Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Κινητών Εφαρμογών για Web και Android (Επίπεδο Ι)

Έναρξη: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία και ενημερωθείτε για τις νέες ημερομηνίες

Περιγραφή Προγράμματος

Οι κινητές τεχνολογίες έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια χάρη στις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο χώρο των ασύρματων και κινητών επικοινωνιών αλλά και στις κινητές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες, κλπ). Οι κινητές συσκευές χρησιμοποιούνται ολοένα και συχνότερα για πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενσωματώνουν πλήθος αισθητήρων (GPS δέκτη, ηλεκτρονική πυξίδα, επιταχυνσιόμετρο, κλπ), ενώ διαθέτουν αυξημένες επεξεργαστικές και απεικονιστικές δυνατότητες. Το γεγονός αυτό διαμορφώνει πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη προηγμένων κινητών εφαρμογών που αξιοποιούν τις δυνατότητες των κινητών συσκευών και αναδεικνύει ένα αναδυόμενο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπορικών προοπτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώνεται αυξανόμενη ζήτηση διεθνώς για εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις ανάπτυξης λογισμικού προσανατολισμένου σε κινητές συσκευές.

Το παρόν πρόγραμμα αφορά ακριβώς σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο εστιάζοντας σε τεχνολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογών για σύγχρονες κινητές συσκευές. Καλύπτεται όλο το φάσμα των κινητών εφαρμογών, από τις διαδικτυακές (web applications) έως τις εγγενείς εφαρμογές (native applications). Ως πλατφόρμα για την ανάπτυξη εγγενών κινητών εφαρμογών έχει επιλεγεί το λειτουργικό σύστημα Android, το οποίο υποστηρίζεται από την Google και έχει κερδίσει ένα μερίδιο 77% στην αγορά των έξυπνων τηλεφώνων (στοιχεία 4ου τριμήνου 2014). Το πρόγραμμα εστιάζει στις κινητές διαδικτυακές εφαρμογές καλύπτοντας τεχνολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης κινητών ιστοτόπων και περιλαμβάνει δύο διδακτικές ενότητες που αφορούν στην ανάπτυξη βασικών Android εφαρμογών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κύρια σε φοιτητές/αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής και επαγγελματίες της Πληροφορικής (μηχανικούς λογισμικού, σχεδιαστές/προγραμματιστές ιστού, εκπαιδευτικούς, κλπ) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις στο ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο των κινητών τεχνολογιών. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος θα επιτευχθούν ευκολότερα εφόσον οι επιμορφούμενοι έχουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε Java.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Δαμιανός Γαβαλάς
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 22810 97136
Email: dgavalas@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Σχεδιασμός και Aνάπτυξη Kινητών Iστοτόπων (Mobile Web)

  Ο όρος «κινητό διαδίκτυο» ή «κινητός ιστός» (mobile Internet/web) αναφέρεται στην πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό μέσω του περιηγητή (browser) κινητών συσκευών με χρήση κινητών ή άλλων ασύρματων δικτύων. Η στροφή προς την κινητή πρόσβαση στον ιστό έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια με τη διάδοση των έξυπνων τηλεφώνων (smartphones) και tablets. Με τους σημερινούς ρυθμούς μεγέθυνσης, η κινητή πρόσβαση στον ιστό αναμένεται σύντομα να υπερβεί εκείνη από επιτραπέζιους υπολογιστές. Ο κινητός ιστός φέρνει στο προσκήνιο τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές όπως την πρόσβαση σε πόρους ιστού οπουδήποτε/οποτεδήποτε, την παροχή υπηρεσιών με επίγνωση θέσης, κλπ. Ωστόσο, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη περιεχομένου για τον κινητό ιστό αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων και περιορισμών, όπως οθόνες χαμηλής ανάλυσης, δυσκολία εισόδου δεδομένων από το χρήστη, χαμηλότερες ταχύτητες και υψηλότερο κόστος μεταφόρτωσης δεδομένων. Η παρούσα διδακτική ενότητα προσφέρει γνωστικό υπόβαθρο στο δυναμικό και εξελισσόμενο πεδίο του κινητού ιστού. Αρχικά πραγματοποιεί μια εισαγωγή αποτυπώνοντας την τεχνολογική στάθμη, τις τάσεις, τα πρότυπα, τα πλεονεκτήματα και περιορισμούς που σχετίζονται με το πεδίο αυτό. Αναλύονται δύο βασικές φιλοσοφίες που βρίσκουν εφαρμογή στον κινητό ιστό: η σχεδίαση/ανάπτυξη ιστοτόπων που απευθύνονται ειδικά σε κινητές συσκευές και η σχεδίαση/ανάπτυξη προσαρμοστικών ιστοτόπων (responsive web design). Τέλος, εξετάζεται η τεχνολογία JQuery Mobile, ένα κινητό πλαίσιο (mobile framework) που χρησιμοποιείται για τη γρήγορη ανάπτυξη κινητών ιστοτόπων συμβατών με μεγάλο εύρος σύγχρονων κινητών συσκευών.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στον Kινητό Iστό (Mobile Web)
  Σχεδιασμός Ιστοτόπων για Κινητές Συσκευές
  Σχεδιασμός Προσαρμοστικών Ιστοτόπων (Responsive Web Design)
  Εισαγωγή στη JQuery Mobile
  Προχωρημένα Θέματα Ανάπτυξης Κινητών Ιστοτόπων με JQuery Mobile
 2. 2. Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Κινητών Εφαρμογών στην Πλατφόρμα Android

  To Android αποτελεί το δημοφιλέστερο σήμερα λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και H/Y ταμπλέτες (tablets), έχοντας κατακτήσει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα έχει ως σκοπό αρχικά να εισαχθεί ο/η επιμορφούμενος/η στις κινητές τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα στη χρήση της πλατφόρμας Android για ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα ή tablets. Συζητούνται περιπτώσεις επιτυχημένων εμπορικών εφαρμογών που βασίζονται στην πλατφόρμα Android. Στην συνέχεια στόχος είναι η κατανόηση των βασικών συστατικών των Android εφαρμογών καθώς και του κύκλου ζωής τους (lifecycle). Επίσης, η παρουσίαση των πιο διαδεδομένων εργαλείων ανάπτυξης Android εφαρμογών καθώς και η επιτυχής εγκατάστασή τους από τον επιμορφούμενο/η στον προσωπικό του/της υπολογιστή ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες. Βασικός στόχος της διδακτικής αυτής ενότητας είναι η κατανόηση από τον/την επιμορφούμενο/η των στοιχειών των γραφικών διεπαφών Android εφαρμογών καθώς και της βασικής δομής και των προγραμματιστικών στοιχείων τους. Τέλος, στόχος είναι η κατανόηση όλων των παραπάνω στοιχείων μέσα από τον συνδυασμό τους για τη δημιουργία και δημοσίευση (στο Google Play) μιας απλής εφαρμογής παιχνιδιού σε περιβάλλον Android.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στις Κινητές Εφαρμογές, στα «Έξυπνα Τηλέφωνα» και στην Πλατφόρμα Android
  Android Application Lifecycle – Βασικά Συστατικά και Εργαλεία Ανάπτυξης Android Εφαρμογών
  Γραφικά Στοιχεία και Δομή Γραφικών Διεπαφών των Android Εφαρμογών
  Δομή και Βασικά Προγραμματιστικά Στοιχεία μιας Android Εφαρμογής
  Ανάπτυξη και Δημοσίευση μιας Android Εφαρμογής Παιχνιδιού στο Google Play