Παπυρικά Κείμενα της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου

Έναρξη:  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία. 

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα εισάγει τον/ην επιμορφούμενο/η στην ελληνική γλώσσα και γραφή των παπύρων της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Με το πέρας του προγράμματος οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, διαβάζουν, μεταγράφουν και μεταφράζουν λέξεις, προτάσεις και κείμενα από παπύρους. Παράλληλα, θα έρθουν σε επαφή με αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά και ιστορικά έργα της Ελληνορωμαϊκής αιγυπτιακής γραμματείας από το πρωτότυπο.

Επομένως ο/η απόφοιτος/η:

 • Θα γνωρίζει:
  • λέξεις και εκφράσεις από το πρωτότυπο,
  • τις μορφολογικές και συντακτικές δομές της γλώσσας των παπύρων και να μπορεί να μεταγράφει και μεταφράζει λέξεις και προτάσεις από το πρωτότυπο,
  • το εννοιολογικό περιεχόμενο των παπύρων (ιστορικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτικό),
  • τις πολιτικές και πολιτισμικές διαδράσεις της Αιγύπτου με την Ελλάδα και τη Ρώμη.
 • Θα αναγνωρίζει, μεταγράφει και μεταφράζει παπύρους με μικρό βαθμό δυσκολίας.
 • Θα κατανοεί πως οι πάπυροι αποτελούν πηγές για την ιστορία, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό μιας συγκεκριμένης περιόδου.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Κουσούλης Παναγιώτης
Επίκουρος Kαθηγητής
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 22410 99341
Email: kousoulis@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Παπυρικά Κείμενα της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου
  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στην Παπυρολογία
  Παπυρικά αρχεία Πτολεμαϊκής Περιόδου
  Η θρησκεία στην Πτολεμαϊκή Αίγυπτο μέσα από τους ελληνικούς παπύρους
  Ιστορικά γεγονότα της Πτολεμαϊκής περιόδου. Η στρατιωτική οργάνωση στην Πτολεμαϊκή Αίγυπτο.
  Σχέσεις Αιγύπτου – Ρώμης
  Παπυρικά αρχεία Ρωμαϊκής περιόδου
  Η θρησκεία και λατρεία στην Ρωμαϊκή Αίγυπτο μέσα από τους ελληνικούς παπύρους
  Η εκπαίδευση στην Ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο
  Η καθημερινή ζωή στην Ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο
  Ειδικά θέματα
240,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 60
 • ECVET: 3

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Κουσούλης Παναγιώτης
Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος
Νίκος Λίτινας
Επιστημονικά Υπεύθυνος