Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση

Έναρξη: Ενημερωθείτε επικοινωνώντας με τη γραμματεία μας ή μέσω της εγγραφής σας στο newsletter μας

Περιγραφή Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται στην επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση, οριοθετώντας την από την ψηφιακή πραγματικότητα. Αρχικά γίνεται αναφορά στον ορισμό και τις συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας και συγκεκριμένα στις συσκευές εισόδου (π.χ. γάντια και ασύρματο βραχιολάκι), στις συσκευές εντοπισμού (π.χ. ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλοι οπτικοί αισθητήρες, GPS, πυξίδες) και στις οθόνες (π.χ. οθόνες που προσαρμόζονται στο κεφάλι, οθόνες χώρου, οθόνες κινητών συσκευών). Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στα είδη της επαυξημένης πραγματικότητας και ειδικότερα στην «Location» και στην «Image» Επαυξημένη Πραγματικότητα, σε έτοιμες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, στις χρήσεις της στην εκπαίδευση και την αξιοποίησή τους στην μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, εστιάζει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαίδευση με συγκεκριμένες πλατφόρμες και με βάση τη θεωρία της εμπλαισιωμένης μάθησης και του εποικοδομισμού, καθώς και στην αξιολόγηση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαίδευση.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Αλιβίζος Σοφός
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
email: lsofos@rhodes.aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση

  Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στην επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση, οριοθετώντας την από την ψηφιακή πραγματικότητα. Αρχικά γίνεται αναφορά στον ορισμό και τις συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας και συγκεκριμένα στις συσκευές εισόδου (π.χ. γάντια και ασύρματο βραχιολάκι), στις συσκευές εντοπισμού (π.χ. ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλοι οπτικοί αισθητήρες, GPS, πυξίδες) και στις οθόνες (π.χ. οθόνες που προσαρμόζονται στο κεφάλι, οθόνες χώρου, οθόνες κινητών συσκευών). Στη συνέχεια η ενότητα αναφέρεται στα είδη της επαυξημένης πραγματικότητας και ειδικότερα στην «Location» και στην «Image» Επαυξημένη Πραγματικότητα, σε έτοιμες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, στις χρήσεις της στην εκπαίδευση και την αξιοποίησή τους στην μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, η ενότητα εστιάζει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαίδευση με συγκεκριμένες πλατφόρμες και με βάση τη θεωρία της εμπλαισιωμένης μάθησης και του εποικοδομισμού. Μέρος της ενότητας επίσης, αποτελεί η αξιολόγηση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαίδευση. O/H απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει 1. Τι είναι η επαυξημένη πραγματικότητα. 2. Τις συσκευές και τα είδη επαυξημένης πραγματικότητας. 3. Το θεωρητικό υπόβαθρο της παιδαγωγικής αξιοποίησης της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση. 4. Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για διάφορα γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 5. Πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας.

  Συνεδρίες
  Ορισμός, συσκευές και είδη της επαυξημένης πραγματικότητας.
  Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση ανά γνωστικό αντικείμενο.
  Θεωρίες μάθησης και επαυξημένη πραγματικότητα.
  Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών στηριζόμενες στην «image» επαυξημένη πραγματικότητα.
  Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών στηριζόμενες στην «location» επαυξημένη πραγματικότητα.
  Αξιολόγηση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας.
  Ένταξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας στη μαθησιακή διαδικασία.