Εντατικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ΙΙ: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων

Έναρξη: 21/06/2018 – Λήξη: 10/10/2018

Περιγραφή Προγράμματος

Το παρόν πρόγραμμα αναφέρεται στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης. Αρχικά αναπτύσσεται η διαδικασία διερεύνησης των αναγκών κατάρτισης τόσο του ευρύτερου οικονομικού και παραγωγικού τομέα, όσο και των συλλογικών αναγκών των οργανισμών, αλλά και των ατομικών αναγκών των καταρτιζομένων. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον σχεδιασμό ενός προγράμματος κατάρτισης, στα κύρια συστατικά του, στη διαδικασία και στα μοντέλα προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Η τεχνική της διατύπωσης του σκοπού της κατάρτισης και της εξειδίκευσής του σε στόχους επισημαίνεται ως βασικό συστατικό του σχεδιασμού του προγράμματος.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο σχεδιασμός και η δόμηση των ενοτήτων και υποενοτήτων του προγράμματος καθώς και ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο της εναρκτήριας και τελικής συνάντησης. Ακολουθεί η συζήτηση ενός ευρέως πλαισίου βασικών εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων επαγγελματικής κατάρτισης που βοηθούν και υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία (επίδειξη, συζήτηση, διάλεξη/εισήγηση, ερώτηση, παίξιμο ρόλων, μελέτη περίπτωσης κλπ)μ καθώς και τα μέσα διδασκαλίας. Ακολούθως επισημαίνονται τα κριτήρια με τα οποία ένας εκπαιδευτής κατάρτισης μπορεί να επιλέξει τις σωστές τεχνικές και μέσα για να πετύχει το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. Στο στάδιο της υλοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται αναφορά στην προετοιμασία του εκπαιδευτή κατάρτισης και στο σχεδιασμό και οργάνωση της πρώτης συνάντησης.

Ακολουθεί η οργάνωση του χώρου και τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος της δυναμικής των ομάδων καταρτιζομένων. Στη συνέχεια ακολουθεί ο σχεδιασμός της μικροδιδασκαλίας ως μεθόδου κατάρτισης με τα ιστορικά της στοιχεία, το θεωρητικό πλαίσιο και τα μοντέλα αυτής. Επισημαίνονται τα στάδια διεξαγωγής και εκτέλεσής της και συζητούνται τα στοιχεία και τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται μια μικροδιδασκαλία. Οι ΤΠΕ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι η επόμενη συνιστώσα καθώς αναδεικνύεται ο υποστηρικτικός τους ρόλος στα μαθησιακά αποτελέσματα της κατάρτισης και η δυναμική τους ως αντικείμενο επιμόρφωσης στην κατάρτιση μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας.

Τέλος το πρόγραμμα κλείνει με το ζήτημα της αξιολόγησης προγραμμάτων ή και ενοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης. Καταγράφονται τα εννοιολογικά στοιχεία της αξιολόγησης, παρουσιάζονται τα αντικείμενα, οι άξονες καθώς και οι διάφορες τεχνικές αξιολόγησης και περιγράφονται τα μέσα και οι μορφές/μέθοδοι αξιολόγησης. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των αποδεκτών των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης καθώς και οι τρόποι κοινοποίησης αυτών είναι επίσης βασικό στοιχείο της αξιολόγησης προγραμμάτων κατάρτισης.

 • Επιπρόσθετη έκπτωση 10% για εγγραφές έως 30 ημέρες πριν την έναρξη.
 • Οι Διδακτικές Ενότητες προσφέρονται και μεμονωμένα!
 • Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης και των δύο Προγραμμάτων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση I: Θεσμικό & Κοινωνικό-Οικονομικό Πλαίσιο” και“Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΙ: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων , απονέμεται συνολικό Πιστοποιητικό Ετήσιας Επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» 306 ωρών επιμόρφωσης

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Βιτσιλάκη Χρυσή
Kαθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 22410 99425
email: vitsilaki@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Διάγνωση αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης(21/06/2018-01/07/2018) (18 Ώρες Επιμόρφωσης) (Δίδακτρα:50€)

  Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αφιερώνεται στη διερεύνηση των αναγκών τόσο του ευρύτερου οικονομικού και παραγωγικού τομέα, όσο και των συλλογικών αναγκών κατάρτισης των οργανισμών. Επίσης αναφέρονται διαδικασίες διερεύνησης και ανάλυσης ατομικών αναγκών των καταρτιζομένων, οι λόγοι και τα κίνητρά τους για εμπλοκή σε διαδικασία κατάρτισης.

