Ο προγραμματισμός ως δραστηριότητα μάθησης: το περιβάλλον Scratch

Έναρξη: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία και ενημερωθείτε για τις νέες ημερομηνίες

Περιγραφή Προγράμματος

Η σύγχρονη τάση στην εκπαίδευση των ΤΠΕ επιβάλλει την υλοποίηση διδακτικών προγραμμάτων που ενσωματώνουν τις έννοιες του προγραμματισμού και των αλγορίθμων. Ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε μια επαφή με την διαδικασία προγραμματισμού του Η/Υ, η οποία αν και πρώιμη μπορεί να τους μεταδώσει ουσιαστικότερη την κουλτούρα της Πληροφορικής. Το Scratch καλύπτει αυτή την εκπαιδευτική ανάγκη καθώς είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του MIT και προσφέρει ένα σύγχρονο, οπτικοποιημένο τρόπο εκμάθησης των αρχών προγραμματισμού σε μαθητές κάθε ηλικίας που δεν έχουν πρότερη εμπειρία.

Το παρόν πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη εκμάθησης του Scratch ώστε αργότερα είτε να χρησιμοποιηθεί στην τάξη από τον εκπαιδευτικό, είτε να βοηθήσει για να κατανοήσει ο ενδιαφερόμενος τις βασικές αρχές προγραμματισμού. Σε πολλά Γυμνάσια της Ελλάδας ήδη μαθητές μαθαίνουν για πρώτη φορά την έννοια της δομής επανάληψης ή της μεταβλητής μέσα από το ευχάριστο περιβάλλον του Scratch. Εξάλλου η μεγάλη κοινότητα χρηστών του Scratch εγγυάται ότι θα υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη, ώστε να εμπλουτιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία με έτοιμα υλοποιημένα προγράμματα. Συνολικά, η εκμάθηση του Scratch είναι μια διαδικασία στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι όλων των βαθμών εξοικείωσης με την Πληροφορική.

Στοχοθεσία Προγράμματος

Το παρόν πρόγραμμα παρουσιάζει με σαφήνεια και λεπτομέρεια το σύνολο σχεδόν των δυνατοτήτων του Scratch, ξεκινώντας από μια εισαγωγή στο περιβάλλον του, την έννοια των σκηνικών και χαρακτήρων αλλά και τη βασική δομική λειτουργία των blocks, που συναντώνται και σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα (π.χ. App Inventor).

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η έννοια του συμβάντος και εξετάζεται πώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν διαδικασίες αλληλεπίδρασης του χρήστη με το πρόγραμμα. Η κίνηση των χαρακτήρων συνδυάζεται με συμβάντα, δημιουργώντας τα πρώτα μικρά σενάρια. Επίσης, γίνεται μια πληρέστερη επισκόπηση των όψεων και ήχων που μπορούν να εμπλουτίσουν οπτικοακουστικά τα σενάριά μας.

Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση των πιο προχωρημένων εντολών του Scratch που περιλαμβάνουν τις δομές επανάληψης και ελέγχου. Παράλληλα η δημιουργία κλώνων, οι αισθητήρες και οι τελεστές χρησιμοποιούνται στις δομές αυτές ώστε να δημιουργήσουμε τα πρώτα πιο σύνθετα σενάρια ελέγχοντας κατάλληλα τους χαρακτήρες. Επίσης, διδάσκεται η ανταλλαγή μηνυμάτων ως ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία προγραμματισμού στο scratch.

Το παρόν πρόγραμμα συνοψίζει σε δύο συνεδρίες όλα τα θέματα που συζητήθηκαν προηγουμένως με την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος. Χωρισμένο σε δυο μέρη, θα επιτρέψει στον ενδιαφερόμενο να χρησιμοποιήσει όλες τις δομές και εντολές που έμαθε και να τις συνθέσει σε ένα σενάριο που θα μπορεί να δείξει περήφανα στους οικείους του.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Μιχαλάκης Κωνσταντίνος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Τηλέφωνο: 6982501914
Email: kmichalak@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Εκμάθηση στο Scratch
  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στο Scratch: το σκηνικό, οι χαρακτήρες, τα blocks
  Δημιουργώντας συμβάντα και κίνηση
  Δημιουργώντας συμβάντα και κίνηση
  Επανάληψη εντολών και δημιουργία κλώνων
  Έλεγχος, αισθητήρες και τελεστές
  Ανταλλαγή μηνυμάτων
  Δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος Μέρος Α
  Δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος Μέρος Β