Σχολική επίδοση
  Σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση μη-διδακτικού έργου – Πρότυπα προγράμματα, σχολικές εκδηλώσεις
  Η κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών. Διαμόρφωση στάσεων, αξιών και πρακτικών στο σχολείο.
 7. 7. Ο/Η Εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας [16/07/2018-08/08/2018] [42 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:120€]

  Είναι γεγονός ότι ο σύγχρονος εκπαιδευτικός οφείλει –εκτός από το διδακτικό του έργο- να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής μονάδας, όπως αυτή προσδιορίζεται μέσα από μια σειρά παραγόντων, κριτηρίων και δεικτών. Η παρούσα ενότητα προσδιορίζει τους παράγοντες της ποιότητας της σχολικής μονάδας –με αναφορά τόσο στις ισχύουσες θεωρίες όσο και σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και πραγματεύεται το συναφές με την ποιότητα ζήτημα της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια εντοπίζει μια σειρά ειδικών θεμάτων στα οποία οι παρεμβάσεις του/της εκπαιδευτικού μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας. Συγκεκριμένα αναλύεται η συμβολή του/της εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και της σχολικής κουλτούρας η οποία μπορεί να αποτελέσει παράγοντα προσδιορισμού της ταυτότητας του σχολείου. Επίσης γίνεται αναφορά στο ζήτημα της διαπολιτισμικότητας η οποία χαρακτηρίζει το σύγχρονο σχολείο και μετασχηματίζει τις σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας διαμορφώνοντας νέους άξονες στη διασύνδεση σχολείου- οικογένειας- κοινότητας. Επίσης αναλύονται θέματα κοινωνικού αποκλεισμού με έμφαση στα αίτια που τον προκαλούν στις συνέπειές του αλλά και στην προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλλει ο/η εκπαιδευτικός για την εξάλειψη του φαινομένου. Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες αποτελούν επίσης ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει το σύγχρονο εκπαιδευτικό και η ενότητα επιδιώκει να συμβάλει στο διάλογο για τον τρόπο αντιμετώπισης τόσο των παιδιών αποκλίνουν από το μέσο όρο. Τέλος εξετάζεται το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού που σήμερα αποτελεί μια παθογένεια του σχολείου.

  Συνεδρίες
  Η «Ποιότητα» στην εκπαίδευση: Έννοιες, παράγοντες προσδιορισμού και κριτήρια αποτίμησης
  Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
  Το Εκπαιδευτικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας: Σχολική Κουλτούρα, σχολικό κλίμα
  Αντιμετώπιση Ειδικών Θεμάτων της Σχολικής Μονάδας Ι – Διαπολιτισμικότητα
  Αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων της Σχολικής Μονάδας ΙΙ — Κοινωνικός αποκλεισμός
  Αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων της Σχολικής Μονάδας ΙΙΙ — Χαρισματικοί μαθητές/ριες, Μαθητές/τριες με Εδικές Ικανότητες
  Αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων της Σχολικής Μονάδας ΙΙΙ — Σχολική βία και εκφοβισμός
 8. 8. Ο/H Εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας [09/08/2018-05/09/2018] [42 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:120€]

  Το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού είναι πολυδιάστατο και πολύπλευρο και οι διαστάσεις του αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διδακτικής ενότητας. Εξετάζονται επτά διαφορετικές οπτικές του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα στην ενότητα: Αναλύεται η δημοσιοϋπαλληλική πλευρά του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτικού και συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις και δικαιώματα που πηγάζουν από το διοικητικό δίκαιο. Εξετάζεται ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού ως μέλος της σχολικής μονάδας, η συμμετοχή του στα όργανα του σχολείου, η συνεργασία με συναδέλφους, γονείς και φορείς. Επίσης εξετάζεται ο ρόλος του ως συμβούλου και η δυνατότητα που η θέση του παρέχει να ενδυναμώνει τους/τις μαθητές/ριες και να τους/τις υποστηρίζει σε κρίσιμα θέματα. Ιδιαίτερα εξετάζεται ο καθοδηγητικός ρόλος του/της εκπαιδευτικού στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών/ριών και εν γένει στις εκπαιδευτικές τους επιλογές. Η επιστημονική πλευρά του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτικού αποτελεί επίσης μια ενδιαφέρουσα ενότητα: Οι επιστήμες της αγωγής και η σχέση τους με τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες δίνουν στους εκπαιδευτικούς μεγάλο μορφωτικό εύρος και ανοίγουν ορίζοντες επιστημονικής εξέλιξης σε τυπικές και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης, σε μεταπτυχιακές σπουδές και επιμορφώσεις. Τέλος η ερευνητική οπτική του εκπαιδευτικού αναλύεται διεξοδικά καθώς η ίδια η φύση του επαγγέλματος επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό να είναι ερευνητής. Η έρευνα δράση για παράδειγμα ή η παρατήρηση αποτελούν προσεγγίσεις που αν αξιοποιηθούν βοηθούν τον/την εκπαιδευτικό να βελτιώνει καθημερινά την αποτελεσματικότητά του και τις μαθησιακές επιδόσεις των μαθητών/ριών του.

