Ειδική αγωγή: Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες – 9μηνο (σε συνεργασία με το Κ.Δ.Β.Μ. Go Learn) (23/03/2020)

Έναρξη: 24/02/2020 – Λήξη: 29/11/2020

Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία, η συστηματική ενημέρωση και η εξοικείωση με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ), τη συνθήκη της αναπηρίας, της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α/α.).

Ειδικότερα, εστιάζει σε ένα πλήθος κομβικών ζητημάτων, πρακτικών και προτάσεων τα οποία ξεπερνούν τους βασικούς στόχους που είχε ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως η υποβοήθηση του ατόμου στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και την υλοποίηση μεταβάσεων. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των λειτουργών της συμβουλευτικής, ώστε να είναι ικανοί/ές να βοηθούν και να ενδυναμώνουν το άτομο με ε.ε.α./α. να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του με βάση τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ:

Η πρωτοτυπία, αλλά και συνάμα η πρακτική αξία του προγράμματος, έγκειται στο ότι εστιάζει στο άτομο με ε.ε.α./α. τόσο στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και συμβουλευτική, όσο και στην τριτοβάθμια, με στόχο την πιο αποτελεσματική λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, επιστήμονες, ειδικούς επαγγελματίες και εργαζόμενους/ες:
– στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση,
– στην παιδαγωγική ευρύτερα και στις συγγενείς επιστήμες,
– στις επιστήμες της πρόνοιας και της αποκατάστασης (εργοθεραπευτές/τριες, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά.) και
– στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες (κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κ.ά.)
– σε κέντρα, φορείς και οργανισμούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής στήριξης ατόμων με ε.α.α./α.

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Ασημίνα Τσιμπιδάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής
Email: tsimpidaki@rhodes.aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email: e-epimorfosi@aegean.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα
 • Δείτε εδώ το γενικό πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Δίδακτρα: 650 ευρώ

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 • Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί (5 πρώτοι): 455 ευρώ
 • Διορισμένοι – μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 585 ευρώ
 • Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές: 585 ευρώ
 • ΑμΕΑ: 550 ευρώ
 • Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 550 ευρώ
 • Απόφοιτοι του Παν/μιου Αιγαίου: 585 ευρώ
 • Εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Αιγαίου και του GoLearn: 585 ευρώ
 • Mέλη του προσωπικού του Παν. Αιγαίου και του συνεργαζόμενου φορέα: 585 ευρώ
 • Εγγραφή έως 20 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος: 585 ευρώ
 • Ομαδική εγγραφή (άνω των δύο ατόμω): 520 ευρώ
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Εισαγωγή και εννοιολογικοί προσδιορισμοί βασικών όρων

  Η 1η διδακτική ενότητα επιδιώκει να κάνει μία εισαγωγή στους βασικούς όρους του προγράμματος, με στόχο να δώσει μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εννοιολογική διασαφήνιση των όρων που πραγματεύεται το πρόγραμμα.

  Συνεδρίες
  Ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ)
  Άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.)
  Συμβουλευτική
  Επαγγελματικός προσανατολισμός
  Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση
 2. 2. Επαγγελματική συμβουλευτική & συμβουλευτική σταδιοδρομίας

  Η 2η διδακτική ενότητα επιδιώκει να κάνει μία εισαγωγή στη συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τον επαναπροσανατολισμό προκειμένου, εύστοχα, ο/η λειτουργός της συμβουλευτικής να βοηθά το άτομο να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

  Συνεδρίες
  Θεωρητικές προσεγγίσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη
  Σύγχρονοι σκοποί και στόχοι της επαγγελματικής συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας ανάπτυξης (Α’ Ενότητα)
  Σύγχρονοι σκοποί και στόχοι της επαγγελματικής συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας ανάπτυξης (Β’ Ενότητα)
  Βασικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (Α’ Ενότητα)
  Βασικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (Β’ Ενότητα)
 3. 3. Δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας

  Η 3η διδακτική ενότητα επιδιώκει να εφοδιάσει τον/την επιμορφούμενο/η με γνώσεις που αφορούν στη συλλογή, ανάλυση, σύνθεση και οργάνωση πληροφοριών για τον εαυτό, την εκπαίδευση και τα επαγγέλματα, καθώς και τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και την υλοποίηση μεταβάσεων.

  Συνεδρίες
  Αυτοαποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας
  Επαγγελματική προσαρμοστικότητα
  Ετοιμότητα στο τυχαίο
  Δεξιότητες αναζήτησης εργασίας & αυτοπαρουσίασης
 4. 4. Ο ρόλος του επαγγελματικού συμβούλου στη σύγχρονη εποχή
  Συνεδρίες
  Βασικές δεξιότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής
  Προσωπική και επαγγελματική ενδυνάμωση του συμβούλου
  Εστιάζοντας στην ενδυνάμωση του ατόμου
  Αξιοποίηση θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων στο έργο του συμβούλου
 5. 5. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός

  Η 5η διδακτική ενότητα επιδιώκει να καταρτίσει επαρκώς τους συμμετέχοντες στη δομή και στη φιλοσοφία του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος, με έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου ο σύμβουλος να είναι σε θέση να γνωρίζει τις διαδικαστικές λεπτομέρειες που αφορούν στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την πρόσβαση ή/και περιορισμούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης ώστε να παρέχει ορθή πληροφόρηση.

  Συνεδρίες
  Η δομή του Νέου Λυκείου και η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  Τρόπος εξέτασης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  Ένταξη σε ειδικές κατηγορίες και περιορισμοί πρόσβασης σε ομάδες τμημάτων
  Ενδεικτικά Προγράμματα Σπουδών με γνωστική εμβάθυνση και συνάφεια με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση
 6. 6. Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Δουλεύοντας με και για τους/τις φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες

  Η 6η διδακτική πραγματεύεται τη συμβουλευτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εστιάζει στην εργασία και τη συμβουλευτική στήριξη φοιτητών/τριών με ε.ε.α./α.

  Συνεδρίες
  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  Βασικές αρχές αντιμετώπισης φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  Συν-Εργασία ειδικών επαγγελματιών και φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες: Προτάσεις και δραστηριότητες
  Προγράμματα υποστήριξης και συμβουλευτικής φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
 7. 7. Επαγγελματική εκπαίδευση – αποκατάσταση

  Η 7η διδακτική επικεντρώνεται στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ε.ε.α/α., εξετάζονται οι μορφές απασχόλησης τους τα οφέλη που προκύπτουν από την είσοδο τους στην αγορά εργασίας και ο εργασιακός αποκλεισμός που υφίστανται από την αγορά εργασίας

  Συνεδρίες
  Η Επαγγελματική Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  Ειδική επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  Μορφές απασχόλησης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  Εργασιακός αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
 8. 8. Ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας

  Η 8η διδακτική αναλύει την κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για τα άτομα με αναπηρία, παρουσιάζοντας τις δομές και τα προγράμματα που απευθύνονται στη συγκεκριμένη ομάδα. Στο τέλος, παρατίθενται τεχνικές αναζήτησης και εύρεσης εργασίας.

  Συνεδρίες
  Κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής ένωσης για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες στα θέματα απασχόλησης
  Συστήματα κοινωνικής υποστήριξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες στην Ελλάδα
  Προγράμματα καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και ένταξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  Τεχνικές αναζήτησης και εύρεσης εργασίας ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
 9. 9. Άτομα με αναπηρία και κοινωνική οικονομία

  Η 9 η διδακτική επικεντρώνεται στις αρχές της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Έμφαση δίνεται τόσο στις βασικές έννοιες και αρχές τους, όσο και σε καλές πρακτικές, καινοτομίες και προγράμματα επιδότησης που αφορούν άτομα με ε.ε.α./α.

  Συνεδρίες
  Κοινωνική οικονομία
  Κοινωνική επιχείρηση
  Ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας από άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  Προγράμματα και καλές πρακτικές επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
 10. 10. Σχέδιο παρέμβασης επαγγελματικής συμβουλευτικής σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες

  Η 10η διδακτική ενότητα έχει πιο πρακτικό προσανατολισμό προκειμένου να βοηθήσει τα στελέχη της συμβουλευτικής να είναι ικανά να συντάσσουν σχετικό φάκελο, με τη μορφή Σχεδίου Παρέμβασης με αναφορά σε ομάδα στόχο ή/και μεμονωμένο άτομο και σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα ή/και το επίπεδο εκπαίδευσής του

  Συνεδρίες
  Γενικές αρχές και εφαρμοστικό πλαίσιο
  Σχεδιασμός και σύνταξη σχεδίου παρέμβασης
  Σχεδιασμός και πλαίσια συνεδρίας
  Υπόδειγμα σχεδίου παρέμβασης
650,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 440
 • ECVET: 22

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Ασημίνα Τσιμπιδάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής. Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Προγράμματος