  Συνεδρίες
  Διερεύνηση αναγκών ευρύτερου οικονομικού και παραγωγικού τομεα
  Η διερεύνηση συλλογικών αναγκών κατάρτισης οργανισμών
  Διερεύνηση και ανάλυση ατομικών αναγκών καταρτιζομένων
 2. 2. Σχεδιασμός Προγραμμάτων και Ενοτήτων Κατάρτισης(02/07/2018-18/07/2018) (30 Ώρες Επιμόρφωσης) (Δίδακτρα:60€)

  Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στον σχεδιασμό ενός προγράμματος κατάρτισης, στα κύρια συστατικά του, στη διαδικασία και στα μοντέλα προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Επί πλέον συζητούνται τα θέματα διατύπωσης του σκοπού της κατάρτισης και της εξειδίκευσής του σε στόχους. Στη συνέχεια αναφέρεται ο σχεδιασμός και η δόμηση των ενοτήτων και υποενοτήτων του. Επίσης ο σχεδιασμός της εναρκτήριας και τελικής συνάντησης με τους καταρτιζόμενους είναι θέμα συζήτησης της παρούσας ενότητας.

  Συνεδρίες
  Η Έννοια του Προγράμματος Κατάρτισης
  Η Έννοια του Σχεδιασμού Προγραμμάτων Κατάρτισης
  Διατύπωση Σκοπού και Στόχων Κατάρτισης
  Σχεδιασμός Περιεχομένου και Δόμηση Ενοτήτων Κατάρτισης
  Η Εναρκτήρια και η Τελική Συνάντηση
 3. 3. Μεθοδολογία Κατάρτισης(19/07/2018-01/08/2018) (24 Ώρες Επιμόρφωσης) (Δίδακτρα:50€)

  Στην ενότητα αυτή συζητείται ένα ευρύ πλαίσιο βασικών εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων επαγγελματικής κατάρτισης που βοηθούν και υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία (επίδειξη, συζήτηση, διάλεξη/εισήγηση, ερώτηση, παίξιμο ρόλων, μελέτη περίπτωσης κλπ). Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τεχνικών και υποστηρικτικά προς αυτές παρουσιάζονται διάφορα μέσα διδασκαλίας και μάθησης καθώς και οι βασικές αντίστοιχες διδακτικές ενέργειες από την πλευρά του εκπαιδευτή κατάρτισης. Τέλος, επισημαίνονται τα κριτήρια με τα οποία ένας εκπαιδευτής κατάρτισης μπορεί να επιλέξει τις σωστές τεχνικές και μέσα για να πετύχει το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα.

  Συνεδρίες
  Μέθοδοι Κατάρτισης
  Εκπαιδευτικές Τεχνικές
  Εκπαιδευτικά Μέσα
  Κριτήρια Επιλογής Τεχνικών Μέσων
 4. 4. Υλοποίηση Κατάρτισης(02/08/2018-02/09/2018) (24 Ώρες Επιμόρφωσης) (Δίδακτρα:50€)

  Στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα συζητούνται βασικά θέματα υλοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης με πρώτο και κύριο την προετοιμασία του εκπαιδευτή κατάρτισης. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της πρώτης συνάντησης είναι επίσης ένα βασικό στοιχείο της παρούσας ενότητας. Ακολουθεί η οργάνωση του χώρου με τα διάφορα στυλ διάταξης της αίθουσας ή του εργαστηρίου κατάρτισης καθώς και των μέσων που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της κατάρτισης. Τέλος στην ενότητα τούτη γίνεται ανάλυση των στοιχείων της διεργασίας και της δυναμικής των ομάδων, ως χαρακτηριστικό γνώρισμα των ομάδων καταρτιζομένων.

  Συνεδρίες
  Προετοιμασία ΕΣχεδιασμός και Οργάνωση Πρώτης Συνάντησηςκπαιδευτή Κατάρτισης
  Σχεδιασμός και Οργάνωση Πρώτης Συνάντησης
  Οργάνωση του Χώρου και των Μέσων Κατάρτισης
  Διεργασία και Δυναμική Ομάδων Καταρτιζόμενων
 5. 5. Η Μικροδιδασκαλία στην Κατάρτιση(03/09/2018-19/09/2018) (30 Ώρες Επιμόρφωσης) (Δίδακτρα:50€)

  Αντικείμενο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας αποτελεί η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος κατάρτισης. Αρχικά δίνονται τα ιστορικά στοιχεία εμφάνισης και εφαρμογής της μικροδιδασκαλίας και στη συνέχεια το θεωρητικό πλαίσιο και τα μοντέλα αυτής που βρήκαν εφαρμογή σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και όχι μόνο. Τα στάδια διεξαγωγής και εκτέλεσης της μικροδιδασκαλίας καθώς και η διαδικασία σχεδιασμού της είναι επίσης θέματα της παρούσας ενότητας. Τέλος συζητούνται τα στοιχεία και τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται μια μικροδιδασκαλία και επισημαίνεται πόσο σημαντικό στοιχείο είναι η ανατροφοδότηση πρώτα από τον ίδιο τον καταρτιζόμενο και μετά από τους συνεκπαιδευόμενους.

  Συνεδρίες
  Γενικά Στοιχεία για τη Μικροδιδασκαλία ως Μέθοδο Εκπαιδευτών Κατάρτισης
  Μοντέλα Μικροδιδασκαλίας
  Στάδια Διεξαγωγής της Μικροδιδασκαλίας
  Σχέδιο Προγραμματισμού και Διεξαγωγής Μικροδιδασκαλίας
  Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας
 6. 6. Οι ΤΠΕ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση(20/09/2018-30/09/2018) (18 Ώρες Επιμόρφωσης) (Δίδακτρα:40€)

  Η συγκεκριμένη ενότητα είναι αφιερωμένη στη συζήτηση για της ΤΠΕ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Αρχικά εντοπίζεται η ανάγκη για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση και αναδεικνύεται ο υποστηρικτικός τους ρόλος στην κατάρτιση. Στη συνέχεια αναλύονται τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν τις ΤΠΕ αντικείμενο επιμόρφωσης στην επαγγελματική κατάρτιση και τονίζεται η χρήση τους στη διεξαγωγή της κατάρτισης για ουσιαστικότερα μαθησιακά αποτελέσματα. Και τέλος η ενότητα κλείνει με την επισήμανση και ανάλυση της χρήσης των ΤΠΕ ως εργαλείο στην εξ αποστάσεως επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στις δυνατότητες που αυτές δίνουν για τη ρύθμιση των μαθησιακών διαδικασιών σε σύγχρονο και ασύγχρονο περιβάλλον μάθησης.

  Συνεδρίες
  Οι ΤΠΕ ως Εργαλείο Υποστήριξης της Κατάρτισης
  Οι ΤΠΕ ως Αντικείμενο Επιμόρφωσης/Επαγγελματικής Κατάρτισης
  Οι ΤΠΕ ως Εργαλείο εξ Αποστάσεως Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 7. 7. Σχεδιασμός και Διεξαγωγή της Αξιολόγησης(01/10/2018-17/10/2018) (30 Ώρες Επιμόρφωσης) (Δίδακτρα:60€)

  Η διδακτική ενότητα αφορά στο ζήτημα της αξιολόγησης στην επαγγελματική κατάρτιση. Αρχικά καταγράφονται τα εννοιολογικά στοιχεία της αξιολόγησης και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αντικείμενα και οι άξονες αξιολόγησης καθώς και οι διάφορες τεχνικές. Ακολουθεί η καταγραφή των μέσων και των μορφών/μεθόδων αξιολόγησης και τέλος καταγράφονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των αποδεκτών των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης καθώς και οι τρόποι κοινοποίησης αυτών.

  Συνεδρίες
  Τύποι και Μοντέλα Αξιολόγησης
  Αντικείμενα και Άξονες Αξιολόγησης
  Μέθοδοι και Τεχνικές Αξιολόγησης
  Αποτελέσματα Αξιολόγησης
  Επιλογή Αποδεκτών και Τρόποι Κοινοποίησης των Αποτελεσμάτων