Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα προγραμματισμού Python

Νέα Έναρξη: Ενημερωθείτε επικοινωνώντας με τη γραμματεία μας ή μέσω της εγγραφής σας στο newsletter μας

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου Python.

Στα πλαίσια του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα μυηθούν στον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας και κατανοώντας τις έννοιες: μεταβλητές, τελεστές, εκφράσεις, τύποι δεδομένων, δομές επανάληψης και ελέγχου, συναρτήσεις, κλάσεις και αντικείμενα (αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός), εξαιρέσεις, δομές δεδομένων, χρήση δεδομένων από αρχεία, δημιουργία απλών GUI (γραφική διεπαφή χρήστη).

Η διδασκαλία μέσα από την πράξη, με την εκπόνηση ασκήσεων, οδηγεί στην καλύτερη εκμάθηση του προγραμματισμού αξιοποιώντας τις θεωρητικές γνώσεις και τα παραδείγματα προγραμμάτων του σεμιναρίου.

Οι επιμορφούμενοι μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα έχουν κατανοήσει τα βασικά στοιχεία της Python, θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις προγραμματισμού και θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν δικά τους προγράμματα και να επιλύουν προβλήματα με τη χρήση της Python.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Ηλίου Θεόδωρος
Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αιγαίου
email: theo_taison1@yahoo.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Εισαγωγή στη γλώσσα Python και τα βασικά στοιχεία της, βασικές εντολές και απλά προγράμματα (15/05/2017-11/06/2017)
  Συνεδρίες
  Τι είναι η γλώσσα προγραμματισμού Python, εγκατάσταση Python IDLE, χρήσιμες βιβλιοθήκες, εκτέλεση απλών εντολών
  Βασικοί τύποι δεδομένων και τελεστές, μεταβλητές και βασικές αριθμητικές πράξεις
  Δομές ελέγχου, λογικές εκφράσεις, εξαιρέσεις
  Δομές επανάληψης
 2. 2. Συναρτήσεις, Δομές Δεδομένων, Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (12/06/2017-09/07/2017)
  Συνεδρίες
  Συναρτήσεις
  Λίστες
  Λεξικά, πλειάδες
  Κλάσεις και αντικείμενα