Ετήσιο Εντατικό Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση (500 Ωρών Επιμόρφωσης)

Έναρξη: 15/10/2018  Λήξη: 15/05/2019

Παράταση εγγραφών έως 09/11!

Ένας σημαντικός αριθμός παιδιών σήμερα παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση και τη συμπεριφορά. Οι πρώτοι που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του παιδιού είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Το προσφερόμενο πρόγραμμα έχει ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τους ακόλουθους στόχους:

(α) να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα προβλήματα του παιδιού,

(β) να παραπέμπουν έγκαιρα το παιδί σε διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή,

(γ) να συνεργάζονται με τη διεπιστημονική ομάδα,προκειμένου να υλοποιηθεί το ενδεδειγμένο πρόγραμμα που σχεδιάζει ο ψυχολόγος,

(δ) να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους απέναντι στο παιδί, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμουν στον περιορισμό των δυσλειτουργικών συμπεριφορών και εν τέλει τη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού.

Επιπλέον, το προσφερόμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας για την επικαιροποίηση των γνώσεων τους καθώς και τη συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς και παρέχει γνώσης σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή τεχνικών αντιμετώπισης των δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς.

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Αν. Kαθηγήτρια Χριστίνα Παπαηλιού
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο:22410 99145
Email: papailiou@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Το Πρόγραμμα αποτελείται από 60 ασύγχρονες Εβδομαδιαίες Συνεδρίες, και συνεπώς η κανονική του διάρκεια είναι 60 εβδομάδες , δηλαδή, 14 περίπου ημερολογιακούς μήνες. Λόγω όμως του εντατικού/ταχύρρυθμου χαρακτήρα του, θα διεξάγονται 2 συνεδρίες ανά εβδομάδα.
 • Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε Διδακτικής Ενότητας αντιστοιχεί σε 50 ώρες επιμόρφωσης, και η μη επιτυχής σε 25 ώρες.
 • Για την αξιολόγηση των επιμορφούμενων προβλέπεται κατά βάση η ανάθεση μίας εργασίας ανά Διδακτική Ενότητα

 

 • Οι Διδακτικές Ενότητες προσφέρονται  και μεμονωμένα. Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται Πιστοποιητικό Διδακτικής Ενότητας.
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Επιπρόσθετη έκπτωση 10% για εγγραφές έως 9 Οκτωβρίου!
 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 3 δόσεις
 • Οι Διδακτικές Ενότητες προσφέρονται και μεμονωμένα, ωστόσο σε περίπτωση που εξ αρχής επιλέξετε ολόκληρο το Πρόγραμμα επιτυγχάνεται έκπτωση 50€.
 • Δείτε εδώ όλες τις κατηγορίες εκπτώσεων.

Δίδακτρα με 25% έκπτωση:

525€

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ [15/10/2018-04/11/2018] [50 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:75€]

  Η Διδακτική Ενότητα έχει ως στόχο να περιγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά της γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης από τη βρεφική έως την πρώτη σχολική ηλικία αλλά και να αποσαφηνίσει ζητήματα που σχετίζονται με τον εντοπισμό, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των πιο συχνά παρατηρούμενων αναπτυξιακών διαταραχών κατά την περίοδο αυτή. Στο πλαίσιο αυτό αντιπαραβάλλονται με βάση την έννοια της συννοσηρότητας τα κλινικά χαρακτηριστικά διαταραχών όπως η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα, οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, η Νοητική Αναπηρία και οι Αγχώδεις Διαταραχές καθώς και οι μακροχρόνιες επιδράσεις της επιλόχειας κατάθλιψης και της παραμονής σε ίδρυμα για το παιδί. Κατά την αντιπαραβολή αυτή λαμβάνονται υπόψη και οι επιδράσεις του πολιτισμικού πλαισίου και του φύλου. Επιπλέον, εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των πιο διαδεδομένων συστημάτων ταξινόμησης των αναπτυξιακών διαταραχών, στα οποία συνήθως βασίζεται μία διάγνωση, ενώ επιχειρείται και μία σύντομη αναφορά σε σύγχρονες θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, είναι δυνατή η πρόληψη των αναπτυξιακών διαταραχών και των μακροπρόθεσμων συνεπειών τους. Τέλος, αναλύονται οι παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση για την παραπομπή ενός παιδιού στον ειδικό και αποσαφηνίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στον εντοπισμό των αναπτυξιακών διαταραχών.

  Συνεδρίες
   Ζητήματα ταξινόμησης των αναπτυξιακών διαταραχών 
   Νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down, σύνδρομο Williams, σύνδρομο Prader – Willi, σύνδρομο εύθραυστου Χ) 
   Αγχώδεις διαταραχές 
   Κατάθλιψη, διπολική διαταραχή 
   Γλωσσικές διαταραχές 
   Πρακτική εφαρμογή 
 2. 2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ [05/11/2018-25/11/2018] [50 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:75€]

  Για πολλές δεκαετίες κυριαρχούσε η άποψη ότι οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελούν μία σπάνια διαταραχή, η οποία πιθανόν οφείλεται σε έλλειψη στοργής από τους γονείς, ενώ η διάγνωση συνοδευόταν με αισθήματα απόγνωσης για την κατάσταση του παιδιού και τις περιορισμένες πιθανότητες βελτίωσής του. Ωστόσο, η πληθώρα των σχετικών ερευνών αποκάλυψε μία τελείως διαφορετική εικόνα. Οι ΔΑΦ είναι μία νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία εμφανίζεται όλο και πιο συχνά, σε ποσοστά που φαίνεται να προσεγγίζουν το 1 στα 90 παιδιά. Είναι όμως πλέον διαπιστωμένο ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δεν παρουσιάζουν μόνον ελλείμματα στις γνωστικές και κοινωνικές τους ικανότητες, αλλά και σημαντικές δυνατότητες. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η πρώιμη παρέμβαση και η διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων αντιμετώπισης είναι δυνατό να περιορίσουν σημαντικά τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές και τις συνέπειές τους, βελτιώνοντας παράλληλα την κοινωνική και ακαδημαϊκή λειτουργικότητα του παιδιού. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα Διδακτική Ενότητα έχει ως στόχο την ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών και ειδικών ψυχικής υγείας με βάση σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα στα ακόλουθα ζητήματα: κριτήρια διάγνωσης των ΔΑΦ, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΑΦ, πιθανά αίτια των ΔΑΦ, δυνατότητες πρώιμης ανίχνευσης και διαδικασίες διάγνωσης, παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της διαταραχής και μέθοδοι παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της μουσικοθεραπείας.

  Συνεδρίες
   Ορισμός της διαταραχής – ιστορική αναδρομή 
   Συμπτώματα της ΔΑΦ 
   Αιτιολογία της ΔΑΦ 
   Διαφοροδιάγνωσης της ΔΑΦ 
   Αντιμετώπιση της ΔΑΦ: Μουσικοθεραπεία, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία. 
   Πρακτική εφαρμογή 
 3. 3. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ – ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΕΜΔ) [26/11/2018-16/12/2018] [50 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:75€]

  Τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια η ΔΕΠ-Υ απασχολεί τους ειδικούς που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου περισσότερο από κάθε άλλη διαταραχή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μεγάλη συχνότητα εμφάνισης της ΔΕΠ-Υ στον παιδικό πληθυσμό καθώς και στο γεγονός ότι πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σχετίζονται με αυτή τη διαταραχή. Μέχρι πρόσφατα, ελάχιστοι ήταν οι ειδικοί οι οποίοι εμβάθυναν στην επιστημονική προσέγγιση της ΔΕΠ-Υ. Σε πολλές περιπτώσεις, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας προτείνονταν απλώς συνεδρίες λογοθεραπείας ή εργοθεραπείας χωρίς να δίνεται διάγνωση που να αιτιολογεί τις δυσκολίες τους. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων παιδιών, συχνά δινόταν η διάγνωση της δυσλεξίας, η οποία οδηγούσε στον περιορισμό της προσπάθειας θεραπευτικής αντιμετώπισης σε ειδικές παιδαγωγικές μεθόδους, παραγνωρίζοντας τις βασικότερες δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τα παιδιά αυτά στους τομείς του αυτοελέγχου, της συγκέντρωσης της προσοχής και, γενικότερα, στον έλεγχο της συμπεριφοράς τους. Σε αυτή τη Διδακτική Ενότητα επιχειρείται η ενημέρωση και εξοικείωση ειδικών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με τη φύση, την αιτιολογία, τα κυρίαρχα συμπτώματα, τα δευτερογενή προβλήματα και τις βασικές μεθόδους διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης αυτής της διαταραχής. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση της ΔΕΠ-Υ με τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και τη δυσλεξία και παρουσιάζονται τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ.

  Συνεδρίες
   Η φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ στην πορεία της ανάπτυξης 
   ΕΜΔ των παιδιών με ΔΕΠ-Υ 
   Τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ 
   Η πολυεπίπεδη προσέγγιση στη διάγνωση της ΔΕΠ-Υ και των ΕΜΔ 
   Βασικές αρχές θεραπευτικής αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ και των ΕΜΔ 
   Πρακτική εφαρμογή 
 4. 4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ [17/12/2018-06/01/2019] [50 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:75€]

  Στη Διδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ επιχειρείται μία γνωριμία με ορισμένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία και μεθόδους που διευκολύνουν την ανίχνευση και τη διάγνωση των προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς. Περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους, οι τρόπου χορήγησής τους καθώς και οι περιορισμοί και τα προβλήματα που είναι πιθανό να ανακύψουν κατά τη χορήγησή τους, ενώ εξετάζονται επίσης η εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες χορήγησης του κάθε εργαλείου ανάλογα με την ειδικότητα (π.χ. εκπαιδευτικοί, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι). Κεντρική ιδέα της ενότητας είναι ότι τα σταθμισμένα εργαλεία μπορούν να διευκολύνουν τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών ενός παιδιού και να συμβάλλουν στη διάγνωση μίας διαταραχής. Ωστόσο, η διαδικασία της διάγνωσης δε θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις επιδόσεις του παιδιού σε σταθμισμένες δοκιμασίες, αλλά και σε πληροφορίες που προέρχονται από γονείς και εκπαιδευτικούς καθώς και από την παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού στο σπίτι, το σχολείο αλλά και το γραφείο του ειδικού. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η επίδοση ενός παιδιού σε μία σταθμισμένη δοκιμασία δεν αντανακλά μόνο τις δυνατότητές του αλλά και τις συνθήκες χορήγησης της δοκιμασίας, συμπεριλαμβανομένου και του κλίματος ανάμεσα στο παιδί και τον εξεταστή.

  Συνεδρίες
  Ζητήματα εντοπισμού και διάγνωσης των αναπτυξιακών διαταραχών 
  Κλινική συνέντευξη – Ερωτηματολόγια 
  Δοκιμασίες Αξιολόγησης Νοημοσύνης 
  Δοκιμασίες αξιολόγησης γλωσσικής ανάπτυξης και μαθησιακών ικανοτήτων 
   Παρατήρηση και ανάλυση συμπεριφοράς 
   Πρακτική εφαρμογή 
 5. 5. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [07/01/2019-27/01/2019] [50 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:75€]

  Στη Διδακτική Ενότητα ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αποσαφηνίζεται κατ’ αρχήν ο όρος Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες καθώς και έννοιες, όπως ‘ένταξη’, ‘ενσωμάτωση’ και ‘συνεκπαίδευση’, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της διαμόρφωσης των προγραμμάτων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Επιπλέον, αναλύεται το ισχύον θεσμικό σύστημα της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα συστήματα σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής, ενώ περιγράφονται εκτενώς και δομές της Ειδικής Αγωγής, όπως οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Τμήματα Ένταξης, τα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα. Επιπλέον, παρουσιάζονται σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα τα οποία αναδεικνύουν τις αντιλήψεις γονέων, εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών/τριών για τους/τις μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναλύεται η άποψη ότι η επιτυχημένη εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος συνεκπαίδευσης προϋποθέτει θετικές κοινωνικές αναπαραστάσεις τόσο του σχολικού όσο και του οικογενειακού αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου. Τέλος, συζητούνται μέθοδοι με τις οποίες μπορούν να ανασταλούν μηχανισμοί, οι οποίοι παρεμποδίζουν τη συνεκπαίδευση μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία, όπως το κρυφό πρόγραμμα και η αυτό-εκπληρούμενη προφητεία.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
  Θεσμικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
  Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
  Αναλυτικά προγράμματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
  Εκπαιδευτική αξιολόγηση (portfolio) 
  Πρακτική εφαρμογή 
 6. 6. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [28/01/2019-17/02/2019] [50 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:75€]
  Συνεδρίες
  Χαρακτηριστικά και παράγοντες της συνεκπαίδευσης 
   Συνεκπαίδευση παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 
   Συνεκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία 
   Συνεκπαίδευση παιδιών με διασπαστικές συμπεριφορές 
   Συνεκπαίδευση παιδιών με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες 
   Πρακτική Εφαρμογή 
 7. 7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ [18/02/2019-10/03/2019] [50 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:75€]

  Σύγχρονες έρευνες καταδεικνύουν ότι η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συμβάλλει θετικά στην εφαρμογή των μοντέλων συνεκπαίδευσης για μαθητές/ τριες με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επηρεάζοντας συναφείς παράγοντες τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους, να συνεργάζονται με τους/τις συμμαθητές/τριες αλλά και να νιώθουν ικανοποίηση με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, όπως αυτοί περιγράφονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Απώτερος στόχος της χρήσης νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι η τροποποίηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των συμμαθητών/τριών για την συνεκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η παρούσα Διδακτική Ενότητα επικεντρώνεται στη χρήση σταθμισμένων λογισμικών για μαθητές/τριες με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καθώς και άλλων τεχνολογικών μέσων που διευκολύνουν την προσβασιμότητα στη γνώση

  Συνεδρίες
  Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση 
   Εφαρμογές ΤΠΕ για παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και γλωσσικές διαταραχές 
   Εφαρμογές ΤΠΕ για παιδιά με νοητική αναπηρία 
   Εφαρμογές ΤΠΕ για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 
   Εφαρμογές της Ρομποτικής στην αντιμετώπιση των ΔΑΦ 
   Πρακτική Εφαρμογή 
 8. 8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ [11/03/2019-31/03/2019] [50 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:75€]

  Η Συμβουλευτική στοχεύει στο να διευκολύνει τη δια βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα των ανθρώπων, σε θέματα συναισθηματικά, κοινωνικά, επαγγελματικά, εκπαιδευτικά/μαθησιακά, προωθεί τη θέσπιση προσωπικών στόχων και φιλοδοξιών και προσφέρει θετικά μοντέλα με βάση τα οποία μπορεί το άτομο να βελτιώσει την λειτουργικότητα και την ποιότητα της ζωής του. Η Διδακτική Ενότητα απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς με σκοπό να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς που εκδηλώνουν τα παιδιά στις διάφορες φάσεις της ανάπτυξής τους. Θα αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες, θεωρίες και μέθοδοι της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Θα προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο αποτελεσματικός σύμβουλος. Θα γίνει ανάλυση των σταδίων καθώς επίσης και η περιγραφή των βασικών δεξιοτήτων και των στρατηγικών της συμβουλευτικής προσέγγισης που μπορούν να υιοθετηθούν από γονείς και εκπαιδευτικούς για τη στήριξη των παιδιών. Επισημαίνεται ότι ο ρόλος του γονέα και του εκπαιδευτικού ως συμβούλου δεν είναι να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη για την επίλυση των προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, αλλά να τα βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και τα μέσα που διαθέτουν για την αντιμετώπιση των προβλήματων αυτών. Επιπλέον, η ΔΕ θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα ζητήματα: ενδοοικογενειακές σχέσεις, διαχείριση άγχους και συναισθημάτων στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου, διαχείριση απώλειας, ζητήματα αξιών, προκλητική συμπεριφορά και οριοθέτηση, συμπεριφορές εθισμού, χρήση διαδικτύου.

  Συνεδρίες
  Βασικές έννοιες, θεωρητικά μοντέλα και μέθοδοι συμβουλευτικής 
   Ενδοοικογενειακές σχέσεις – διαχείριση κρίσεων – διαχείριση απώλειας – διαζύγιο 
   Συμπεριφορές εθισμού – χρήση διαδικτύου 
   Σχέσεις σχολείου και οικογένειας – προκλητικές συμπεριφορές – οριοθέτηση 
   Παιδική κακοποίηση 
   Πρακτική εφαρμογή 
 9. 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ [01/04/2019-21/04/2019] [50 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:75€]
  Συνεδρίες
   Βασικά προβλήματα συμπεριφοράς κατά την προσχολική και σχολική ηλικία 
   Η Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή και η Διαταραχή Διαγωγής 
   Η νεανική παραβατικότητα 
   Ο ενδοσχολικός εκφοβισμός 
   Βασικές αρχές προγραμμάτων τροποποίησης συμπεριφοράς 
   Πρακτική εφαρμογή 
 10. 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ [22/04/2019-15/05/2019] [50 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:75€]
  Συνεδρίες
   Διαχείριση των χαρισματικών παιδιών 
   Διαχείριση παιδιών μεταναστών 
   Διαχείριση παιδιών διαφόρων μορφών οικογένειας 
   Διαχείριση παιδιών που φιλοξενούνται σε κέντρα φιλοξενίας 
  Διαχείριση μαθητών/τριών σε μακροχρόνια νοσηλεία
   Πρακτική εφαρμογή 
700,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 500
 • ECVET: 25

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Παπαηλιού Χριστίνα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια-Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη