Νησιωτικότητα: ζητήματα κοινωνίας, οικονομίας και πολιτισμού

Έναρξη: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία και ενημερωθείτε για τις νέες ημερομηνίες

Περιγραφή Προγράμματος

Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρουν για πρώτη φορά το καινοτόμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Νησιωτικότητα: ζητήματα κοινωνίας, οικονομίας και πολιτισμού» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ. Χρήστο Μπακάλη της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η νησιωτικότητα ως έννοια αφορά ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας και του ελληνικού πληθυσμού. Προσδιορίζει και περιγράφει την ιδιαίτερη φύση των νησιών σε ζητήματα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, γεωγραφικά, διοικητικά κ.α. Η γνώση των ιδιαιτεροτήτων των νησιών αποτελεί ένα κρίσιμο εφόδιο για την κατανόηση και διαχείριση των παραπάνω ζητημάτων.

Σε διεθνές επίπεδο ο διάλογος για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα νησιά και οι κοινωνίες τους βρίσκεται σε εξέλιξη και το ενδιαφέρον συνεχώς αυξάνει. Εκτός από το επιστημονικό και ακαδημαϊκό πεδίο η συζήτηση αφορά και φορείς και θεσμούς διαχείρισης τόσο εθνικής κλίμακας όσο και διεθνείς οργανισμούς. Στην Ελλάδα η μελέτη και διαχείριση των νησιωτικών ζητημάτων κρίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία λόγω της σημαίνουσας θέσης των νησιών στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της χώρας.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Νησιωτικότητα: ζητήματα κοινωνίας, οικονομίας και πολιτισμού» θα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους γνώση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικής φύσης μέσα από κοινωνιολογικές, οικονομικές, γεωγραφικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις.

 • Ειδικές τιμές για ομαδικές εγγραφές Στελεχών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • 10% επιπρόσθετη έκπτωση για όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν έως 31/01.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Δρ. Χρήστος Μπακάλης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 22510 36555
Email: cbakalis@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Νησιωτικές κοινωνίες και οικονομίες

  Στην παρούσα διδακτική ενότητα μελετούνται κατ’ αρχήν η φύση των νησιωτικών κοινωνιών και οικονομιών με σημείο αναφοράς τα ελληνικά νησιά στις θάλασσες του Αιγαίου και του Ιόνιου Πελάγους. Η Ενότητα εστιάζει σε θέματα κοινωνικών δομών και λειτουργιών καθώς και σε θέματα παραγωγικών υποδομών και οικονομικών δικτυώσεων των νησιών κατά την περίοδο των τελευταίων εκατό ετών. Επίσης εξετάζεται η θέση των νησιών σε σχέση με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που δυναμικά διαμορφώνονται στο σύγχρονο ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

  Συνεδρίες
  Παραδοσιακές κοινωνικές δομές στο νησιωτικό χώρο
  Νησιωτική μετανάστευση: κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο
  Νησιωτικές οικονομίες: παραγωγή και δίκτυα
  Τουρισμός και κοινωνικός μετασχηματισμός στο νησιωτικό χώρο
  Ελληνικές νησιωτικές κοινωνίες και οικονομίες στο πλαίσιο της Ε.Ε.
  Τα ελληνικά νησιά στο παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον
 2. 2. Αειφορική ανάπτυξη και πολιτισμός στα νησιωτικά περιβάλλοντα

  Στην παρούσα διδακτική ενότητα μελετούνται κατ’ αρχήν οι έννοιες της αειφορίας και του πολιτισμού. Σημείο αναφοράς είναι τα ελληνικά νησιά στις θάλασσες του Αιγαίου και του Ιόνιου Πελάγους. Η Ενότητα εστιάζει σε θέματα αειφορικής ανάπτυξης καθώς και σε θέματα πολιτισμικών πρακτικών μέσα από τη μελέτη του παραδοσιακού και σύγχρονου πολιτισμού και των δικτύων που διαμόρφωναν στο πρόσφατο παρελθόν και σήμερα τα πολιτισμικά πρότυπα στις νησιωτικές κοινωνίες. Επίσης, εξετάζεται πως το πολιτισμικό κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς την κατεύθυνση της αειφορικής ανάπτυξης των νησιών λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που δυναμικά διαμορφώνονται στο σύγχρονο ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

  Συνεδρίες
  Η αειφορική ανάπτυξη
  Ο πολιτισμός ως έννοια και ως κεφάλαιο
  Νησιωτικοί πολιτισμοί
  Πολιτισμικός μετασχηματισμός στο νησιωτικό χώρο τον 20ο αιώνα
  Νησιωτικοί πολιτισμοί απέναντι στην παγκόσμιο ομογενοποιητικό πολιτισμό
  Αειφορική ανάπτυξη και πολιτισμικοί πόροι στα ελληνικά νησιά