Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Έναρξη: 15/10/2018 – Λήξη: 14/04/2019

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή σύγχρονης και ποιοτικής δια βίου εκπαίδευσης, μέσω e-learning, στην Οργάνωση και Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είτε εργάζονται ήδη στον τουρισμό είτε επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν στο μέλλον. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενσωματώνει και να δίνει έμφαση τόσο στην παροχή επιστημονικής γνώσης όσο και σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης. Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης δομήθηκε με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων (εισροές) και αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας (διαδικασίες) να παρέχει σφαιρική επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία-κατάρτιση (εκροές) στους συμμετέχοντες, άμεσα αξιοποιήσιμη στην τουριστική παραγωγική διαδικασία.

Φιλοδοξία του προγράμματος είναι η λειτουργική σύνδεση της θεωρητικής – επιστημονικής γνώσης με την πράξη, με τρόπο και σε βαθμό που οι συμμετέχοντες θα ωφεληθούν με γνώσεις και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στην αγορά εργασίας.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Η γνώμη των αποφοίτων μας:

Η απόφαση μου να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο μάθημα ήταν επιτυχής, γιατί γέμισα με γνώσεις σε πολλά θέματα που εμπλούτισαν «το δικό μου τουριστικό πακέτο».Αποκτώντας το πλήθος πληροφόρησης και γνώσεων εκτιμώ ότι υποστήριξα την θέση του Προϊσταμένου….” (A.Ξ)

√  Θα ήθελα σας ευχαριστήσω από καρδιάς για το εξαιρετικό και πολύπλευρο επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικά με τον τουρισμό. Αξιοποίησα πολλά από τα θεματικά πεδία , κατανόησα ακόμη περισσότερα για πράγματα που εφάρμοζα στην επιχείρηση μου χωρίς να ξέρω το γιατί.Το πρόγραμμα μου άνοιξε ορίζοντες και μου πρόσφερε μια προοπτική αξιοποίησης ιδεών προσαρμοσμένων στην επιχείρηση μου…..”(Μ.Μ)

√  “…..Νόμιζα πριν ενταχθώ στο τμήμα “Οργάνωση και διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων” ότι γνώριζα το τουριστικό επιχειρείν, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς τώρα καταλαβαίνω πως ναι μεν είχα και έχω ιδέες για τον τουρισμό όμως στην πραγματικότητα δεν θα έβγαζαν κάπου εάν δεν είχα παρακολουθήσει το πρόγραμμα ...”(Δ.Μ)

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Σταυρινούδης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο:22710 35172
e-mail: tsta@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνα: 22410 99424-5-6
e-mail: e-epimorfosi@aegean.gr 

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Κύριες παράμετροι διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο/η απόφοιτος/η θα γνωρίζει τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις που χαρακτηρίζουν το τουριστικό φαινόμενο και επηρεάζουν το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις παραμέτρους διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης. Ο/η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να αντιλαμβάνεται τους κύριους παράγοντες που διαμορφώνουν την τουριστική ζήτηση και τα χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, θα είναι σε θέση να γνωρίζει το μέγεθος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης που εκδηλώνεται για την Ελλάδα.

  Συνεδρίες
  Το σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο και το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
  Οι παράμετροι διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς
  Οι παράμετροι διαμόρφωσης της τουριστικής ζήτησης
 2. 2. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων (έμφαση σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, μεταφοράς και συστημάτων διανομής)

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης των κυριότερων κατηγοριών επιχειρήσεων που συγκροτούν την τουριστική προσφορά. Ο/η απόφοιτος/η θα γνωρίζει τις πλέον σύγχρονες τάσεις που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο/η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να αντιλαμβάνεται και να εφαρμόζει τις επιμέρους τεχνικές της οργάνωσης και διοίκησης των κυριότερων κατηγοριών τουριστικών επιχειρήσεων.

  Συνεδρίες
  Σύγχρονες τάσεις της οργάνωσης και διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων
  Ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας
  Ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων μεταφοράς
  Ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διανομή του τουριστικού προϊόντος
 3. 3. Η στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις βασικές αρχές της στρατηγικής διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις γύρω από τη στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και να αναλύει το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας μιας τουριστικής επιχείρησης και να επιλέγει την κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική

  Συνεδρίες
  Σύγχρονες προσεγγίσεις στη στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων
  Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος τουριστικών επιχειρήσεων
  Διατύπωση εταιρικού οράματος και εταιρικής αποστολής τουριστικών επιχειρήσεων
  Επιλογή και εφαρμογή επιχειρησιακής στρατηγικής από τουριστικές επιχειρήσεις
 4. 4. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις βασικές αρχές και τις κύριες λειτουργίες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων και να αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές προσέλκυσης, επιλογής και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε μια τουριστική επιχείρηση

  Συνεδρίες
  Ιδιαιτερότητες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις
  Ανάλυση, περιγραφή θέσεων εργασίας και προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις
  Σύγχρονες τεχνικές προσέλκυσης και επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις
  Εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις
 5. 5. Το μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις βασικές αρχές του τουριστικού μάρκετινγκ και τις κυριότερες λειτουργίες του τουριστικού μάρκετινγκ που ασκούν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τα σύγχρονα εργαλεία και κανάλια διανομής που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τουριστική επιχείρηση για να προσεγγίσει τις αγορές στόχους και να αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει τις κυριότερες μεθόδους τιμολόγησης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών

  Συνεδρίες
  Σύγχρονα εργαλεία και κανάλια διανομής που πρέπει να χρησιμοποιούν οι τουριστικές επιχειρήσεις
  Η προώθηση και η προβολή του τουριστικού προϊόντος και των τουριστικών επιχειρήσεων
  Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων
 6. 6. Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και στην προώθηση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει ποια είναι η σημασία και η συνεισφορά των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην οργανωτική και διοικητική αποτελεσματικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και να αντιλαμβάνεται τη σημασία και τις ευκαιρίες που δημιουργεί για τις τουριστικές επιχειρήσεις το ηλεκτρονικό επιχειρείν

  Συνεδρίες
  Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην ενίσχυση της οργανωτικής και διοικητικής αποτελεσματικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων
  Σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και η εφαρμογή τους στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων
  Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και οι τουριστικές επιχειρήσεις
 7. 7. Τουριστική επιχειρηματικότητα και ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ως διαφοροποιημένη τουριστική επιχειρηματικότητα. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις κυριότερες μορφές τουριστικής επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και να αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες και τις ξεχωριστές απαιτήσεις της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

  Συνεδρίες
  Μορφές επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού
  Ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  Οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού ως μέσο μείωσης της εξάρτησης από τους διοργανωτές ταξιδιών (tour operators)
400,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 144
 • ECVET: 7.2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Θεόδωρος Σταυρινούδης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος - Αναπληρωτής Καθηγητής