Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου από τους Εκπαιδευτικούς

Έναρξη:  Επικοινωνήστε με τη γραμματεία και ενημερωθείτε για τις  νέες ημερομηνίες 

Περιγραφή Προγράμματος

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του (http://www.sch.gr), το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) αποτελεί το Εθνικό Δίκτυο και τον Εθνικό Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου για όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, τα σχολικά εργαστήρια, τις διοικητικές μονάδες και κυρίως τους μαθητές και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελληνική επικράτεια, μέσα από ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών. Επιπλέον, αποτελεί το βασικότερο φορέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών αυτής της πολύ μεγάλης εκπαιδευτικής κοινότητας που αριθμεί χιλιάδες σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Πέρα όμως από την απλή “εργαλειακή” χρήση αυτών των υπηρεσιών, σημαντικός παράγοντας επιτυχούς ολοκλήρωσης τους στην καθημερινή διδακτική πρακτική, αποτελεί και η απόκτηση δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς, πάνω στη παιδαγωγικά ορθή χρήση αυτών των υπηρεσιών, στη βάση των μαθησιακών αναγκών των μαθητών και του εκάστοτε εκπαιδευτικού πλαισίου που θα εφαρμοσθούν.

Στη βάση αυτού του προβληματισμού, έχει αναπτυχθεί η παρούσα διδακτική ενότητα η οποία στοχεύει στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών (δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης) όλων των βαθμίδων, πάνω στις σημαντικότερες υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που μπορούν να υποστηρίξουν την ηλεκτρονική μάθηση, την επικοινωνία και συνεργασία, καθώς και τη δημιουργικότητα στη μαθησιακή διαδικασία.

Συγκεκριμένα, μέσα από την θεωρητική και κυρίως πρακτική παρουσίαση της κάθε υπηρεσίας και μέσα από επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης και hands-on-training μαθησιακές διαδικασίες, οι επιμορφούμενοι/ες που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν την ενότητα θα αποκτήσουν τη δυνατότητα της παιδαγωγικής αξιοποίησης στην τάξη τους, υπηρεσιών του ΠΣΔ όπως π.χ. η ασύγχρονη και σύγχρονη Τηλεκπαίδευση, το e-portfolio, o σχεδιασμός ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων, η δημιουργία σχολικών ιστοτόπων και blogs, η εργασία με πολυμέσα, κ.λπ.

Στη λογική αυτή, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει δομηθεί σε 13 αυτόνομες ασύγχρονες διδακτικές συνεδρίες οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών/εργαλείων του ΠΣΔ προς τους εκπαιδευτικούς για τη στήριξη της διδακτικής πράξης και οι οποίες συμπληρώνονται, όπου κριθεί σκόπιμο, με σύγχρονες συνεδρίες εκπαιδευτικής στήριξης.

Συνεπώς, μέσα απο την παρακολούθηση του προγράμματος ο/η εκπαιδευτικός:

 • Θα γνωρίσει:
  • Τη δομή και οργάνωση του ΠΣΔ.
  • Τις βασικές υπηρεσίες και εργαλεία του ΠΣΔ που σχετίζονται με τη μάθηση.
  • Ζητήματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο.
 • Θα εφαρμόσει:
  • Εργαλεία και υπηρεσίες του ΠΣΔ στην εκπαιδευτική πράξη μέσα από μια ορθή παιδαγωγικά προσέγγιση.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Κώστας Απόστολος
B.Eng., M.Sc., Ph.D.
Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 22410 99284
Email: apkostas@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου από τους Εκπαιδευτικούς
  Συνεδρίες
  Το Πλαίσιο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
  Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
  Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
  Σχεδιάζοντας Μαθησιακά Σενάρια με το LAMS
  Δημιουργώντας Εκπαιδευτικές Κοινότητες
  Δουλεύοντας με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μαθητή
  Δουλεύοντας με Πολυμέσα
  Δουλεύοντας με συνεργατικά αρχεία
  Δημιουργώντας Σχολικούς Ιστοτόπους
  Ασφάλεια & Προστασία στο Διαδίκτυο
  Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
  Ηλεκτρονικά περιοδικά
  Εκπαιδευτικό ραδιόφωνο