Ψυχική υγεία και bullying: παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης (05/10/20)

Έναρξη:  05/10/2020 – Λήξη: 09/05/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ανάλυση του φαινομένου του εκφοβισμού και η εκμάθηση τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης του. Πιο συγκεκριμένα οι επιμορφούμενοι θα εμβαθύνουν στις έννοιες του θυμού και της επιθετικότητας, που είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την εκδήλωση του φαινομένου του εκφοβισμού. Θα διερευνήσουν τις μορφές του εκφοβισμού και τις διαφορές που έχουν ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Θα έρθουν σε επαφή με διάφορα προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου καθώς και με εναλλακτικές μορφές πρόληψης και αντιμετώπισης προωθώντας ταυτόχρονα την ψυχική υγεία των μαθητών.  Επίσης, θα αναπτύξουν αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας με τους μαθητές και τους γονείς.

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνικές και τις δεξιότητες αυτές στο σχολικό ή στο προπονητικό τους περιβάλλον.

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί σε διάστημα 10 μηνών, με σύγχρονες και ασύγχρονες εξ’ αποστάσεως συναντήσεις.

Απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Γονείς
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Προπονητές ομάδων

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζει τι είναι ψυχική υγεία, και γιατί διαταράσσεται, τι είναι θυμός, τι είναι επιθετικότητα και τι είναι εκφοβισμός
 • Προσδιορίζει τους αιτιολογικούς παράγοντες του θυμού, της επιθετικότητας και του εκφοβισμού
 • Αναγνωρίζει περιστατικά εκφοβισμού
 • Εφαρμόζει τεχνικές και δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας με γονείς και μαθητές
 • Υλοποιεί πρόγραμμα πρόληψης του φαινομένου του εκφοβισμού
 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Γλυκερία Ρέππα
Email: glyreppa@gmail.com

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα υπάρχει στην πλατφόρμα διδασκαλίας και οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε αυτό στην αρχή κάθε ενότητας. Κατά τη διάρκεια κάθε ενότητας θα πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα μαγνητοσκοπείται. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη (καθώς θα υπάρχουν και βιωματικές δραστηριότητες), αλλά θα μπορούν να τη δουν και μαγνητοσκοπημένα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας (e-mail, forum) με τους διδάσκοντες.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Στο τέλος κάθε ενότητας θα υπάρχει αξιολόγηση και αυτό- αξιολόγηση, με τη μορφή ερωτήσεων και αναστοχαστικού ημερολογίου

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 3 δόσεις
 • Δείτε εδώ όλες τις κατηγορίες εκπτώσεων
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Βασικοί άξονες

  Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της ψυχικής υγείας και του εκφοβισμού καθώς και οι γνωστικές βάσεις για την ανάλυση του φαινομένου

  Συνεδρίες
  Ψυχική υγεία και συναισθήματα
  Ο παιδικός εγκέφαλος
  Η εφηβεία
  Έρευνες για το φαινόμενο του εκφοβισμού
 2. Η έννοια του θυμού

  Η ενότητα αυτή εξετάζει τις θεωρητικές ερμηνείες για το συναίσθημα του θυμού. Ποιες είναι οι αιτίες και οι τρόποι έκφρασής του καθώς και τις επιπτώσεις που έχει στο άτομο και στο περιβάλλον του.

  Συνεδρίες
  Θεωρητικές ερμηνείες για το συναίσθημα του θυμού
  Οι αιτίες του θυμού
  Τρόποι έκφρασης του θυμού
  Οι επιπτώσεις του θυμού για το άτομο και το περιβάλλον του
 3. Η έννοια της επιθετικότητας

  Η ενότητα αυτή εξετάζει την έννοια τις επιθετικότητας, τις θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για την επιθετικότητα. Αναλύονται οι παράγοντες πρόβλεψης της επιθετικότητας καθώς και οι επιπτώσεις που έχει στο άτομο και στις διαπροσωπικές του σχέσεις

  Συνεδρίες
  Βασικές έννοιες επιθετικότητας
  Θεωρητικές προσεγγίσεις επιθετικότητας
  Παράγοντες πρόβλεψης επιθετικότητας
  Επιπτώσεις επιθετικότητας
 4. Εκφοβισμός

  Η ενότητα αυτή εξετάζει τι είναι ο εκφοβισμός και τα διάφορα είδη του. Την ανάγκη του ανήκειν και την ψυχολογία της ομάδας, τις διαφορές στις μορφές εκφοβισμού ανάλογα με το φύλο και την ηλικία και τους αιτιολογικούς παράγοντες του εκφοβισμού.

  Συνεδρίες
  Βασικές έννοιες
  Η ψυχολογία της ομάδας
  Διαφορά φύλου και ηλικίας στον εκφοβισμό
  Αιτιολογικοί παράγοντες
 5. Η ταυτότητα του εκφοβισμού

  Η ενότητα αυτή αναλύει τον εκφοβισμό ως προς τους εμπλεκόμενους, το προφίλ των εκπαιδευτικών που μπορεί να διαιωνίζουν το φαινόμενο, τις φόρμες και τα ερωτηματολόγια διαπίστωσης περιστατικών εκφοβισμού και τις επιπτώσεις του εκφοβισμού

  Συνεδρίες
  Οι διαπλεκόμενοι
  Φόρμες και ερωτηματολόγια διαπίστωσης περιστατικού εκφοβισμού
  Εκπαιδευτικοί και διαιώνιση του φαινομένου
  Επιπτώσεις εκφοβισμού
 6. Ηλεκτρονικός εκφοβισμός

  Η ενότητα αυτή αναφέρεται στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Στις μορφές που έχει, στην έκταση που έχει πάρει και στα χαρακτηριστικά του. Αναφέρεται στις επιπτώσεις αυτής της μορφής εκφοβισμού καθώς και στους παράγοντες πρόβλεψης και στα μέτρα προστασίας

  Συνεδρίες
  Βασικές έννοιες
  Επιπτώσεις
  Παράγοντες πρόβλεψης ηλεκτρονικού εκφοβισμού
  Προστασία από τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό
 7. Πρόληψη εκφοβισμού

  Η ενότητα αυτή αναφέρεται στις βασικές αρχές προγραμμάτων πρόληψης εκφοβισμού. Στις παρεμβάσεις πρόληψης σε επίπεδο σχολείου, σε επίπεδο τάξης και σε επίπεδο συνομηλίκων

  Συνεδρίες
  Βασικές αρχές προγραμμάτων πρόληψης
  Παρεμβάσεις πρόληψης σε επίπεδο σχολείου
  Παρεμβάσεις πρόληψης σε επίπεδο τάξης
  Παρεμβάσεις πρόληψης σε επίπεδο συνομηλίκων
 8. Αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού

  Στην ενότητα αυτή εξετάζονται προγράμματα αντιμετώπισης του φαινομένου του εκφοβισμού μέσα από πειθαρχικές και από ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις.

  Συνεδρίες
  Πειθαρχικές προσεγγίσεις
  Ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις Ι
  Ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις ΙΙ
  Εξέλιξη ερευνητικών προσπαθειών
 9. Επικοινωνία

  Στη ενότητα αυτή εξετάζονται τα βασικά στοιχεία και οι δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους μαθητές και με τους γονείς

  Συνεδρίες
  Βασικές έννοιες
  Δεξιότητες επικοινωνίας Ι
  Δεξιότητες επικοινωνίας ΙΙ
  Επικοινωνία με γονείς
 10. Εναλλακτικές μορφές πρόληψης και αντιμετώπισης εκφοβισμού

  Στην ενότητα αυτή εξετάζονται προγράμματα αντιμετώπισης του φαινομένου του εκφοβισμού μέσα από εναλλακτικές μορφές.

  Συνεδρίες
  Προγράμματα mindfulness, θετικής ψυχολογίας και ψυχικής ανθεκτικότητας
  Μέσα από την τέχνη
  Μέσα από τη φυσική αγωγή
  Εξωσχολικές δραστηριότητες
600,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 400
 • ECVET: 16

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Γλυκερία Ρέππα
Διδάκτορας Ψυχολογίας