Ψυχική υγεία και bullying: παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης (11/01/21)

Έναρξη:  11/01/2021 – Λήξη: 16/05/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ανάλυση του φαινομένου του εκφοβισμού και η εκμάθηση τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης του. Πιο συγκεκριμένα οι επιμορφούμενοι θα εμβαθύνουν στις έννοιες του θυμού και της επιθετικότητας, που είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την εκδήλωση του φαινομένου του εκφοβισμού. Θα διερευνήσουν τις μορφές του εκφοβισμού και τις διαφορές που έχουν ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Θα έρθουν σε επαφή με διάφορα προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου καθώς και με εναλλακτικές μορφές πρόληψης και αντιμετώπισης προωθώντας ταυτόχρονα την ψυχική υγεία των μαθητών.  Επίσης, θα αναπτύξουν αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας με τους μαθητές και τους γονείς.

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνικές και τις δεξιότητες αυτές στο σχολικό ή στο προπονητικό τους περιβάλλον.

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί σε διάστημα 10 μηνών, με σύγχρονες και ασύγχρονες εξ’ αποστάσεως συναντήσεις.

Απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Γονείς
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Προπονητές ομάδων

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζει τι είναι ψυχική υγεία, και γιατί διαταράσσεται, τι είναι θυμός, τι είναι επιθετικότητα και τι είναι εκφοβισμός
 • Προσδιορίζει τους αιτιολογικούς παράγοντες του θυμού, της επιθετικότητας και του εκφοβισμού
 • Αναγνωρίζει περιστατικά εκφοβισμού
 • Εφαρμόζει τεχνικές και δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας με γονείς και μαθητές
 • Υλοποιεί πρόγραμμα πρόληψης του φαινομένου του εκφοβισμού

Διαβάστε εδώ μία χρήσιμη συζήτηση με την Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη του προγράμματος, κυρία Γλυκερία Ρέππα σχετικά με το φαινόμενο του bullying.

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Γλυκερία Ρέππα, Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Email: glyreppa@gmail.com

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα υπάρχει στην πλατφόρμα διδασκαλίας και οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε αυτό στην αρχή κάθε ενότητας. Κατά τη διάρκεια κάθε ενότητας θα πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα μαγνητοσκοπείται. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη (καθώς θα υπάρχουν και βιωματικές δραστηριότητες), αλλά θα μπορούν να τη δουν και μαγνητοσκοπημένα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας (e-mail, forum) με τους διδάσκοντες.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Στο τέλος κάθε ενότητας θα υπάρχει αξιολόγηση και αυτό- αξιολόγηση, με τη μορφή ερωτήσεων και αναστοχαστικού ημερολογίου

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Τα δίδακτρα μειώνονται σε 270€, εφόσον καταβληθούν εφάπαξ
 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 2 δόσεις. Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα.
 • Δείτε εδώ όλες τις κατηγορίες εκπτώσεων
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Η έννοια του θυμού & της επιθετικότητας

  Η ενότητα αυτή εξετάζει τις θεωρητικές ερμηνείες για το συναίσθημα του θυμού και της επιθετικότητας. Ποιες είναι οι αιτίες και οι τρόποι έκφρασής του θυμού καθώς και τις επιπτώσεις που έχει στο άτομο και στο περιβάλλον του. Αναλύονται επίσης, οι θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για την επιθετικότητα και οι παράγοντες πρόβλεψης της επιθετικότητας καθώς και οι επιπτώσεις που έχει στο άτομο και στις διαπροσωπικές του σχέσεις

  Συνεδρίες
  Θεωρητικές ερμηνείες για το συναίσθημα του θυμού
  Οι αιτίες του θυμού και τρόποι έκφρασης
  Θεωρητικές προσεγγίσεις και παράγοντες πρόβλεψης επιθετικότητας
  Οι επιπτώσεις του θυμού και της επιθετικότητας για το άτομο και το περιβάλλον του
 2. Η ταυτότητα του εκφοβισμού

  Η ενότητα αυτή εξετάζει τι είναι ο εκφοβισμός και τα διάφορα είδη του. Την ανάγκη του ανήκειν και την ψυχολογία της ομάδας. Αναλύονται επίσης, τα προφίλ των διαπλεκόμενων σε επεισόδια εκφοβισμού. Επίσης, αναφέρονται οι μορφές και τα είδη του εκφοβισμού, οι αιτιολογικοί παράγοντες και οι επιπτώσεις του

  Συνεδρίες
  Οι διαπλεκόμενοι – η ψυχολογία της ομάδας
  Αιτιολογικοί παράγοντες
  Ηλεκτρονικός εκφοβισμός
  Επιπτώσεις εκφοβισμού
 3. Πρόληψη εκφοβισμού

  Η ενότητα αυτή αναφέρεται στις βασικές αρχές προγραμμάτων πρόληψης εκφοβισμού. Στις παρεμβάσεις πρόληψης σε επίπεδο σχολείου, σε επίπεδο τάξης και σε επίπεδο συνομηλίκων

  Συνεδρίες
  Βασικές αρχές προγραμμάτων πρόληψης
  Εβδομαδιαία Συνεδρία 2 Γλυκερία Ρέππα Διδάκτορας Ψυχολογίας /εκπαιδευτική ψυχολόγος glyreppa@gmail.com Παρεμβάσεις πρόληψης σε επίπεδο σχολείου
  Παρεμβάσεις πρόληψης σε επίπεδο τάξης
  Παρεμβάσεις πρόληψης σε επίπεδο συνομηλίκων
 4. Αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού

  Στην ενότητα αυτή εξετάζονται προγράμματα αντιμετώπισης του φαινομένου του εκφοβισμού μέσα από πειθαρχικές και από ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις

  Συνεδρίες
  Πειθαρχικές προσεγγίσεις
  Ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις Ι
  Φόρμες και ερωτηματολόγια διαπίστωσης περιστατικού εκφοβισμού
  Εξέλιξη ερευνητικών προσπαθειών
 5. Επικοινωνία

  Στη ενότητα αυτή εξετάζονται τα βασικά στοιχεία και οι δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους μαθητές και με τους γονείς, καθώς και εναλλακτικούς τρόπους παρεμβάσεων

  Συνεδρίες
  Βασικές έννοιες
  Δεξιότητες επικοινωνίας Ι
  Επικοινωνία με γονείς
  Εναλλακτικές μορφές πρόληψης και αντιμετώπισης εκφοβισμού
300,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 200
 • ECVET: 10

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Γλυκερία Ρέππα
Άκαδημαϊκά Υπεύθυνη Προγράμματος-Διδάκτορας Ψυχολογίας
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη