Αξιολόγηση Στελεχών της Εκπαίδευσης

Έναρξη: 22/10/2018 – Λήξη: 03/03/2019

Περιγραφή Προγράμματος

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Αξιολόγηση Στελεχών στην Εκπαίδευση» αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο επίμαχο θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται κυρίως στη σχολική μονάδα η οποία αποτελεί την καρδιά του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι πρώτες ενότητες εστιάζουν στο ισχύον θεωρητικό πλαίσιο σε ότι αφορά το θεσμό της αξιολόγησης στην εκπαίδευση διεθνώς, στα πολλαπλά επίπεδα αξιολόγησης, στη σημασία της για την βελτίωση των συστημάτων, στις επιφυλάξεις για τη χρησιμότητά της, στις μορφές που έχουν επικρατήσει σε διεθνές επίπεδο και στην εξέλιξη του θεσμού στο χρόνο.

Στη συνέχεια εξετάζεται η αξιολόγηση ως διοικητικό φαινόμενο και διοικητική λειτουργία. Στη διοικητική αυτή οπτική έμφαση δίδεται στη σχέση της αξιολόγησης με τη διοίκηση βάσει στόχων και αποτελεσμάτων. Εξετάζεται επίσης σε βάθος η ιδεολογική οπτική του εγχειρήματος της αξιολόγησης, οι πολιτικές αντιδράσεις στις προσπάθειες εφαρμογής της, οι στάσεις και αντιλήψεις που αναπτύσσονται σε σχέση με το θεσμό και η επίδραση των στάσεων αυτών στην εξέλιξη του και στον τρόπο εφαρμογής του.

Η ελληνική  εμπειρία της αξιολόγησης αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος. Στην ελληνική εμπειρία εξετάζονται οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτυγχάνεται γίνεται η αξιολόγηση. Απομονώνονται και εξετάζονται σε βάθος οι διαδικασίες σε ό τι αφορά την εσωτερική αξιολόγηση, την εξωτερική αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση. Παράλληλα εξετάζονται οι ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις ως εργαλεία συλλογής στοιχείων, δημιουργίας βάσεων δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων και ο φάκελος υλικού ο οποίος βοηθά στην οργάνωση και τροφοδότηση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Μαρία Κουρουτσίδου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου
email: e-epimorfosi@aegean.gr 

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Για την αξιολόγηση των επιμορφούμενων προβλέπεται κατά βάση η ανάθεση μίας εργασίας ανά Διδακτική Ενότητα
 • Δείτε εδώ το γενικό πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Οικονομικές Πληροφορίες:

 • Επιπρόσθετη έκπτωση 10% για εγγραφές έως 22 Σεπτεμβρίου
 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 3 δόσεις.
 • Δείτε εδώ όλες τις κατηγορίες εκπτώσεων.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕ 25% ΈΚΠΤΩΣΗ:

375€

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση
  Σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
  Στόχοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
  Ζητήματα εγκυρότητας κι αξιοπιστίας
  Μορφές αξιολόγησης
 2. 2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στην έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας
  Η αξιολόγηση της σχολικής αποτελεσματικότητας
  Συντελεστές της σχολικής αποτελεσματικότητας
  Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική αποτελεσματικότητα
  Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της σχολικής αποτελεσματικότητας
 3. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  Συνεδρίες
  Κατηγορίες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  Διάγνωση κι ανίχνευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
  Η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία
  Μοντέλα σχολικής ενσωμάτωσης
  Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική ένταξη των μαθητών με δυσκολίες
  Αξιολόγηση της αποτελεσματικής ένταξης των μαθητών με δυσκολίες
 4. 4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  Συνεδρίες
  Ο θεσμός της αξιολόγησης στην εκπαίδευση διεθνώς
  Φορείς αξιολόγησης στην εκπαίδευση
  Ιστορική αναδρομή στη νομοθεσία για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση
  Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 5. 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΧΩΝ
  Συνεδρίες
  Αρχές οργάνωσης και διοίκησης οργανισμών
  Διοίκηση με βάση στόχους
  Πλεονεκτήματα της διοίκησης με βάση στόχους
  Εμπειρικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης βάσει στόχων
 6. 6.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Συνεδρίες
  Το αμφιλεγόμενο εγχείρημα της αξιολόγησης
  Ο πολιτικός και ιδεολογικός χαρακτήρας της αξιολόγησης
  Μορφές και τύποι αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα
  Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα.
 7. 7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Συνεδρίες
  Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
  Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
  Κριτήρια αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού στην εκπαίδευση
  Κριτήρια αξιολόγησης σχολικού διευθυντή
 8. 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στις διαδικασίες αξιολόγησης
  Εσωτερική αξιολόγηση
  Εξωτερική αξιολόγηση
  Φάκελος υλικού (portfolio) στελεχών
  Αυτοαξιολόγηση των στελεχών
  Δυνατότητες απόκτησης επαγγελματικών προσόντων
500,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 320
 • ECVET: 16

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Βιτσιλάκη Χρυσή
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου-Επιστημονικά Υπεύθυνη