  Συνεδρίες
  Ο/Η εκπαιδευτικός ως Δημόσιος Υπάλληλος. Θεσμικό πλαίσιο, Δικαιώματα και υποχρεώσεις
  Ο/Η Εκπαιδευτικός ως μέλος τη σχολικής μονάδας:Συμμετοχή σε όργανα και διαδικασίες, Σχέση με συναδέλφους, γονείς και λοιπούς εμπλεκόμενους.
  Ο/Η εκπαιδευτικός ως Στέλεχος στην Εκπαίδευση – διαδικασίες και κριτήρια επαγγελματικής εξέλιξης, ο ρόλος και η αξιολόγηση των Στελεχών
  Ο/Η εκπαιδευτικός ως Σύμβουλος: Συμβουλευτική και ενδυνάμωση μαθητών/τριών και γονέων
  Ο/Η εκπαιδευτικός ως Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  Ο/Η εκπαιδευτικός ως Επιστήμονας/ισσα – οι Επιστήμες της Αγωγής, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, επιμόρφωση
  Ο/Η εκπαιδευτικός ως Ερευνητής/τρια – Θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ερευνητικά εργαλεία, Έρευνα- Δράση
 9. 9. Στρατηγικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Μονάδων [06/09/2018-23/09/2018] [30 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:90€]

  Σε αυτή τη διδακτική ενότητα θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού των οργανισμών και κυρίως των εκπαιδευτικών μονάδων. Θα δοθεί έμφαση σε στοχεία (όραμα, αποστολή) που ενώ είναι σημαντικές στρατηγικές διαστάσεις ταυτόχρονα ενσωματώνουν και δυναμικά χαρακτηριστικά αφού, κάτω από προϋποθέσεις, διαμορφώνουν κλίμα κινητοποίησης των εργαζομένων στις εκπαιδευτικές μονάδες. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στο προσδιορισμό των στόχων των εκπαιδευτικών μονάδων και θα γίνει εκτενής συζήτηση για το ρόλο της κουλτούρας αναφορικά με την αποδοτικότητα - αποτελεσματικότητά τους. Θα εξεταστούν, τέλος, και σημαντικά προβλήματα του στρατηγικού σχεδιασμού, όπως αυτό της "στρατηγικής διολίσθησης". Στο τελευταίο αυτό μέρος θα γίνει συζήτηση για τη διαχείριση της αλλαγής στις εκπαιδευτικές μονάδες

  Συνεδρίες
  Έννοια-σημασία-επίπεδα Στρατηγικού Σχεδιασμού στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: Στρατηγική ανάλυση περιβάλλοντος
  Όραμα, αποστολή εκπαιδευτικών οργανισμών (ανάλυση σε μάκρο και μίκρο επίπεδο)
  Λειτουργικός προγραμματισμός: Διαδικασία εισαγωγής του στις εκπαιδευτικές μονάδες
  Οργανωσιακή κουλτούρα, εξωτερική και εσωτερική διάστασή, διαδικασίες επηρεασμού της
  Στρατηγική διολίσθηση, Διοίκηση αλλαγών, Οργανωσιακή ανάπτυξη
 10. 10. Διασφάλιση Ποιότητας των Εκπαιδευτικών Μονάδων [24/09/2018-10/10/2018] [30 Ώρες Επιμόρφωσης][Δίδακτρα:90€]

  Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα εξεταστούν με λεπτομερή τρόπο ζητήματα ποιότητα στις εκπαιδευτικές μονάδες. Η συζήτηση διαπραγματεύεται την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων με γνώμονα σύγχρονα συστήματα ποιότητας.

