Δημιουργική Γραφή: θεωρητική σκευή και πρακτική εφαρμογή (07/12/2020)

Έναρξη:  07/12/2020 – Λήξη: 11/07/2021

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας, και μείνετε ενήμεροι/ες για το νέο κύκλο του προγράμματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

…«Μια πέτρα που ρίχνεις στη λίμνη προκαλεί ομόκεντρους κύκλους, οι οποίοι συνεχώς μεγαλώνουν στην επιφάνειά της, εμπλέκοντας στην κίνησή τους το νούφαρο, την καλαμιά, τη χάρτινη βαρκούλα και το φελλό του Ψαρρά.[…]».

Τζ. Ροντάρι, Η Γραμματική της Φαντασίας

Η Δημιουργική Γραφή είναι μια αφορμή, είναι η πέτρα στη λίμνη, που προκαλεί μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων έμπνευσης και δημιουργίας. Η έμπνευση δεν διδάσκεται. Εγείρεται και αφορμάται. Και βέβαια, πετυχημένοι συγγραφείς είναι αυτοί που διαβάζουν πολύ, αποκωδικοποιούν τη γραφή των άλλων και εμπλουτίζουν συνεχώς τα πνευματικά τους χαρτοφυλάκια με αναγνωστικές εμπειρίες.

Ο Ακούρο Ισιγκούρο δεν πήρε το νόμπελ λογοτεχνίας, επειδή φοίτησε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του East Anglia· ήταν ήδη γνωστός συγγραφέας και πριν από τη φοίτησή του εκεί. Είναι σίγουρο, ωστόσο, ότι το εμπνευσμένο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου East Anglia, που από το 1962 είχε επενδύσει στο «πνεύμα της μη συμμόρφωσης και της ανοιχτής σκέψης», στην έμπρακτη ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας, της ομαδικής εργασίας και της διαλογικής μάθησης, συνέβαλε στη βελτίωση των ήδη υπαρχουσών συγγραφικών δεξιοτήτων του Ισιγκούρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η εκπαίδευση, μέσα από στοχευμένα προγράμματα Δημιουργικής Γραφής, λειτουργεί προσθετικά και καθοδηγητικά, καθώς εγείρει τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, ενεργοποιεί τη φαντασία και τη στοχαστική διάθεση, παρέχοντας αφορμές πειραματικής συγγραφής πάνω σε πολυσχιδή κειμενικά είδη.

Ο σχεδιασμός του παρόντος προγράμματος Δημιουργικής Γραφής, από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στηρίχτηκε στην αρχή ότι το συμβάν της Δημιουργικής Γραφής είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τη δημιουργική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων. Κάθε λογοτεχνικό κείμενο αποτελεί μια προσφερόμενη δεξαμενή γνώσεων που δύνανται να εφαρμοστούν ως στρατηγικές γραφής και ως υλικά σύνθεσης νέων κειμένων. Παράλληλα, λόγω της ανάδειξης νέων θεωριών στον χώρο της Λογοτεχνίας και της διδακτικής της, η Δημιουργική Γραφή, ως διδακτέο αντικείμενο, πλαισιώνεται σήμερα συστηματικά με επιστημονικά σχεδιασμένες μεθόδους και τεχνικές. Η Δημιουργική Γραφή  αναδεικνύει την αξία της Λογοτεχνίας ως πνευματικού αγαθού, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και σε όλους όσοι μετέχουν της συγγραφικής πράξης το κατάλληλο παραγωγικό πλαίσιο εντός του οποίου θα οργανώσουν τη συντακτική τους δράση, θα βελτιώσουν τις συγγραφικές τους δεξιότητες και θα αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις συγγραφικές τους δυνάμεις.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες την ευκαιρία να πειραματιστούν συγγραφικά σε διαφορετικά κειμενικά είδη και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες γραμματισμού. Για την αξιοπιστία και εγκυρότητα του προγράμματος, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανέθεσε τη δόμηση, συγγραφή και διδασκαλία των προσφερομένων ενοτήτων σε ακαδημαϊκούς εγνωσμένου κύρους, ειδικούς επιστήμονες και έγκριτους κριτικούς της Λογοτεχνίας, ενώ παράλληλα το πρόγραμμα πλαισιώνεται, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, με απευθείας διαλέξεις.

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη συγγραφή κειμένων
 • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
 • Συγγραφείς με ήδη δημοσιευμένο έργο
 • Αρχάριοι στην τέχνη της συγγραφής/Δυνάμει συγγραφείς

Ως προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 • Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Η κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Οι βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

 • Θέματα Επιμόρφωσης

Χριστοδουλίδου Λουίζα
Email: xristod@rhodes.aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-15:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Διδάσκοντες/-ουσες:

 • Χριστοδουλίδου ΛουίζαΑναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Βιογραφικό)
 • Κόκκινος Δημήτριος: Mέλος Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου (Βιογραφικό)
 • Σκούρτου Ελένη: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Βιογραφικό)
 • Κατσαδώρος Γεώργιος: Aναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Βιογραφικό)
 • Χατζηβασιλείου Βαγγέλης: Κριτικός λογοτεχνίας
 • Καρατάσου Κατερίνα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Frederick (Βιογραφικό)
 • Λενούδια Μυρσίνη: Εκπαιδευτικός θεάτρου (Βιογραφικό)
 • Παπαντωνάκης Γεώργιος: τ. Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Βιογραφικό)
 • Μακρίδου Παρασκευή: Μed Ρητορική: Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση – υπ. Διδάκτωρ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Βιογραφικό)
 • Παπαδόπουλος Μιχάλης: Ma: Δημιουργική Γραφή – υπ. Διδάκτωρ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Βιογραφικό)

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της ανοιχτής και εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, μέσω ασύγχρονων ή/και σύγχρονων (τηλεδιασκέψεις) μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού, ανά διδακτική ενότητα, θα παρέχεται σταδιακά.

Το πρόγραμμα συγκροτείται σε 10 διδακτικές ενότητες και κάθε διδακτική ενότητα αποτελείται από τέσσερις επιμέρους εβδομαδιαίες συνεδρίες, και δύο τηλεδιασκέψεις, ανά ενότητα.

 • Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα συμμετέχουν α) σε τεστ αξιολόγησης και β) στη συγγραφή υποδειγματικών ασκήσεων Δημιουργικής Γραφής.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης διάρκειας 400 διδακτικών ωρών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Κάθε θεματική ενότητα δομείται σε τέσσερις επιμέρους εβδομαδιαίες συνεδρίες. Για κάθε συνεδρία  παρέχεται στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες:

 • πλήρες εκπαιδευτικό υλικό
 • οπτικοακουστικό υλικό (Power Point, αποσπάσματα τηλεοπτικών συνεντεύξεων, τηλεοπτικά αφιερώματα, αρχεία ήχου από ραδιοφωνικές συνεντεύξεις λογοτεχνών, κριτικές από τον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο)
 • βιβλιογραφία / Διαδικτυογραφία
 • ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης:

 • Σε κάθε διδακτική ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο (με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου), και τις ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής που του έχουν ανατεθεί από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα της ενότητας.
 • Η παράδοση των εργασιών θα γίνεται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μετά την παράδοση οι εργασίες θα εξετάζονται και θα διορθώνονται από τους αντίστοιχους συγγραφείς (διδάσκοντες/διδάσκουσες) της ενότητας.
 • Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλες τις ενότητες βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης εδώ
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής σε 4 δόσεις. Δείτε το χρονοδιάγραμμα εδώ.
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Θεωρία και πράξη της λογοτεχνικής κριτικής

  Τι είναι η κριτική της λογοτεχνίας; Πώς την ορίζει η θεωρία της λογοτεχνίας, αλλά και πώς διαμορφώνεται ως επαγγελματικός κλάδος και ως ειδική δημοσιογραφική πρακτική; Στοιχεία της ιστορικής εξέλιξης της κριτικής στην Ελλάδα και περιήγηση (ένα περισκόπιο) στο πεδίο της σημερινής πραγματικότητας με ασκήσεις εργαστηρίου.

  Συνεδρίες
  Από τα πρώτα, διστακτικά βήματα μέχρι το σημερινό περίπλοκο τοπίο. Τι λέει η θεωρία, τι συμβουλεύει η πρακτική εμπειρία.
  Κριτική και σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα. Εργαστήριο.
  Κριτική και σύγχρονη ελληνική ποίηση. Εργαστήριο.
  Συμπεράσματα και μια σημαντική προσθήκη: πότε και πώς συναντά η κριτική της λογοτεχνίας τη γραμματολογία;
 2. Κλειδιά του μυστηρίου και της περιπέτειας: Πεζογραφία για παιδιά και νέους

  Σε αυτήν την ενότητα θα μυηθούμε στις τεχνικές και τα χαρακτηριστικά του μυστηρίου και της περιπέτειας για παιδιά και νέους, θα ασκηθούμε στη δημιουργική ανάγνωση αντιπροσωπευτικών κειμένων και θα εξελιχθούμε συγγραφικά μέσα από ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής. Παράλληλα, θα μοιραστούμε και θα συζητήσουμε τη συγγραφική δουλειά μας με την υπόλοιπη ομάδα ή / και θα εισηγηθούμε ιδέες δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής με σκοπό την απελευθέρωση της δημιουργικότητας.

  Συνεδρίες
  Ξεκλειδώνοντας ειδολογικές παραλλαγές του μυστηρίου και της περιπέτειας. Πρακτικές δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής
  Εν αρχή ην… η ατμόσφαιρα. Ο ρόλος της περιγραφής
  Ανατρέποντας ρόλους και αφηγηματικά σχήματα του μυστηρίου και της περιπέτειας
  Κερδίζοντας το αναγνωστικό ενδιαφέρον. Αγωνία, περιέργεια, έκπληξη
 3. Όψεις του παιγνιώδους χαρακτήρα του ποιητικού λόγου. Ποιητικά παίγνια για μικρά και μεγάλα παιδιά.

  Σε αυτήν τη διδακτική ενότητα θα ανακαλύψουμε και θα καλλιεργήσουμε τον παιγνιώδη χαρακτήρα του ποιητικού λόγου. Θα αναδείξουμε κάποια ειδοποιά στοιχεία της ποιητικής τέχνης, προσφιλή σε παιδιά και ενήλικες, όπως είναι τα γλωσσικά παιχνίδια, η αφαίρεση, η ανατρεπτική-χιουμοριστική ματιά στην πραγματικότητα, και η πολυτροπική-εικονιστική λειτουργία της γραφής. Ειδικότερα, θα μυηθούμε στην ιστορία και στη συγγραφική τεχνική κλασικών φορμών και εκφάνσεων της ποιητικής γραφής, όπως το λίμερικ, το χαϊκού και τα καλλιγράμματα. Μέσα από την προσέγγισή μας αυτή θα καλλιεργήσουμε την αισθητική, τη φαντασία και τη δημιουργική μας έκφραση, θα εξασκηθούμε στην τέχνη της συγγραφής συγκεκριμένων ποιητικών ειδών και θα ανακαλύψουμε τρόπους και τεχνικές μύησης των παιδιών στη γοητεία και τα μυστικά της ποιητικής τέχνης.

  Συνεδρίες
  Όταν η παιδική ηλικία συναντά τον ποιητικό λόγο. Η Δημιουργική Γραφή ως εργαλείο άσκησης της φαντασίας και μύησης στα μυστικά της ποιητικής τέχνης.
  Ποιητικές εκφάνσεις του παραλόγου και της ανατροπής: Η περίπτωση των λίμερικς.
  Καλλιεργώντας την απλότητα, την έκπληξη και την αφαίρεση στην ποιητική έκφραση. Η φωτογραφική ποιητική των χαϊκού.
  Όταν η ποιητική γραφή ζωγραφίζει… Εισαγωγή στη σχηματική-εικονιστική ποίηση: Τα καλλιγράμματα.
 4. Αναγνώσεις, νοηματοδοτήσεις, γραφή

  Οι αναγνώσεις δεν έχουν πάντα αναμενόμενες νοηματοδοτήσεις. Η δύναμη των αναγνωστών/στριών συνδέεται συχνά με τη σύζευξη φαινομενικά ανόμοιων πραγμάτων. Δύο ανόμοια νοήματα συνδέονται, για να βγάλουν ένα τρίτο νόημα, ανόμοιο και αυτό. Θεωρούμε ότι για να γίνει κάτι κείμενο, πρέπει να έχει νόημα για τον αναγνώστη / την αναγνώστρια· κείμενο εννοείται οποιοδήποτε έργο του μυαλού ή των χεριών του ανθρώπου που έχει νόημα. Σε αυτήν την ενότητα θα διερευνήσουμε τη δημιουργία κειμένου ως σχέση νοήματος μέσα από τέσσερα παραδείγματα που αναλογούν στις τέσσερις συνεδρίες.

  Συνεδρίες
  Οι αόρατες πόλεις του Ίταλο Καλβίνο και η «Γραμματική των Γλωσσών της Βαβέλ» του Juergen Buchmann
  Το ζήτημα της Ιθάκης
  «Η Στέρνα» του Γιώργου Σεφέρη στην «Έρημη Χώρα» του Τ. Σ. Έλιοτ
  Η αναζήτηση του μοναδικού γαλάζιου
 5. Προσεγγίσεις στο Μυθιστόρημα με βάση λογοτεχνικές παραμέτρους

  Αυτή η διδακτική ενότητα εστιάζει στην εισαγωγή των επιιμορφούμενων σε βασικά στοιχεία θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Λογοτεχνικής κριτικής, καθώς είναι εκείνη η οποία μυεί τον/την επιμορφούμενο/η στη Δημιουργική Γραφή. Γιατί θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η δημιουργική γραφή αποφέρει καρπούς, αν υπάρχει έμπνευση. Εάν τίθεται σε προτεραιότητα η πρόθεση του συγγραφέα και η Δημιουργική Γραφή δεν χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό εργαλείο, τότε δεν υπάρχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και το κείμενο δεν εμπεριέχει λογοτεχνική έμπνευση, ώστε να μην το απορφανίσουμε από κάθε λογοτεχνικότητα. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη πεζογραφία, τα είδη της και βασικές παραμέτρους γραφής.

  Συνεδρίες
  Το Μυθιστόρημα-Το Διήγημα-Η νουβέλα
  Λογοτεχνικές παράμετροι: Πλοκή-Δομή. Ο τρόπος
  Σύνθεση της ιστορίας: Χαρακτήρες (ήρωες- πρόσωπα)-Το χωρικό πλαίσιο (σκηνικό).
  Ύφος (παραστατική γλώσσα-γλωσσολογικό)
 6. Ρητορική και Δημιουργική Γραφή

  Η κλασική Ρητορική υπήρξε η πρώτη μορφή Δημιουργικής Γραφής από την άποψη ότι η σύνθεση των προς εκφώνηση λόγων στηριζόταν σε τεχνικές συγγραφής, οι οποίες διδάσκονταν συστηματικά στις ρητορικές σχολές ήδη από την κλασική περίοδο. Σε αυτήν την ενότητα του προγράμματος οι επιμορφούμενοι/ες θα μάθουν να αξιοποιούν τα εργαλεία συγγραφής που παρέχει η κλασική ρητορική, θα εξοικειωθούν με τη συγγραφή κειμένων που προορίζονται για εκφώνηση, θα ανακαλύψουν τον γλωσσικό πλούτο των ρητορικών σχημάτων και θα ασκηθούν στην ρητορική ανάλυση λόγων εντός της θεωρίας των πλαισίων (Framing Theory).

  Συνεδρίες
  Λόγος Δυνάστης: εισαγωγή στην ιστορία της Ρητορικής Τέχνης
  Προγυμνάσματα: Διδακτικές εφαρμογές (για εκπαιδευτικούς) και ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής (για εκπαιδευτικούς και συγγραφείς)
  Ρητορικά σχήματα, ρητορικοί τόποι και ρητορικοί τρόποι.
  Κορυφαίες ομιλίες του 20ού αιώνα: ρητορική πλαισίωση, αποδόμηση.
 7. Αφηγηματικές τεχνικές: από την ακούσια χρήση στη συνειδητή αξιοποίηση

  Σε αυτήν την ενότητα γίνεται μία σύντομη αναδρομή στις ρίζες και στα εξελικτικά στάδια της θεωρίας της αφήγησης, καθώς και στα κυρίαρχα θεωρητικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν στους κόλπους της. Εξετάζονται οι βασικοί παράμετροι μίας αφήγησης (αφηγητής, εστίαση, χρονικές δομές κ.ά.) και διερευνώνται οι αφηγηματικές τεχνικές που μπορεί να διέπουν ένα κείμενο, ο ρόλος τους στη σημασιοδότησή του, οι τρόποι αξιοποίησής τους και οι παράγοντες που μπορεί να υπαγόρευσαν την επιλογή τους. Προβλέπονται πρακτικές ασκήσεις αναγνώρισης, εξοικείωσης, εποικοδομητικής εφαρμογής και αξιολόγησης της επίδρασης που ασκούν στο περιεχόμενο μίας αφήγησης. Επιδιώκεται η δυνατότητα ενσυνείδητης χρησιμοποίησής τους και η ικανότητα αντίληψης των κατά περίσταση προτερημάτων αλλά και πιθανών μειονεκτημάτων που μπορεί να επιφέρει η υιοθέτησή τους. Η μελέτη των αφηγηματικών πρακτικών και η επάρκεια εφαρμογής τους κρίνεται ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εφόδιο τόσο για τη γραφή όσο και για τη δημιουργική ανάγνωση ενός κειμένου

  Συνεδρίες
  Θεωρία αφήγησης: σημαντικοί σταθμοί, κύριοι εκφραστές, νεότερες εξελίξεις
  Αφηγητής-Αφηγηματική προοπτική
  Χωροχρονικές δομές-Αφηγηματικός ρυθμός
  Αφηγηματική αναπαράσταση του λόγου-Απόδοση της συνείδησης.
 8. Η λαϊκή λογοτεχνία και τα είδη της. Από το χθες στο σήμερα

  Η λαϊκή λογοτεχνία αποτελεί ένα είδος και φαινόμενο εξελισσόμενο μέσα στον χρόνο και, ως τέτοιο απασχολεί τη λαογραφία όχι μόνο ως λογοτεχνικό αλλά και ως κοινωνικό και ιστορικό γεγονός. Όπως και τα άλλα είδη της λαϊκής τέχνης, αποσκοπεί στην ικανοποίηση συλλογικότερων αναγκών. Διακρίνεται σε διάφορα είδη, που ποικίλλουν, ανάλογα προς την εκάστοτε λειτουργία και τη μορφή που παίρνουν. Αλλά και ανάμεσα στη λαογραφία ευρύτερα και την τέχνη του λόγου φαίνεται να αναπτύσσεται μια ιδιαίτερα γόνιμη σχέση, καθώς στοιχεία και καταστάσεις λαϊκού πολιτισμού, που δεν βιώνουν πια οι άνθρωποι, αλλά και σύγχρονα, έχουν ένα πολυσήμαντο νοητικό δυναμισμό και βρίσκονται ήδη στο σώμα της λογοτεχνίας μας

  Συνεδρίες
  Η λαϊκή λογοτεχνία και τα είδη της (αίνιγμα, θρύλος, μύθος, παραμύθι, παροιμία).
  Η μορφή, το περιεχόμενο και η λειτουργία των ειδών της λαϊκής λογοτεχνίας
  Συγκριτική και διαχρονική εξέταση μεταξύ των ειδών αλλά και των υποκατηγοριών τους.
  Προτάσεις για δημιουργική αξιοποίηση
 9. Η μεγάλη Κερά: Ποίηση και Δημιουργική Γραφή.

  «Δεν μπορούμε να κάνουμε ποιήματα παρά ξεκινώντας από άλλα ποιήματα. Η λογοτεχνία αντλεί τις μορφές της μόνον από τον ίδιο της τον εαυτό», γράφει ο Tsvetan Todorov. Τα ποιήματα των «άλλων» χαράσσουν μονοπάτια έμπνευσης και πυροδοτούν τη συγγραφική πράξη, καθώς συχνά «ο τελευταίος στίχος δεν μένει πάντα τελευταίος./Κάποτε γίνεται ο πρώτος στίχος ενός ποιήματος/που γράφει κάποιος αναγνώστης» (Μ. Γκανάς, «Το ποίημα έρχεται από μακριά…»). Στην ενότητα αυτή οι επιμορφούμενοι/ες θα αναγνώσουν πολυσχιδή ποιητικά κείμενα και θα ασκηθούν στην αναγνώριση κατασκευαστικών τεχνικών μέσα από τη μελέτη διαφορετικών θεματικών ενοτήτων.

  Συνεδρίες
  Μυθική μέθοδος και Δημιουργική Γραφή
  Ποιητικά ταξίδια: κατ΄ όναρ και καθ΄ ύπαρ
  Λόγος ποιητικός, λόγος «ενδοποιητικός». Αυτοαναφορικότητα και ποιήματα ποιητικής.
  «Απόψιν τα μεσάνυχτα σηκώθηκα να γράψω, και κοντυλιά δεν έριξα, χωρίς ν’ αναστενάξω»: Τα δημοτικοφανή ποιήματα ως έναυσμα Δημιουργικής Γραφής.
 10. Μεθιστορώντας το ιστορικό γεγονός μέσω τη λογοτεχνίας

  Η “αίσθηση” της ιστορίας πλανάται στη λογοτεχνία ως μια προσπάθεια μεθιστορικής ερμηνείας. Στο επίκεντρο της παρούσας ενότητας τίθενται λογοτεχνικά κείμενα, ποιήματα και πεζά, που συγγράφηκαν υπό το φως και τον απόηχο ιστορικών γεγονότων, τα οποία αξιοποιούν το ιστορικό γεγονός ως πρώτη ύλη σύνθεσης. Άλλωστε, η λογοτεχνία κάθε εποχής «συνομιλεί» αδιάλειπτα με το ιστορικό γίγνεσθαι, τροφοδοτείται από αυτό και ενίοτε το σχηματοποιεί σε λόγο. Oι επιμορφούμενοι/ες θα παρακολουθήσουν, μέσω της μελέτης επιλεγμένων κειμένων, τους τρόπους με τους οποίους οι λογοτέχνες διαχειρίζονται το ιστορικό τους υλικό, θα ασκηθούν στην αναγνώριση και στον εντοπισμό του ιστορικού πλαισίου σύνθεσης, θα πειραματιστούν στη συγγραφή κειμένων ιστορικής θεματικής (πεζών ή ποιημάτων) με απώτερη στόχευση την αποτύπωση της ιστορικής συγκυρίας ή ακόμη και την ανατροπή της.

  Συνεδρίες
  Ανάγνωση της πεζογραφίας υπό την οπτική του ιστορικού συγκειμένου
  Ονομάτων επίσκεψις: τόπος, μνήμη, λόγος, γραφή
  Η μυθοπλαστική πραγμάτευση του παρελθόντος. Ο διπλός εαυτός: Το παράδειγμα του Βίου του Ισμαήλ Φερίκ πασά της Ρέας Γαλανάκη
  Προσωπικές ιστορικές μαρτυρίες ως αφόρμηση συγγραφικής δημιουργίας
600,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 400
 • ECVET: 20

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Χριστοδουλίδου Λουίζα
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη-Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κόκκινος Δημήτρης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος-Μέλος Ε.ΔΙ.Π.