Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Έναρξη/Λήξη: Για εκπρόθεσμες εγγραφές, επικοινωνήστε με τη γραμματεία

Περιγραφή Προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρείται να δοθεί μια ολιστική προσέγγιση των χαρακτηριστικών, των αρχών, των μεθόδων και του περιεχομένου της επαγγελματικής κατάρτισης σε όσους/όσες επιθυμούν να ασχοληθούν ή να εμπλακούν με καταρτιζόμενους κάθε μορφής και κατηγορίας.

Οι Διδακτικές Ενότητες προσφέρονται και αυτοτελώς!

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Βιτσιλάκη Χρυσή
Kαθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 22410 99425
email: vitsilaki@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-13:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
Curriculum is empty