Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2018-2019)

Έναρξη: 22/10/2018 – Λήξη: 27/02/2019

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι/ες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες τους ως εκπαιδευτές στο πλαίσιο του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων στα ΣΔΕ, ένα νέο θεσμό της δημόσιας μη τυπικής εκπαίδευσης, ο οποίος σταδιακά αναγνωρίζεται ως προς την κοινωνική και οικονομική του σπουδαιότητα.

Μέσα από την παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων και συνεδριών του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν/αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας του θεσμού, τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης ενηλίκων, το ρόλο του εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου στη μη τυπική εκπαίδευση. Επιπλέον, θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε τεχνικές διδασκαλίας και ενεργητικής μάθησης και αξιολόγησης, καθώς και χρήσης των ΤΠΕ. Τέλος, θα είναι σε θέση να συντονίζουν δημιουργικά την εργασία σε ομάδες, ενισχύοντας το διάλογο και την κριτική σκέψη.

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Μαρία Κουρουτσίδου

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο:22410 99425
Email:e-epimorfosi@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Χρήσιμες Επιμορφωτικές Πληροφορίες:

 • Οι απόφοιτοι/-ες των Προγραμμάτων “Ετήσιο Εντατικό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” και “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Παιδαγωγικές Διαστάσεις & Θεσμικό Πλαίσιο” απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής και παρακολούθησης των Διδακτικών Ενοτήτων 1 και 6.
 • Για την αξιολόγηση των επιμορφούμενων προβλέπεται κατά βάση η ανάθεση μίας εργασίας ανά Ενότητα
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Οικονομικές Πληροφορίες:

 • Επιπρόσθετη έκπτωση 10% για εγγραφές έως 03 Αυγούστου!
 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 3 δόσεις
 • Δείτε εδώ όλες τις κατηγορίες εκπτώσεων.
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων [22/10/2018-14/11/2018] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας του προγράμματος πραγματοποιείται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αναλύονται η αναγκαιότητα και οι σκοποί της εκπαίδευσης ενηλίκων και παρουσιάζονται τα κυριότερα ιστορικά στοιχεία της, σε διεθνές και ελληνικό πλαίσιο. Ακόμη, περιγράφεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα και παρουσιάζονται οι σχετικοί φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, συζητούνται ο ρόλος και οι ειδικότερες λειτουργίες που έχει η διά βίου εκπαίδευση και μάθηση και αναλύεται η θέση που έχει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Συνεδρίες
  No items in this section
 2. 2. Το θεσμικό Πλαίσιο των ΣΔΕ [15/11/2018-28/11/2018] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στην Ευρώπη, τα ΣΔΕ αναφέρονται πρώτη φορά το 1995 στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κεφάλαιο με τίτλο «Διδασκαλία και μάθηση: Προς την κοινωνία της μάθησης». H πρώτιστη ανάγκη, που οδήγησε στη δημιουργία των ΣΔΕ, είναι το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο συνδέεται με επιμέρους ζητήματα, όπως είναι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η κοινωνική συνοχή, καθώς και η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα υιοθετεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα με το νόμο 2525/97 (ΦΕΚ Α 188/23-09-1997), θεσμοθετεί το ΣΔΕ ως «ειδικό ταχύρυθμο πρόγραμμα δημοτικής ή γυμνασιακής εκπαιδεύσεως». Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος των ΣΔΕ στην Ελλάδα. Τα ΣΔΕ παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (Νόμος 2525/97). Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σκοπός των ΣΔΕ είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας (ΦΕΚ 1861 Β 2014/08.07.2014, άρθρο 2).

  Συνεδρίες
  No items in this section
 3. 3. Το ανθρώπινο δυναμικό στα ΣΔΕ [29/11/2018-09/12/2018] [32 Ώρες Επιμόρφωσης]
  Συνεδρίες
  No items in this section
 4. 4. Ο Εκπαιδευόμενος στα ΣΔΕ [10/12/2018-23/12/2018] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Η σύνθεση των εκπαιδευόμενων των ΣΔΕ της Ελλάδος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το φύλο, την επαγγελματική τους κατάσταση, την ηλικία, την υπηκοότητα. Ως προς το φύλο διαφαίνεται ότι περίπου το 60% των εκπαιδευομένων είναι άνδρες και το 40% γυναίκες. Ως προς την επαγγελματική τους κατάσταση οι εκπαιδευόμενοι είναι εργαζόμενοι 40%, άνεργοι 40% και ανενεργοί 20% περίπου. Ως προς την ηλικία τους το 18% είναι 18-24 ετών, το 15% είναι 25-29 ετών, το 40% είναι 30-44 ετών, το 19% είναι 45-54 ετών, το 6% είναι 55-64 ετών, και το 2% είναι από 65 ετών και άνω περίπου. Ως προς την υπηκοότητά τους το 3% είναι Α.Μ.Ε.Α, το 24% είναι μετανάστες, το 18% είναι Ρομά, το 12% είναι Έλληνες μουσουλμάνοι, το 4% είναι παλιννοστούντες, το 25% είναι φυλακισμένοι, και το 14% είναι άλλα μειονεκτούντα άτομα περίπου. Η προσέγγιση των ομάδων στόχου είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς εμπεριέχει μια σειρά βημάτων που απαιτούν αρκετό χρόνο, επιμονή, υπομονή και συμμετοχή περισσότερων φορέων πέραν από τη σχολική μονάδα. Η προσωπική σύσταση αποφοίτων ή ήδη φοιτούντων εκπαιδευομένων, η μετάδοση από στόμα σε στόμα είναι η δημοφιλέστερη επαφή με νέους εκπαιδευόμενους. Άλλοι τρόποι προώθησης των ΣΔΕ είναι το διαδίκτυο. Η διαφήμιση στο διαδίκτυο, αλλά και η επιρροή των online κοινοτήτων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται από αρκετούς ερευνητές ως εξαιρετικά σημαντικό μέσο επικοινωνίας, προβολής και προώθησης στο πλαίσιο της σημερινής κοινωνίας της πληροφορίας και στο πλαίσιο του ψηφιακού σημερινού κόσμου Βέβαια η φοίτηση των εκπαιδευόμενων στα ΣΔΕ δημιουργεί αρκετά εμπόδια και δυσκολίες, καθώς αρκετοί εργάζονται, ή αναζητούν εργασία, έχουν οικογένεια και παιδιά, αντιμετωπίζουν σημαντικά θέματα υγείας οι ίδιοι ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς τους, το ΣΔΕ βρίσκεται μακριά από τον μόνιμο τόπο κατοικίας τους και χρειάζεται να μετακινούνται, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που σταμάτησαν το σχολείο, δυσκολεύονται να κατανοήσουν διάφορες εκπαιδευτικές διαστάσεις που συναντάνε ενδεχομένως και για πρώτη φορά. Ωστόσο μέσα από τη φοίτησή τους στα ΣΔΕ οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να επιλύσουν τα διάφορα εμπόδια και τις δυσκολίες που προκύπτουν και να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