  Συνεδρίες
  Γενικά χαρακτηριστικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και κύρια οφέλη της Εκπαιδευτικής Μονάδας από την εφαρμογή του ΣΔΠ
  Διεργασίες της Εκπαιδευτικής Μονάδας σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008
  Φάσεις εισαγωγής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην Εκπαιδευτική Μονάδα
  Ενδεικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική λειτουργία της Εκπαιδευτικής Μονάδας σύμφωνα με το Σύστημα
  Ενσωμάτωση Πολιτικών Ποιότητας στο σύγχρονο σχολείο
 11. 11. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση [11/10/2018-28/10/2018][30 Ώρες Επιμόρφωσης][Δίδακτρα:90€]

  Σε αυτή την διδακτική ενότητα παρουσιάζονται τα κυριότερα θέματα που αφορούν τις στρατηγικές διαχείρισης των εργαζομένων στους οργανισμούς. Είναι σημαντικό να εξεταστούν οι βασικές παράμετροι που ο ρόλος τους καθορίζει και το ερευνητικό πεδίο. Ταυτόχρονα όμως, και επειδή αναφερόμαστε σε οργανισμούς, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και διάφορες εξωγενείς παραμέτρους που παρεμβαίνουν στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι θα ληφθεί υπόψη όλο το κανονιστικό πλαίσιο που προσδιορίζει, ως ένα βαθμό, τις διοικητικές αποφάσεις των μάνατζερ (διευθυντών) των σχολικών μονάδων. Το σύστημα των προσλήψεων καθορίζεται λοιπόν από εξωγενείς παράγοντες άρα δεν θα απασχολήσει τη συζήτηση. Τέσσερα βασικά ζητήματα θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον. η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η αξιολόγηση της απόδοσης έργου, η υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού και η αντιμισθία.

  Συνεδρίες
  Η Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: Πολιτικές, Όρια–περιορισμοί
  Επιμόρφωση και Ανάπτυξη προσωπικού: πολιτική και πρακτικές
  Αξιολόγηση της απόδοσης: πολιτική και πρακτικές
  Ανταμοιβές-κίνητρα: πολιτική και πρακτικές
  Υγιεινή και ασφάλεια στις εκπαιδευτικές μονάδες, επαγγελματική εξουθένωση: πολιτική και πρακτικές
 12. 12. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση [29/10/2018-14/11/2018][30 Ώρες Επιμόρφωσης][Δίδακτρα:90€]

  Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα συζητηθούν θέματα που άπτονται της διοίκησης ολικής ποιότητας. Η όλη συζήτηση θα εστιαστεί στην υιοθέτηση της φιλοσοφίας των συστημάτων ολικής ποιότητας στους χώρους των εκπαιδευτικών μονάδων. Θα εξεταστούν οι δυσκολίες εφαρμογής και τα εν δυνάμει προβλήματα από την υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων αλλά θα εξεταστούν παράλληλα και τα οφέλη από την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων στις εκπαιδευτικές μονάδες.

  Συνεδρίες
  Ορισμός και Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας / Διοικητικής Αριστείας στις Εκπαιδευτικές Μονάδες
  Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Διοικητικής Αριστείας στις Εκπαιδευτικές Μονάδες (ανάλυση των πρώτων 5 παραγόντων)
  Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Διοικητικής Αριστείας στις Εκπαιδευτικές Μονάδες (ανάλυση των 4 υπόλοιπων παραγόντων)
  Η φιλοσοφία του Deming σχετικά με την ποιότητα στην εκπαίδευση
  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού
 13. 13. Τεχνικές Επικοινωνίας και Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον [15/11/2018-02/12/2018] [30 Ώρες Επιμόρφωσης][Δίδακτρα:90€]

  Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα παρουσιαστούν όλες οι τεχνικές της επικοινωνίας και οι οποίες βοηθούν στην αποτελεσματικότερη διαμόρφωση των πολλαπλών σχέσεων που διαμορφώνονται στους χώρους των εκπαιδευτικών μονάδων. Θα συζητηθούν μέθοδοι και στρατηγικές επικοινωνίας και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές διαχείρισης των σχέσεων σε περιπτώσεις συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι τεχνικές που διαμορφώνονται στα πλαίσια αντιμετώπισης κρίσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

  Συνεδρίες
  Οι θεωρητικές και τεχνικές διαστάσεις της επικοινωνίας στις εκπαιδευτικές μονάδες
  Οι στρατηγικές διαχείρισης των πολλαπλών σχέσεων στις εκπαιδευτικές μονάδες
  Η πολυσύνθετη διαχείριση της “καθημερινότητας” των εκπαιδευτικών μονάδων μέσα από τον στρατηγικό επικοινωνιακό σχεδιασμό
  Η Διαχείριση των συγκρούσεων και οι διαπραγματευτικές πρακτικές στα πλαίσια λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων
  Η πρόβλεψη και διαχείριση των κρίσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον