Πολιτισμός, αειφορία και τοπικές κοινωνίες, με έμφαση στην εκπαίδευση και στην τοπική πολιτιστική ανάπτυξη

Έναρξη:  23/03/2020 – Λήξη: 10/01/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Τo αντικείμενο του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος αφορά τον πολιτισμό και την αειφορία, ειδικότερα στο πλαίσιο των τοπικών κοινωνιών και της εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκειά του  αποσαφηνίζονται συναφείς όροι και αναλύονται  οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές σχετικές με την αειφορία και την πολιτιστική διαχείριση. Αναπτύσσονται  τομείς πολιτιστικού management , όπως το όραμα, o σχεδιασμός, η αποδοτικότητα, ο έλεγχος, η αξιολόγηση, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων κ.ά.. Παρουσιάζονται τομείς, όπως  τα θεματικά πάρκα και  η πολιτιστική διπλωματία. Διευκρινίζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του πολιτισμού και των προϊόντων του. Επίσης το πρόγραμμα εστιάζει: α. σε μεθόδους ανάδειξης και προώθησης του πολιτισμού στην κοινωνία των Νέων Τεχνολογιών, β. στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων που συνδέονται με την αειφορία και τον πολιτισμό, γ. στη δημιουργία Τοπικών Σχεδίων Πολιτιστικής Ανάπτυξης και στις αρχές που πρέπει αυτά να στηρίζονται. Τέλος, παρουσιάζει καλές πρακτικές υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τον πολιτισμό και την αειφορία και διαχείρισης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και επιτυχημένα Σχέδια Πολιτιστικής και όχι μόνον Ανάπτυξης διαφόρων ευρωπαϊκών και ελληνικών πόλεων.

H επιμόρφωση απευθύνεται:

 • σε γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  εκπαίδευσης που υλοποιούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων σχετικών με τον πολιτισμό και την αειφορία
 • σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που υλοποιούν καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • σε εργαζόμενες/ους στον τουρισμό και τον πολιτισμό, που επιθυμούν να κατανοήσουν τις νέες τάσεις για την πολιτιστική πολιτική ευρύτερα,  και τη διαχείριση και διοίκηση των πολιτισμικών μονάδων ειδικότερα, αλλά και να αντιληφθούν τη σημασία εκπόνησης και εφαρμογής Σχεδίων Πολιτιστικής Ανάπτυξης
 • σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, που επιθυμούν να ασκήσουν αποτελεσματική πολιτιστική πολιτική και διοίκηση των πολιτιστικών οργανισμών, των ιδρυμάτων και των φορέων παραγωγής και διαχείρισης πολιτισμού και να είναι σε θέση να εκπονούν Σχέδια Πολιτιστικής Ανάπτυξης με την ενεργητική συμμετοχή της κοινωνίας και των φορέων της
 • σε γυναίκες και άνδρες ξεναγούς
 • σε γυναίκες και άνδρες υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού
 • σε  Προϊσταμένους/ες Τομέων και σε στελέχη των Υπουργείων Πολιτισμού/, Τουρισμού, Παιδείας, κ.ά.
 • Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε ανάγκες εργαζομένων στην Εκπαίδευση και στον  Πολιτισμό για επικαιροποίηση των γνώσεων τους τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. να ασκούν αποτελεσματική πολιτιστική πολιτική και διοίκηση των πολιτιστικών οργανισμών, των ιδρυμάτων και των φορέων παραγωγής και διαχείρισης πολιτισμού.
 2. να ενημερωθούν για τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές που αφορούν στην αειφορία και την πολιτιστική διαχείριση
 3. να κατανοούν και να αξιολογούν σύγχρονες πολιτιστικές πολιτικές
 4. να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχώς προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων σχετικών με τον πολιτισμό και την αειφορία
 5. να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχώς δράσεις σχετικές με τον πολιτισμό και την αειφορία στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 6. να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχώς τοπικά σχέδια πολιτιστικής ανάπτυξης με οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση
 7. να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχώς προγράμματα πολιτιστικού, θρησκευτικού κ.λπ. τουρισμού
 8. να ενημερωθούν αναλυτικά για το θεσμό της χορηγίας, ως εναλλακτικής –
 9. συμπληρωματικής πηγής χρηματοδότησης πολιτιστικών δράσεων και έργων και να αποκτήσουν την τεχνογνωσία εκπόνησης χορηγικού φακέλου
 10. να ενημερωθούν και να κατανοήσουν τον ρόλο των ΤΠΕ στην πολιτιστική ανάπτυξη, ειδικότερα των τοπικών κοινωνιών
 11. να συνεργάζονται αποτελεσματικά με φορείς και στελέχη άλλων υπηρεσιών αλλά και την τοπική κοινωνία στην υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων σχετικών με τον πολιτισμό
 12. να γνωρίσουν καλές πρακτικές ηλεκτρονικών/ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων και διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Θέματα Σπουδών και λοιπά Επιμορφωτικά Θέματα

Ξανθίππη Φουλίδη
Email: foulidi@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
 • Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Έκπτωση 10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων
 • Δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής σε 3 δόσεις
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Ορισμοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις όρων σχετικών με τον πολιτισμό και την αειφορία Ι

  Στη συγκεκριμένη ενότητα θα δοθούν ορισμοί και θα γίνουν οι εννοιολογικές αποσαφηνίσεις σύγχρονων όρων σχετικών με την αειφορία και τον πολιτισμό, προκειμένου να υπάρξει κοινή βάση και κοινός κώδικας επικοινωνίας μεταξύ διδασκουσών/οντα και επιμορφούμενων, που θα διευκολύνουν τη γνώση και την ανατροφοδότηση μεταξύ τους στη συνέχεια.

  Συνεδρίες
  No items in this section
 2. 2. Ορισμοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις όρων σχετικών με τον πολιτισμό και την αειφορία ΙΙ

  Και στην παρούσα ενότητα θα συνεχιστεί η απόδοση ορισμών και η αποσαφήνιση εκείνων των όρων που επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και ανατροφοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος

  Συνεδρίες
  No items in this section
 3. 3. Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές για την αειφορία και την πολιτισμική διαχείριση

  Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιαστούν και θα αξιολογηθούν οι σημαντικότερες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την αειφορία και την πολιτισμική διαχείριση

  Συνεδρίες
  No items in this section
 4. 4. Πολιτιστική Διοίκηση Ι : Οι αρχές, οι διαδικασίες και οι τεχνικές της διοίκησης και οργάνωσης πολιτιστικών οργανισμών . Η σημασία του σύγχρονου πολιτιστικού management

  Στη συγκεκριμένη ενότητα στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Διοίκησης θα καταγραφούν οι σημαντικότερες αρχές, οι κυριότερες διαδικασίες και οι αποτελεσματικές τεχνικές της διοίκησης και οργάνωσης πολιτιστικών οργανισμών

  Συνεδρίες
  No items in this section
 5. 5. Κράτος και πολιτικές ενίσχυσης των φορέων πολιτισμού. Ο ιδιωτικός παράγοντας στον πολιτισμό

  Η πολιτιστική πολιτική αποτελεί δομικό άξονα της εκπαιδευτικής πολιτικής και λειτουργεί υπό τη μορφή μέσου επίτευξης προστιθέμενης αξίας σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Βασική ωστόσο προϋπόθεση αποτελεί η σύνδεση με δραστηριότητες και η δημιουργία προγραμμάτων που προωθούν την καλλιέργεια και την πολιτιστική παιδεία με έμφαση στην προστασία και προώθηση της μουσικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής και της πνευματικής δημιουργίας, στη διεύρυνση της συμμετοχής των μαθητών στην πολιτισμική ζωή, στη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και στη Διαπολιτισμική μάθηση/εκπαίδευση. Η ενότητα, μελετά τη σχέση της Μουσικής Εκπαίδευσης με τον Πολιτισμό, όπως σκιαγραφείται διαχρονικά από τη σύσταση και τη δράση των Διεθνών Οργανισμών υπό το πρίσμα χάραξης πολιτιστικής πολιτικής για τη Μουσική Εκπαίδευση

  Συνεδρίες
  No items in this section
 6. 6. Οι διαστάσεις των πολιτισμικών φαινομένων

  Στην 6η αυτή Θ.Ε., αφού γίνει εκτενής αναφορά στα πολιτιστικά αγαθά, θα συζητηθεί το σχετικό με την πολιτιστική ανάπτυξη θεσμικό πλαίσιο και θα παρουσιαστούν οι φορείς διαχείρισης και όχι μόνο των μνημειακών συνόλων. Ακόμα θα υπάρξει ευρεία ενασχόληση με το ζήτημα της πολιτιστικής κληρονομιάς και του θεσμικού πλαισίου που την αφορά

  Συνεδρίες
  No items in this section
 7. 7. Μέθοδοι ανάδειξης και προώθησης του πολιτισμού στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.

  Στη συγκεκριμένη ΘΕ θα γίνει κατ’ αρχήν αναφορά στην πολιτιστική επικοινωνία και στους φορείς της και ακολούθως θα συζητηθεί ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στην προώθηση και διάδοση του πολιτισμού και των προϊόντων του. Θα υπάρξει ιδιαίτερη αναφορά στη βιοτεχνολογία και στη σημασία της, ενώ θα παρουσιαστούν σχετικές καλές πρακτικές

  Συνεδρίες
  No items in this section
 8. 8. Εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον πολιτισμό και την αειφορία

  Οι εκπαιδευτικοί, ασκώντας ένα κατεξοχήν ανθρωπιστικό επάγγελµα, υπόκεινται σε συνθήκες έντονου στρες και συχνά οδηγούνται σε επαγγελµατική εξουθένωση. Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στους παράγοντες δημιουργίας του στρες και της επαγγελµατικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και στις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του ρόλου τους. Επίσης, προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης αυτού του στρες, ώστε να προληφθούν φαινόμενα επαγγελµατικής εξουθένωσης και οι ίδιοι να µμπορέσουν να ασκήσουν πιο εποικοδομητικά το πολύ σηµαντικό τους έργο. Όλη η ενότητα είναι προσαρμοσμένη τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και μέσα από τις δραστηριότητες και το δημόσιο διάλογο για εκπαιδευτικούς - παιδαγωγούς – καλλιτέχνες ώστε να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους, τόσο για την επαρκή ανταπόκριση στο διδακτικό τους έργο, όσο και για την ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων που αναπτύσσουν μέσα στο πλαίσιο κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού.

  Συνεδρίες
  No items in this section
 9. 9. Βασικές Αρχές και Κατάρτιση ενός Τοπικού Σχεδίου Πολιτιστικής Ανάπτυξης

  Στην παρούσα ενότητα θα γίνει εκτενής αναφορά στο περιεχόμενο, τη σημασία και τις βασικές αρχές που διέπουν ένα τοπικό σχέδιο πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς και στην υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του, με τη συμμετοχή και της τοπικής κοινωνίας

  Συνεδρίες
  No items in this section
 10. 10. Καλές πρακτικές διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

  Στη συγκεκριμένη ενότητα, με την οποία ολοκληρώνεται το περιεχόμενο σπουδών του προγράμματος, θα παρουσιαστούν καλές ευρωπαϊκές και εθνικές πρακτικές σχεδίων πολιτιστικής ανάπτυξης

  Συνεδρίες
  No items in this section
650,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 500
 • ECVET: 25

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μαρία Γκασούκα
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Μαρία Γκασούκα