  Συνεδρίες
  No items in this section
 5. 5. Διδακτικές Μέθοδοι στα ΣΔΕ [24/12/2018-16/01/2019] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]
  Συνεδρίες
  No items in this section
 6. 6. Η Διαχείριση της Ομάδας στα ΣΔΕ [17/01/2019-30/01/2019] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στην διδακτική ενότητα αναλύεται η έννοια της ομάδας, συζητούνται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ομαδικής μάθησης, οι τρόποι σχηματισμού των ομάδων, η λειτουργία και οι ρόλοι μέσα στην ομάδα, τρόποι διαχείρισης της ομάδας και αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, καθώς και τρόποι αξιολόγησης της ομάδας. Ειδική αναφορά και ανάλυση γίνεται στις ομάδες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά (ευπαθείς ή ευάλωτες ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων), στους τρόπους υπέρβασης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν και τα κίνητρα με τα οποία προσέρχονται στην εκπαίδευση ενηλίκων.την διδακτική ενότητα αναλύεται η έννοια της ομάδας, συζητούνται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ομαδικής μάθησης, οι τρόποι σχηματισμού των ομάδων, η λειτουργία και οι ρόλοι μέσα στην ομάδα, τρόποι διαχείρισης της ομάδας και αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, καθώς και τρόποι αξιολόγησης της ομάδας. Ειδική αναφορά και ανάλυση γίνεται στις ομάδες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά (ευπαθείς ή ευάλωτες ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων), στους τρόπους υπέρβασης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν και τα κίνητρα με τα οποία προσέρχονται στην εκπαίδευση ενηλίκων.

  Συνεδρίες
  No items in this section
 7. 7. Η Αξιολόγηση στα ΣΔΕ [31/01/2019-13/02/2019] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Η ενότητα αυτή εξετάζει θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης και αξιολόγησης μαθησιακών ή άλλων αποτελεσμάτων με έμφαση στις ιδιαιτερότητες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο πάντα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στις βασικές έννοιες, γίνεται αναφορά στα είδη και μορφές αξιολόγησης συνδέοντας τους στόχους της αξιολόγησης, με το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και το θεσμό των ΣΔΕ. Ακολούθως εξετάζονται τεχνικές αξιολόγησης που είτε από το θεσμικό πλαίσιο ή από τη διεθνή βιβλιογραφία προτείνονται για τα ΣΔΕ. Ειδική αναφορά γίνεται στην Αυτο-αξιολόγηση, Ετερο-αξιολόγηση και Αξιολόγηση Ομάδας. Τέλος καλύπτονται συνοπτικά βασικά ζητήματα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και οργανισμού, από την πλευρά των εκπαιδευομένων.

  Συνεδρίες
  No items in this section
 8. 8. Οι ΤΠΕ στα ΣΔΕ [14/02/2019-27/02/2019] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Οι εκπαιδευτές στα ΣΔΕ θα πρέπει να κατανοούν το πλαίσιο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων και στα ΣΔΕ και να γνωρίζουν ποιες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιούν ώστε να κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και διαδραστικό. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι σε θέση να εισαγάγουν τους μαθητές των ΣΔΕ στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας με στόχο την γεφύρωση του Ψηφιακού Χάσματος. Συνεπώς, η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα βοηθήσει τους επιμορφούμενους προς αυτή την κατεύθυνσή, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους ως εκπαιδευτές ΣΔΕ με τη χρήση των ΤΠΕ.

  Συνεδρίες
  No items in this section
450,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 312
 • ECVET: 15.60

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Βιτσιλάκη Χρυσή
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου-Επιστημονικά Υπεύθυνη