Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού Android Εφαρμογών (Επίπεδο ΙΙ)

Έναρξη: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία και ενημερωθείτε για τις νέες ημερομηνίες

Υπενθύμιση: 10% επιπλέον έκπτωση για εγγραφές έως 30 ημέρες πριν την έναρξη του Προγράμματος!

Περιγραφή Προγράμματος

Οι κινητές τεχνολογίες έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια χάρη στις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο χώρο των ασύρματων και κινητών επικοινωνιών αλλά και στις κινητές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες, κλπ). Οι κινητές συσκευές χρησιμοποιούνται ολοένα και συχνότερα για πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενσωματώνουν πλήθος αισθητήρων (GPS δέκτη, ηλεκτρονική πυξίδα, επιταχυνσιόμετρο, κλπ), ενώ διαθέτουν αυξημένες επεξεργαστικές και απεικονιστικές δυνατότητες. Το γεγονός αυτό διαμορφώνει πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη προηγμένων κινητών εφαρμογών που αξιοποιούν τις δυνατότητες των κινητών συσκευών και αναδεικνύει ένα αναδυόμενο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπορικών προοπτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώνεται αυξανόμενη ζήτηση διεθνώς για εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις ανάπτυξης λογισμικού προσανατολισμένου σε κινητές συσκευές.

Το παρόν πρόγραμμα αφορά ακριβώς σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο εστιάζοντας σε τεχνολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογών για σύγχρονες κινητές συσκευές. Καλύπτεται όλο το φάσμα των κινητών εφαρμογών, από τις διαδικτυακές (web applications) έως τις εγγενείς εφαρμογές (native applications). Ως πλατφόρμα για την ανάπτυξη εγγενών κινητών εφαρμογών έχει επιλεγεί το λειτουργικό σύστημα Android, το οποίο υποστηρίζεται από την Google και έχει κερδίσει ένα μερίδιο 77% στην αγορά των έξυπνων τηλεφώνων (στοιχεία 4ου τριμήνου 2014).

Το πρόγραμμα εστιάζει στις κινητές διαδικτυακές εφαρμογές καλύπτοντας τεχνολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης κινητών ιστοτόπων και περιλαμβάνει μία διδακτική ενότητα που αφορά στην ανάπτυξη προηγμένων Android εφαρμογών και μια διδακτική ενότητα που εστιάζει στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας οι οποίες γνωρίζουν αλματώδη διάδοση και χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων εφαρμογής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κύρια σε φοιτητές/αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής και επαγγελματίες της Πληροφορικής (μηχανικούς λογισμικού, σχεδιαστές/προγραμματιστές ιστού, εκπαιδευτικούς, κλπ) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις στο ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο των κινητών τεχνολογιών. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος θα επιτευχθούν ευκολότερα εφόσον οι επιμορφούμενοι έχουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε Java.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Δαμιανός Γαβαλάς
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 22810 97136
Email: dgavalas@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-13:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Ανάπτυξη Προηγμένων Κινητών Εφαρμογών στην Πλατφόρμα Android (03/07/2017-26/07/207)

  Παράλληλα με την ταχεία εξέλιξη του υλικού (hardware) των κινητών συσκευών, η πλατφόρμα Android παρέχει δυνατότητες για την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών που βασίζονται σε εναλλακτικές επιλογές δικτύωσης, αποθήκευσης και αξιοποίησης ενσωματωμένων αισθητήρων. Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα έχει ως στόχο την ανάπτυξη γνωστικού υπόβαθρου στις προηγμένες τεχνολογίες που προσφέρει το περιβάλλον Android. Ειδικότερα, γίνεται εκτενής αναφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών με πολυμεσικό περιεχόμενο, στη μεθοδολογία χρήσης αισθητήρων στις κινητές εφαρμογές αλλά και στη δικτύωση με τεχνολογίες όπως sms, email, Bluetooth, NFC και Wi-Fi. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια του «πλαισίου» και εξηγούνται τεχνικές ανάπτυξης εφαρμογών με επίγνωση θέσης και πλαισίου. Επιπλέον γίνεται αναφορά σε μεθόδους προσπέλασής βάσεων δεδομένων μέσω κινητών εφαρμογών. Τέλος, η διδακτική ενότητα έχει ως στόχο να κατανοήσει ο/η επιμορφούμενος/η τις μεθόδους ανάπτυξης κινητών διαδικτυακών εφαρμογών καθώς και τις τεχνικές επικοινωνίας μιας κινητής εφαρμογής με υπηρεσίες ιστού. Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση της διδακτικής ενότητας προϋποθέτει βασικές γνώσεις ανάπτυξης κινητών εφαρμογών στην πλατφόρμα Android.

  Συνεδρίες
  Διαχείριση Πολυμέσων και Κάμερας (Αναπαραγωγή Ήχου/Video, Εγγραφή Ήχου/Video)
  Συνδεσιμότητα και Δικτύωση (SMS, E-mail, Bluetooth, NFC, Wi-Fi, USB)
  Ανάγνωση Δεδομένων από Αισθητήρες και Υπηρεσίες Γεωγραφικής Θέσης (Χάρτες, GPS)
  Ανάπτυξη Εφαρμογών με Επίγνωση Θέσης και Πλαισίου
  Διαχείριση Δεδομένων σε Εφαρμογές Android
  Ανάπτυξη Διαδικτυακών Android Εφαρμογών
  Χρήση Υπηρεσιών Ιστού σε Android Κινητές Εφαρμογές
 2. 2. Υλοποίηση Κινητών Εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) στην Πλατφόρμα Android (27/07/2017-09/08/2017)

  Η επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) αφορά σε μια ζωντανή (άμεση ή έμμεση) όψη ενός αντικειμένου του πραγματικού περιβάλλοντος, τα στοιχεία του οποίου επαυξάνονται από πληροφορίες (π.χ. κείμενο, ήχο, video, 2Δ/3Δ γραφικά, δεδομένα GPS, κλπ) που παράγονται από ένα υπολογιστικό σύστημα. Έτσι, η επαυξημένη πραγματικότητα διαμορφώνει νέες μορφές πρόσληψης της πληροφορίας και δημιουργεί περισσότερο βιωματικές εμπειρίες στον τελικό χρήστη. Η επαυξημένη πραγματικότητα γνωρίζει ευρύτατη διάδοση σήμερα, κυρίως χάρη στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες κινητές τεχνολογίες. Ενδεικτικά πεδία εφαρμογών της επαυξημένης πραγματικότητας είναι ο τουρισμός, οι μουσειακές ξεναγήσεις, η διαφήμιση, το εμπόριο, η εκπαίδευση, η ιατρική, η διασκέδαση. Η παρούσα διδακτική ενότητα εστιάζει στις τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας, στα είδη της, καθώς και στις χρήσεις και εφαρμογές της στις κινητές συσκευές. Βασικός στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση του/της επιμορφούμενου/ης με διαδεδομένα ανοιχτά λογισμικά επαυξημένης πραγματικότητας για κινητές συσκευές και η αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη εφαρμογών που εντάσσονται σε διαφορετικά είδη επαυξημένης πραγματικότητας. Επιπλέον, θα διδαχθούν μεθοδολογίες και τεχνικές ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας. Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση της διδακτικής ενότητας προϋποθέτει προχωρημένες γνώσεις ανάπτυξης εφαρμογών στην πλατφόρμα Android.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) και στις Εφαρμογές της σε Κινητές Συσκευές
  Υλοποίηση Android Εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας με Χρήση του Open Source Marker-Based Augmented Reality Framework ‘AndAR’
  Υλοποίηση Android Εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας με Χρήση του Open Source GPS & Sensor Augmented Reality Framework ‘Android Augmented Reality Framework’
  Υλοποίηση Android Διαδικτυακών Εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας με Χρήση του GPS Tracking και Αναγνώρισης Εικόνας, Βάσει του Framework ‘Wikitude’