Η Στρατηγική Επικοινωνιακή και Ποιοτική Διάσταση στις Εκπαιδευτικές Μονάδες (Κύκλος 2018)

Έναρξη: 06/09/2018 – Λήξη: 02/12/2018

Περιγραφή Προγράμματος

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον προϋπόθεση υψηλής ποιότητας και επιτυχίας της εκπαιδευτικής μονάδας, και γενικότερα των εκπαιδευτικών οργανισμών, αποτελεί η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας. Στο πλαίσιο αυτό το παρόν Πρόγραμμα «Η Στρατηγική, Επικοινωνιακή και Ποιοτική Διάσταση στις Εκπαιδευτικές Μονάδες» αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις αρχές Διοίκησης και Ηγεσίας Εκπαιδευτικών Μονάδων. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εν δυνάμει και εν ενεργεία διευθυντές/ριες, υποδιευθυντές/ριες και στελέχη στην εκπαιδευτική διοίκηση που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσουν με αποτελεσματικότητα τα διευθυντικά/ διοικητικά τους καθήκοντα και να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ηγετικό τους ρόλο.

Το συγκεκριμένο επιμέρους πρόγραμμα συνδυάζει αφενός θεωρητική προσέγγιση σε μια σειρά θεματικών που στο σύνολό τους δημιουργούν το πλαίσιο της αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αφετέρου στην παράθεση καλών πρακτικών που μεταφέρουν την εμπειρία από την άσκηση διοίκησης και την ηγεσία στην εκπαίδευση. Ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης και εμπειρίας δημιουργεί το απαιτούμενο υπόβαθρο που εφοδιάζει τα ενεργά και εν δυνάμει διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης και οδηγεί στην επιτυχημένη άσκηση των καθηκόντων τους.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε πέντε ενότητες στις οποίες εξετάζονται και αναλύονται το περιεχόμενο και οι λειτουργίες της Στρατηγικής Διοίκησης και Ηγεσίας, σε συνδυασμό με τη Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών μέσω των ολοκληρωμένων συστημάτων ποιότητας και των επικοινωνιακών τεχνικών που εγγυώνται την ανάπτυξη αποδοτικών επαγγελματικών σχέσεων.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην έννοια και στο περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού των Σχολικών Μονάδων, δίνοντας έμφαση στη σημασία του οράματος και της αποστολής τους που λαμβάνουν «σάρκα και οστά» μέσα από την οριοθέτηση των ετήσιων αλλά και μακροπρόθεσμων στόχων τους. Εξετάζεται επίσης η σημασία της Διασφάλισης της Ποιότητάς που επηρεάζει καθοριστικά την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας και αναλύονται με σαφήνεια οι στρατηγικές τις αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνουν την εκπαιδευτική μονάδα και προσδιορίζουν το εύρος της αποδοτικότητάς της. Παρουσιάζονται διεξοδικά οι βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η νέες προοπτικές στη συστηματική βελτίωση της απόδοσης των Εκπαιδευτικών Μονάδων. Το όλο ζήτημα της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής μονάδας εξετάζεται στα πλαίσια των αρχών και της φιλοσοφίας της διάστασης της ολικής ποιότητας.

Τέλος εξετάζονται στο επιμέρους αυτό Πρόγραμμα οι στρατηγικές επικοινωνίας που είναι απαραίτητες ώστε να λειτουργεί με γνώμονα την πραγματοποίηση των στόχων που έχει θέσει η κάθε Εκπαιδευτική Μονάδα. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται οι τεχνικές διαχείρισης των αναφυόμενων συγκρούσεων στο χώρο των Σχολικών Μονάδων όπως και η πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 22710 35169
Email: nkonsta@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Στρατηγικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Μονάδων [06/09/2018-23/09/2018] [30 Ώρες Επιμόρφωσης] [Δίδακτρα:90€]

  Σε αυτή τη διδακτική ενότητα θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού των οργανισμών και κυρίως των εκπαιδευτικών μονάδων. Θα δοθεί έμφαση σε στοχεία (όραμα, αποστολή) που ενώ είναι σημαντικές στρατηγικές διαστάσεις ταυτόχρονα ενσωματώνουν και δυναμικά χαρακτηριστικά αφού, κάτω από προϋποθέσεις, διαμορφώνουν κλίμα κινητοποίησης των εργαζομένων στις εκπαιδευτικές μονάδες. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στο προσδιορισμό των στόχων των εκπαιδευτικών μονάδων και θα γίνει εκτενής συζήτηση για το ρόλο της κουλτούρας αναφορικά με την αποδοτικότητα - αποτελεσματικότητά τους. Θα εξεταστούν, τέλος, και σημαντικά προβλήματα του στρατηγικού σχεδιασμού, όπως αυτό της "στρατηγικής διολίσθησης". Στο τελευταίο αυτό μέρος θα γίνει συζήτηση για τη διαχείριση της αλλαγής στις εκπαιδευτικές μονάδες

  Συνεδρίες
  Έννοια-σημασία-επίπεδα Στρατηγικού Σχεδιασμού στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: Στρατηγική ανάλυση περιβάλλοντος
  Όραμα, αποστολή εκπαιδευτικών οργανισμών (ανάλυση σε μάκρο και μίκρο επίπεδο)
  Λειτουργικός προγραμματισμός: Διαδικασία εισαγωγής του στις εκπαιδευτικές μονάδες
  Οργανωσιακή κουλτούρα, εξωτερική και εσωτερική διάστασή, διαδικασίες επηρεασμού της
  Στρατηγική διολίσθηση, Διοίκηση αλλαγών, Οργανωσιακή ανάπτυξη
 2. 2. Διασφάλιση Ποιότητας των Εκπαιδευτικών Μονάδων [24/09/2018-10/10/2018] [30 Ώρες Επιμόρφωσης][Δίδακτρα:90€]

  Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα εξεταστούν με λεπτομερή τρόπο ζητήματα ποιότητα στις εκπαιδευτικές μονάδες. Η συζήτηση διαπραγματεύεται την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων με γνώμονα σύγχρονα συστήματα ποιότητας.

  Συνεδρίες
  Γενικά χαρακτηριστικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και κύρια οφέλη της Εκπαιδευτικής Μονάδας από την εφαρμογή του ΣΔΠ
  Διεργασίες της Εκπαιδευτικής Μονάδας σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008
  Φάσεις εισαγωγής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην Εκπαιδευτική Μονάδα
  Ενδεικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική λειτουργία της Εκπαιδευτικής Μονάδας σύμφωνα με το Σύστημα
  Ενσωμάτωση Πολιτικών Ποιότητας στο σύγχρονο σχολείο
 3. 3. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση [11/10/2018-28/10/2018][30 Ώρες Επιμόρφωσης][Δίδακτρα:90€]

  Σε αυτή την διδακτική ενότητα παρουσιάζονται τα κυριότερα θέματα που αφορούν τις στρατηγικές διαχείρισης των εργαζομένων στους οργανισμούς. Είναι σημαντικό να εξεταστούν οι βασικές παράμετροι που ο ρόλος τους καθορίζει και το ερευνητικό πεδίο. Ταυτόχρονα όμως, και επειδή αναφερόμαστε σε οργανισμούς, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και διάφορες εξωγενείς παραμέτρους που παρεμβαίνουν στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι θα ληφθεί υπόψη όλο το κανονιστικό πλαίσιο που προσδιορίζει, ως ένα βαθμό, τις διοικητικές αποφάσεις των μάνατζερ (διευθυντών) των σχολικών μονάδων. Το σύστημα των προσλήψεων καθορίζεται λοιπόν από εξωγενείς παράγοντες άρα δεν θα απασχολήσει τη συζήτηση. Τέσσερα βασικά ζητήματα θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον. η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η αξιολόγηση της απόδοσης έργου, η υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού και η αντιμισθία.

  Συνεδρίες
  Η Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: Πολιτικές, Όρια–περιορισμοί
  Επιμόρφωση και Ανάπτυξη προσωπικού: πολιτική και πρακτικές
  Αξιολόγηση της απόδοσης: πολιτική και πρακτικές
  Ανταμοιβές-κίνητρα: πολιτική και πρακτικές
  Υγιεινή και ασφάλεια στις εκπαιδευτικές μονάδες, επαγγελματική εξουθένωση: πολιτική και πρακτικές
 4. 4. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση [29/10/2018-14/11/2018][30 Ώρες Επιμόρφωσης][Δίδακτρα:90€]

  Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα συζητηθούν θέματα που άπτονται της διοίκησης ολικής ποιότητας. Η όλη συζήτηση θα εστιαστεί στην υιοθέτηση της φιλοσοφίας των συστημάτων ολικής ποιότητας στους χώρους των εκπαιδευτικών μονάδων. Θα εξεταστούν οι δυσκολίες εφαρμογής και τα εν δυνάμει προβλήματα από την υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων αλλά θα εξεταστούν παράλληλα και τα οφέλη από την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων στις εκπαιδευτικές μονάδες.

  Συνεδρίες
  Ορισμός και Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας / Διοικητικής Αριστείας στις Εκπαιδευτικές Μονάδες
  Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Διοικητικής Αριστείας στις Εκπαιδευτικές Μονάδες (ανάλυση των πρώτων 5 παραγόντων)
  Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Διοικητικής Αριστείας στις Εκπαιδευτικές Μονάδες (ανάλυση των 4 υπόλοιπων παραγόντων)
  Η φιλοσοφία του Deming σχετικά με την ποιότητα στην εκπαίδευση
  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού
 5. 5. Τεχνικές Επικοινωνίας και Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον [15/11/2018-02/12/2018] [30 Ώρες Επιμόρφωσης][Δίδακτρα:90€]

  Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα παρουσιαστούν όλες οι τεχνικές της επικοινωνίας και οι οποίες βοηθούν στην αποτελεσματικότερη διαμόρφωση των πολλαπλών σχέσεων που διαμορφώνονται στους χώρους των εκπαιδευτικών μονάδων. Θα συζητηθούν μέθοδοι και στρατηγικές επικοινωνίας και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές διαχείρισης των σχέσεων σε περιπτώσεις συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι τεχνικές που διαμορφώνονται στα πλαίσια αντιμετώπισης κρίσεων στο εκπειδευτικό περιβάλλον.

  Συνεδρίες
  Οι θεωρητικές και τεχνικές διαστάσεις της επικοινωνίας στις εκπαιδευτικές μονάδες
  Οι στρατηγικές διαχείρισης των πολλαπλών σχέσεων στις εκπαιδευτικές μονάδες
  Η πολυσύνθετη διαχείριση της “καθημερινότητας” των εκπαιδευτικών μονάδων μέσα από τον στρατηγικό επικοινωνιακό σχεδιασμό
  Η Διαχείριση των συγκρούσεων και οι διαπραγματευτικές πρακτικές στα πλαίσια λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων
  Η πρόβλεψη και διαχείριση των κρίσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
450,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 150
 • ECVET: 7,5

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη