Πολιτισμός, Αειφορία και Εκπαιδευση: Πολιτιστικές διαστάσεις της εκπαίδευσης για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη (18/01/2021)

Έναρξη:  18/01/2021 – Λήξη: 12/09/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

To αντικείμενο της επιμόρφωσης εστιάζει στην ευαίσθητη και εξαιρετικά σημαντική σχέση της Εκπαίδευσης με τον Πολιτισμό και την Αειφορία και στα νέου τύπου σχολεία που προκύπτουν από τη σχέση αυτή.  Προβαίνει αρχικά σε εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των σχετικών όρων, ξεκινώντας από αυτούς που συνδέονται με τον πολιτισμό ειδικότερα και τις σύγχρονες πολιτισμικές σπουδές ευρύτερα, για να συνεχίσει με  όρους που συνδέονται με τη σχέση πολιτισμού και αειφορίας με έμφαση στην εκπαίδευση. Ακολούθως γίνεται εκτενής αναφορά στις   Διεθνείς και Εθνικές Πολιτικές για την ένταξη του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση για την Αειφορία,, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας των νέου τύπου σχολείων, ενώ για πρώτη φορά, από όσο γνωρίζουμε, επισημαίνονται και αναλύονται θεματικά πεδία όπως αυτά περί  νέου Πολιτισμού, νέου τύπου Πολιτών/ισσών  και  νέου τύπου Παιδαγωγικής. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τον ρόλο των Νέων Τεχνολογιών στο όλο εγχείρημα, με παράλληλη κατάθεση σχετικών υποδειγμάτων και ιδιαίτερα την  ανάπτυξη  ερευνητικού σχεδίου εργασίας (project) για τον πολιτισμό κα την αειφορία, με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης, για να ολοκληρωθεί με πλήθος σχετικών καλών πρακτικών και υποδειγμάτων, που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας ευρύτερα και της σχολικής τάξης ειδικότερα

 H επιμόρφωση απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  που υλοποιούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων σχετικών με τον πολιτισμό και την αειφορία, αλλά και σε εκείνους και εκείνες που είναι ευαισθητοποιημένοι/ες σε θέματα αειφορίας και αειφόρου σχολείου και αντιλαμβάνονται τη σημασία της πολιτιστικής τους διάστασης

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι  επιμορφούμενες/οι θα είναι σε θέση, μεταξύ των άλλων:

 • να αντιληφθούν το εύρος και τις διαστάσεις του πολιτιστικού φαινομένου και τις επιδράσεις του στις ζωές των ανθρώπων
 • Να κατανοήσουν τη σχέση πολιτισμού- αειφορίας στο κρίσιμο πεδίο της εκπαίδευσης
 • Να γνωρίσουν και σε έναν βαθμό να αξιολογήσουν  σχετικές διεθνείς και εθνικές πολιτικές
 • Να συνειδητοποιήσουν πως πλέον αναφερόμαστε σε νέου τύπου γυναίκες και άνδρες πολίτες, αλλά και σε νέου τύπου σχολείο και παιδαγωγική
 • να κατανοούν όρους σχετικούς με τον πολιτισμό και την αειφορία
 • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχώς προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων σχετικών με τον πολιτισμό και την αειφορία
 • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχώς δράσεις σχετικές με τον πολιτισμό και την αειφορία στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μετατρέποντάς τα στην πράξη σε Κέντρα Αειφόρου Ανάπτυξης, με έντονη πολιτιστική διάσταση
 • να κατανοήσουν τις θεωρίες που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό
 • να προσδιορίζουν τι είναι απλά και σύνθετα μαθησιακά αντικείμενα,
 • να διατυπώνουν πιθανούς τρόπους ανάπτυξης ενός ερευνητικού σχεδίου εργασίας (project) για τον πολιτισμό κα την αειφορία, το οποίο να ενσωματώνει δημιουργικά ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα και να συσχετίζουν ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους για διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 • να είναι σε θέση να προσδιορίζουν το τι είναι ψηφιακή αφήγηση και τι βίντεο παρουσίαση,να διατυπώνουν πιθανούς τρόπους ανάπτυξης ενός ερευνητικού σχεδίου εργασίας (project) για τον πολιτισμό κα την αειφορία, με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης, να διακρίνουν τα δομικά στοιχεία μιας ψηφιακής αφήγησης, να επιλέγουν μαθησιακούς πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ψηφιακή αφήγηση κ.ά.
 • να γίνει κατανοητή η σημασία το σχετικού πολιτιστικού υποδείγματος
 • Θέματα Σπουδών και λοιπά Επιμορφωτικά Θέματα

Ξανθίππη Φουλίδη
Email: foulidi@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Συνοπτικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Έκπτωση 10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων
 • Δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής σε 4 δόσεις. Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα των δόσεων.
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Ορισμοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις όρων σχετικών με τον πολιτισμό

  Η ΘΕ 1 παρουσιάζει και αποσαφηνίζει όρους που συνδέονται με τον πολιτισμό ειδικότερα και τις σύγχρονες πολιτισμικές σπουδές ευρύτερα, σε μια προσπάθεια να υπάρξει κοινό θεωρητικό σχετικό πλαίσιο κατανόησης εκ μέρους των γυναικών και ανδρών επιμορφούμενων, που θα διευκολύνει την παραπέρα μελέτη τους.

  Συνεδρίες
  Πολιτισμός, κουλτούρα, κυβερνοπολιτισμός. μαζικός πολιτισμός
  Πολιτιστικό αγαθό και πολιτιστική κληρονομιά, πολιτισμικό απόθεμα: Γιατί ακριβώς μιλάμε;
  Υλική, άυλη και φυσική κληρονομιά και τοπικές κοινωνίες
  Διαπολιτισμικότητα/ πολυπολιτισμικότητα, Στερεότυπα, προκαταλήψεις, διακρίσεις, ρατσισμός, εθνοκεντρισμός, σεξισμός: Γιατί ακριβώς μιλάμε; Η έννοια της ταυτότητας: ατομική, συλλογική, εθνοτική, εθνική, τοπική, πολιτισμική
  Φύλο και πολιτισμός , φύλο και τέχνη
 2. Πολιτισμός, Αειφορία, και Εκπαίδευση

  Η ΘΕ 2 παρουσιάζει και αποσαφηνίζει όρους που συνδέονται με τη σχέση πολιτισμού και αειφορίας με έμφαση στην εκπαίδευση, επίσης σε μια προσπάθεια να υπάρξει κοινό θεωρητικό σχετικό πλαίσιο κατανόησης εκ μέρους των γυναικών και ανδρών επιμορφούμενων, που θα διευκολύνει την παραπέρα μελέτη τους

  Συνεδρίες
  Αειφορία, Αειφόρος Ανάπτυξη
  Η πολιτιστική διάσταση της αειφορίας και της βιωσιμότητας
  Πολιτισμοί Αειφορίας, Πολιτιστικές Στρατηγικές Αειφορίας, Πολιτιστική Ποικιλομορφία
  Ο πολιτισμός στην Εκπαίδευση
  Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Πολιτισμός
 3. Διεθνείς και Εθνικές Πολιτικές για την ένταξη του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση για την Αειφορία

  Η ΘΕ 3 παρουσιάζει τις Διεθνείς και Εθνικές Πολιτικές για την ένταξη του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση για την Αειφορία,, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας των νέου τύπου σχολείων στα οποία εστιάζει το πρόγραμμα.

  Συνεδρίες
  «Η Ατζέντα 2030» και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: Το Διεθνές, Πλαίσιο Εφαρμογής Ι
  «Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: Το Διεθνές, Πλαίσιο Εφαρμογής ΙΙ
  Στόχοι της Δεκαετίας της Unesco για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία
  Σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτικές για την ένταξη του πολιτισμού στην εκπαίδευση για την Αειφορία
  Σύγχρονες εθνικές πολιτικές για την ένταξη του πολιτισμού στην εκπαίδευση για την Αειφορία
 4. Θεωρητικό πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων σχετικών με τον Πολιτισμό και την Αειφορία

  Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών πολιτιστικών προγραμμάτων με έμφαση στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και στα παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίησή τους, ενώ αναλύονται η βιωματική μάθηση, η έρευνα δράσης, η έρευνα πεδίου, η μέθοδος project και η διαθεματικότητα. Τέλος εξετάζεται η σύνδεση της οικογένειας με το αειφόρο σχολείο.

  Συνεδρίες
  Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πολιτισμού και Αειφορίας: Το ισχύον σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και τα παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίησή τους
  Θεματικές εκπαιδευτικών δράσεων σχετικών με τον πολιτισμό και την αειφορία, βιωματική μάθηση
  Η έρευνα πεδίου και η έρευνα δράσης σε προγράμματα αειφορίας/πολιτισμού
  Η μέθοδος project και η διαθεματικότητα σε προγράμματα αειφορίας/πολιτισμού
  Η σύνδεση της οικογένειας με το αειφόρο σχολείο
 5. Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με τον πολιτισμό και την αειφορία

  Στη συγκεκριμένη ενότητα επισημαίνονται οι στόχοι και οι μέθοδοι υλοποίησης και αξιολόγησης σχετικών προγραμμάτων τόσο στη Δευτεροβάθμια όσο και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διευκρινίζονται τα θεματικά δίκτυα εθνικής/διεθνούς εμβέλειας που εστιάζουν σε καίρια εθνικά/διεθνή ζητήματα που αφορούν στο πολιτισμό και σχετίζονται με την εθνική στρατηγική και τους διεθνείς στόχους για την αειφορία. Παρουσιάζονται τρόποι συνεργασίας του αειφόρου σχολείου με φορείς της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακά ιδρύματα της οικείας περιφέρειας και άλλους τοπικούς φορείς για την διερεύνηση και ανάδειξη των τοπικών ζητημάτων. Προβάλλονται εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές επισκέψεις και δράσεις σε μουσεία και σ΄ άλλους χώρους εκτός του σχολείου. Προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Συνεδρίες
  Στόχοι, δομή και περιεχόμενο, εργαλεία και μέσα για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με τον πολιτισμό Ξανθίππη Φουλίδη, Κοινωνική Λαογράφος (Post Doc, δρ. Ψηφιακής Λαογραφίας), Διδάσκουσα στο ΤΕΠΑΕΣ
  Μέθοδοι υλοποίησης εκπαιδευτικού πολιτιστικού προγράμματος, τρόποι προβολής εκπαιδευτικού πολιτιστικού προγράμματος Ξανθίππη Φουλίδη, Κοινωνική Λαογράφος (Post Doc, δρ. Ψηφιακής Λαογραφίας), Διδάσκουσα στο ΤΕΠΑΕΣ
  Εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές επισκέψεις στο πλαίσιο προγραμμάτων σχετικών με τον πολιτισμό και την αειφορία και εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και σ΄ άλλους χώρους Ξανθίππη Φουλίδη, Κοινωνική Λαογράφος (Post Doc, δρ. Ψηφιακής Λαογραφίας), Διδάσκουσα στο ΤΕΠΑΕΣ
  Δικτύωση σχολείων, θεματικά δίκτυα, απολογισμός προγραμμάτων σχετικών με τον πολιτισμό
  Καλές πρακτικές εκπαιδευτικών πολιτιστικών προγραμμάτων
 6. Ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα για τη δημιουργία εμπλουτισμένων διδακτικών παρεμβάσεων για τον πολιτισμό και την αειφορία

  Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνουν οι εννοιολογικές αποσαφηνίσεις όρων σχετικών με τα μαθησιακά αντικείμενα (απλά και σύνθετα), τα αποθετήρια, τα πνευματικά δικαιώματα, τις εμπλουτισμένες διδακτικές παρεμβάσεις, τα μ-σενάρια και τα εκπαιδευτικά σενάρια, ώστε οι επιμορφούμενοι να μπορούν να αναπτύξουν ένα καθοδηγούμενο ερευνητικό σχέδιο (project) για τον πολιτισμό και την αειφορία με τη χρήση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων.

  Συνεδρίες
  Σύνθετα και απλά ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα (ορισμός, κατηγορίες, εκπαιδευτική χρήση, παραμετροποίηση, αναζήτηση σε αποθετήρια, πνευματικά δικαιώματα).
  Δημιουργία ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων με τη χρήση δημόσιων αποθετηρίων και εργαλείων Τ.Π.Ε
  Ενσωματώνοντας ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα σε εμπλουτισμένες διδακτικές παρεμβάσεις (μ-σενάρια, εκπαιδευτικά σενάρια).
  Καθοδηγούμενα ερευνητικά σχέδια εργασίας (project) για τον πολιτισμό και την αειφορία με τη χρήση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων Ι.
  Καθοδηγούμενα ερευνητικά σχέδια εργασίας (project) για τον πολιτισμό και την αειφορία με τη χρήση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων ΙΙ.
 7. Ο Πολιτισμός ως πλαίσιο και προϋπόθεση της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία

  Στην 7η Θεματική ενότητα εξετάζεται το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίστηκε η περιβαλλοντική κρίση, η αλλαγή του πολιτισμικού παραδείγματος που οδήγησε στην ανάγκη εισαγωγής μιας άλλης ανάγνωσης της έννοιας της ανάπτυξης, η εμφάνιση της αειφορίας και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Η μεταπολεμική εκρηκτική ανάπτυξη δεν άργησε να επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον και οδήγησε στην αμφισβήτηση, προκαλώντας την εμφάνιση νέων εργαλείων σκέψης και δράσης. Η έννοια της αειφορίας ήρθε να συγκεράσει τις πολιτισμικές αντιφάσεις της ανάπτυξης και της διατήρησης της φύσης. Ακολούθησε γρήγορα η εμφάνιση της Εκπαίδευσης για την Αειφορία που διαφοροποίησε και αναδιάταξε το πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών, καθόρισαν και συνεχίζουν να καθορίζουν την μεγάλη ποικιλία ανταπόκρισης των ανθρώπων προς τις νέες έννοιες.

  Συνεδρίες
  Το πολιτισμικό πλαίσιο εμφάνισης του περιβαλλοντικού προβληματισμού
  Από την Ανάπτυξη στην Αειφόρο Ανάπτυξη-Μια αλλαγή του πολιτιστικού παραδείγματος
  Η Εκπαίδευση για την Αειφορία και η συμβολή του Πολιτισμού. Η εμπειρία του αειφόρου σχολείου
  Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και η συμβολή του πολιτισμού στη συγκεκριμένη διαδικασία
  Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και η μετάβαση από το μερικό στο ολιστικό
 8. Ο Πολιτισμός ως πλαίσιο και προϋπόθεση ανάπτυξης του Αειφόρου Σχολείου-Αντί επιλόγου

  Ο πολιτισμός αποτελεί, ούτως ή άλλως, το πλαίσιο αρχών και αξιών στις οποίες στηρίζεται η Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Αειφόρο Σχολείο. Η εμφάνιση του Αειφόρου Σχολείου έχει ως συνέπεια την αναθεώρηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υπό το πρίσμα της Αειφορίας. Η ολιστική προσέγγιση γίνεται βασικό εργαλείο της στροφής προς την σχολική αειφορία και αυτό εκτείνεται και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εισάγονται νέες έννοιες που απαιτούν καινοτόμα εργαλεία και νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η επιδίωξη του αειφόρου σχολείου. Παρουσιάζονται καλές πρακτικές και σχετικά παραδείγματα.

  Συνεδρίες
  Αειφόρο Σχολείο: πολιτιστικά δεδομένα και αξίες
  Το Αειφόρο Σχολείο: Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο
  Βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και το Αειφόρο Σχολείο από τη σκοπιά του πολιτισμού
  Παιδαγωγικά παιχνίδια, δράσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του Αειφόρου Σχολείου
  Αξιολόγηση ενός Αειφόρου Σχολείου από τη σκοπιά του πολιτισμού
650,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 400
 • ECVET: 25

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μαρία Γκασούκα
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Μαρία Γκασούκα