Κλινική Διατροφή-Διαιτολογία: Σύγχρονες Διατροφικές Παρεμβάσεις σε Παθολογικές Καταστάσεις

Έναρξη/Λήξη:  Επικοινωνήστε με τη γραμματεία και ενημερωθείτε για τις νέες ημερομηνίες 

Περιγραφή Προγράμματος

Το παρόν πρόγραμμα θα περιγράψει τις διατροφικές ανεπάρκειες που εμφανίζονται σε ποικίλες παθολογικές καταστάσεις και ασθένειες και θα αναλύσει τις σύγχρονες διατροφικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την διατροφική διαχείριση και διατροφική αντιμετώπιση των ασθενών που πάσχουν από ποικίλες ασθένειες.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Γιαγκίνης Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
Σχολή Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 2254083117
Email: cgiaginis@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με διαταραχές του μεταβολισμού, διαταραχές λήψης τροφής, παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος και ηπατική νόσο (27/03/2017-30/04/2017)

  Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα περιγραφούν και θα αναλυθούν οι διατροφικές ανάγκες που εμφανίζονται στους ασθενείς με μεταβολικές διαταραχές, διαταραχές λήψης τροφής, παθήσεις γαστρεντερικού συστήματος και ηπατική νόσο. Επιπλέον, θα περιγραφούν οι σύγχρονες διατροφικές συστάσεις όσον αφορά την διατροφική συμπεριφορά και την διατροφική διαχείριση των ασθενών αυτών προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί, όσο αυτό είναι δυνατόν, ο κίνδυνος εμφάνισης δυσθρεψίας.

  Συνεδρίες
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με μεταβολικές διαταραχές
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με διαταραχές λήψης τροφής
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με ηπατική νόσο
 2. 2.Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με παθήσεις του παγκρέατος, των νεφρών, των πνευμόνων και του αίματος (01/05/2017-28/05/2017)

  Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα περιγραφούν και θα αναλυθούν οι διατροφικές ανάγκες που εμφανίζονται στους ασθενείς με παθήσεις του παγκρέατος, των νεφρών, των πνευμόνων και του αίματος. Επιπλέον, θα περιγραφούν οι σύγχρονες διατροφικές συστάσεις όσον αφορά την διατροφική συμπεριφορά και την διατροφική διαχείριση των ασθενών αυτών προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί, όσο αυτό είναι δυνατόν, ο κίνδυνος εμφάνισης δυσθρεψίας.

  Συνεδρίες
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με παθήσεις του παγκρέατος
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με παθήσεις των νεφρών
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με παθήσεις των πνευμόνων
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με παθήσεις του αίματος
 3. 3. Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις, νοσήματα των οστών, αλλεργικές αντιδράσεις και σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση (29/05/2017-25/06/2017)

  Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα περιγραφούν και θα αναλυθούν οι διατροφικές ανάγκες που εμφανίζονται στους ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις, νοσήματα των οστών, αλλεργικές αντιδράσεις και σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον, θα περιγραφούν οι σύγχρονες διατροφικές συστάσεις όσον αφορά την διατροφική συμπεριφορά και την διατροφική διαχείριση των ασθενών αυτών προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί, όσο αυτό είναι δυνατόν, ο κίνδυνος εμφάνισης δυσθρεψίας.

  Συνεδρίες
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με καρδιοαγγειακές παθήσεις
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με νοσήματα των οστών
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με τροφικές αλλεργικές αντιδράσεις
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση
 4. 4. Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς που πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα, καρκίνο και κυστική ίνωση και παιδική διατροφή (26/06/2017-23/07/2017)

  Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα περιγραφούν και θα αναλυθούν οι διατροφικές ανάγκες που εμφανίζονται στους ασθενείς που πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα, καρκίνο και κυστική ίνωση, καθώς και στα παιδιά. Επιπλέον, θα περιγραφούν οι σύγχρονες διατροφικές συστάσεις όσον αφορά την διατροφική συμπεριφορά και την διατροφική διαχείριση των ασθενών αυτών προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί, όσο αυτό είναι δυνατόν, ο κίνδυνος εμφάνισης δυσθρεψίας.

  Συνεδρίες
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με καρκίνο
  Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με κυστική ίνωση
  Παιδική διατροφή