Ετήσιο Εντατικό Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση (2019-2020)

Έναρξη:  08/04/2019  Λήξη: 08/01/2020

Όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν εκπρόθεσμα στο Πρόγραμμα,  μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση Εγγραφής μέχρι τις 10/05, υπό τον όρο ότι θα αποστείλουν εγγράφως ότι δεσμεύονται να καλύψουν άμεσα τις τρέχουσες επιμορφωτικές υποχρεώσεις τους εντός του κανονικού/προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος. 

Καμία Αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή αν δεν προηγείται η προαναφερόμενη γραπτή συγκατάθεση.

Ένας σημαντικός αριθμός παιδιών σήμερα παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση και τη συμπεριφορά. Οι πρώτοι που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του παιδιού είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Το προσφερόμενο πρόγραμμα έχει ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τους ακόλουθους στόχους:

(α) να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα προβλήματα του παιδιού,

(β) να παραπέμπουν έγκαιρα το παιδί σε διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή,

(γ) να συνεργάζονται με τη διεπιστημονική ομάδα,προκειμένου να υλοποιηθεί το ενδεδειγμένο πρόγραμμα που σχεδιάζει ο ψυχολόγος,

(δ) να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους απέναντι στο παιδί, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμουν στον περιορισμό των δυσλειτουργικών συμπεριφορών και εν τέλει τη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού.

Επιπλέον, το προσφερόμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας για την επικαιροποίηση των γνώσεων τους καθώς και τη συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς και παρέχει γνώσης σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή τεχνικών αντιμετώπισης των δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς.

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Αν. Kαθηγήτρια Χριστίνα Παπαηλιού
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο:22410 99145
Email: papailiou@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Λόγω του εντατικού/ταχύρρυθμου χαρακτήρα του προγράμματος, θα διεξάγονται 2 ασύγχρονες συνεδρίες ανά εβδομάδα.
 • Για την αξιολόγηση των επιμορφούμενων προβλέπεται η ανάθεση μίας δραστηριότητας αξιολόγησης ανά Διδακτική Ενότητα, που περιλαμβάνει τεστ (αυτο)αξιολόγησης και ανάπτυξη θέματος.
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Νέα-μειωμένα δίδακτρα
 • Για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων χορηγείται έκπτωση 10%
 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 3 δόσεις:
Προθεσμία Καταβολής Ποσό
1η δόση 01/04/2019 100€
2η δόση 01/07/2019 250€
3η δόση 01/11/2019 250€
 • Δείτε εδώ την εκπτωτική πολιτική.
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (8/4/2019-12/05/19)

  Η Διδακτική Ενότητα έχει ως στόχο να περιγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά της γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης από τη βρεφική έως την πρώτη σχολική ηλικία αλλά και να αποσαφηνίσει ζητήματα που σχετίζονται με τον εντοπισμό, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των πιο συχνά παρατηρούμενων αναπτυξιακών διαταραχών κατά την περίοδο αυτή. Στο πλαίσιο αυτό αντιπαραβάλλονται με βάση την έννοια της συννοσηρότητας τα κλινικά χαρακτηριστικά διαταραχών όπως η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα, οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, η Νοητική Αναπηρία και οι Αγχώδεις Διαταραχές καθώς και οι μακροχρόνιες επιδράσεις της επιλόχειας κατάθλιψης και της παραμονής σε ίδρυμα για το παιδί. Κατά την αντιπαραβολή αυτή λαμβάνονται υπόψη και οι επιδράσεις του πολιτισμικού πλαισίου και του φύλου. Επιπλέον, εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των πιο διαδεδομένων συστημάτων ταξινόμησης των αναπτυξιακών διαταραχών, στα οποία συνήθως βασίζεται μία διάγνωση, ενώ επιχειρείται και μία σύντομη αναφορά σε σύγχρονες θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, είναι δυνατή η πρόληψη των αναπτυξιακών διαταραχών και των μακροπρόθεσμων συνεπειών τους. Τέλος, αναλύονται οι παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση για την παραπομπή ενός παιδιού στον ειδικό και αποσαφηνίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στον εντοπισμό των αναπτυξιακών διαταραχών.

  Συνεδρίες
  Ζητήματα ταξινόμησης των αναπτυξιακών διαταραχών 
  Νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down, σύνδρομο Williams, σύνδρομο Prader – Willi, σύνδρομο εύθραυστου Χ) 
  Αγχώδεις διαταραχές 
  Κατάθλιψη, διπολική διαταραχή 
  Γλωσσικές διαταραχές 
  Πρακτική εφαρμογή 
 2. 2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ(13/05/19-05/06/19)
  Συνεδρίες
   Ορισμός της διαταραχής – ιστορική αναδρομή 
   Συμπτώματα της ΔΑΦ 
   Αιτιολογία της ΔΑΦ 
   Διαφοροδιάγνωσης της ΔΑΦ 
   Αντιμετώπιση της ΔΑΦ: Μουσικοθεραπεία, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία. 
   Πρακτική εφαρμογή 
 3. 3. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ – ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΕΜΔ) (06/06/19-30/06/19)
  Συνεδρίες
  Η φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ στην πορεία της ανάπτυξης 
  ΕΜΔ των παιδιών με ΔΕΠ-Υ 
  Τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ 
  Η πολυεπίπεδη προσέγγιση στη διάγνωση της ΔΕΠ-Υ και των ΕΜΔ 
  Βασικές αρχές θεραπευτικής αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ και των ΕΜΔ 
  Πρακτική εφαρμογή 
 4. 4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(01/07/19-24/07/19)
  Συνεδρίες
  Ζητήματα εντοπισμού και διάγνωσης των αναπτυξιακών διαταραχών 
  Κλινική συνέντευξη – Ερωτηματολόγια 
  Δοκιμασίες Αξιολόγησης Νοημοσύνης 
  Δοκιμασίες αξιολόγησης γλωσσικής ανάπτυξης και μαθησιακών ικανοτήτων 
  Παρατήρηση και ανάλυση συμπεριφοράς 
   Πρακτική εφαρμογή 
 5. 5. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(25/07/19-18/08/19)
  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
  Θεσμικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
  Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
  Αναλυτικά προγράμματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
  Εκπαιδευτική αξιολόγηση (portfolio) 
  Πρακτική εφαρμογή 
 6. 6. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(19/08/19-11/09/19)
  Συνεδρίες
  Χαρακτηριστικά και παράγοντες της συνεκπαίδευσης 
   Συνεκπαίδευση παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 
   Συνεκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία 
   Συνεκπαίδευση παιδιών με διασπαστικές συμπεριφορές 
 7. 7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ(12/09/19-06/10/19)
  Συνεδρίες
  Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση 
   Εφαρμογές ΤΠΕ για παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και γλωσσικές διαταραχές 
   Εφαρμογές ΤΠΕ για παιδιά με νοητική αναπηρία 
   Εφαρμογές ΤΠΕ για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 
   Εφαρμογές της Ρομποτικής στην αντιμετώπιση των ΔΑΦ 
   Πρακτική Εφαρμογή 
 8. 8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ(07/10/19-30/10/19)

  Η Συμβουλευτική στοχεύει στο να διευκολύνει τη δια βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα των ανθρώπων, σε θέματα συναισθηματικά, κοινωνικά, επαγγελματικά, εκπαιδευτικά/μαθησιακά, προωθεί τη θέσπιση προσωπικών στόχων και φιλοδοξιών και προσφέρει θετικά μοντέλα με βάση τα οποία μπορεί το άτομο να βελτιώσει την λειτουργικότητα και την ποιότητα της ζωής του. Η Διδακτική Ενότητα απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς με σκοπό να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς που εκδηλώνουν τα παιδιά στις διάφορες φάσεις της ανάπτυξής τους. Θα αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες, θεωρίες και μέθοδοι της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Θα προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο αποτελεσματικός σύμβουλος. Θα γίνει ανάλυση των σταδίων καθώς επίσης και η περιγραφή των βασικών δεξιοτήτων και των στρατηγικών της συμβουλευτικής προσέγγισης που μπορούν να υιοθετηθούν από γονείς και εκπαιδευτικούς για τη στήριξη των παιδιών. Επισημαίνεται ότι ο ρόλος του γονέα και του εκπαιδευτικού ως συμβούλου δεν είναι να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη για την επίλυση των προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, αλλά να τα βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και τα μέσα που διαθέτουν για την αντιμετώπιση των προβλήματων αυτών. Επιπλέον, η ΔΕ θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα ζητήματα: ενδοοικογενειακές σχέσεις, διαχείριση άγχους και συναισθημάτων στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου, διαχείριση απώλειας, ζητήματα αξιών, προκλητική συμπεριφορά και οριοθέτηση, συμπεριφορές εθισμού, χρήση διαδικτύου.

  Συνεδρίες
  Βασικές έννοιες, θεωρητικά μοντέλα και μέθοδοι συμβουλευτικής 
  Ενδοοικογενειακές σχέσεις – διαχείριση κρίσεων – διαχείριση απώλειας – διαζύγιο 
  Συμπεριφορές εθισμού – χρήση διαδικτύου 
  Σχέσεις σχολείου και οικογένειας – προκλητικές συμπεριφορές – οριοθέτηση 
   Παιδική κακοποίηση 
   Πρακτική εφαρμογή 
 9. 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(31/10/19-24/11/19)
  Συνεδρίες
   Βασικά προβλήματα συμπεριφοράς κατά την προσχολική και σχολική ηλικία 
   Η Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή και η Διαταραχή Διαγωγής 
   Η νεανική παραβατικότητα 
   Ο ενδοσχολικός εκφοβισμός 
   Βασικές αρχές προγραμμάτων τροποποίησης συμπεριφοράς 
   Πρακτική εφαρμογή 
 10. 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ(25/11/19-08/01/20)
  Συνεδρίες
  Διαχείριση των χαρισματικών παιδιών 
  Διαχείριση παιδιών μεταναστών 
  Διαχείριση παιδιών διαφόρων μορφών οικογένειας 
  Διαχείριση παιδιών που φιλοξενούνται σε κέντρα φιλοξενίας 
  Διαχείριση μαθητών/τριών σε μακροχρόνια νοσηλεία
   Πρακτική εφαρμογή 
600,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 500
 • ECVET: 25

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Παπαηλιού Χριστίνα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια-Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη