Ειδική αγωγή και εκπαίδευση: Ανίχνευση, διαφοροδιάγνωση και παρέμβαση – 9μηνο (σε συνεργασία με το Κ.Δ.Β.Μ. Go Learn) (24/02/2020)

Έναρξη: 24/02/2020 – Λήξη: 29/11/2020

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:

 • στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση,
 • στην παιδαγωγική ευρύτερα και στις συγγενείς επιστήμες,
 • στην ιατρική, στις επιστήμες της υγείας, της πρόνοιας και της αποκατάστασης (εργοθεραπευτές/τριες, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά.) και
 • στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες (κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κ.ά.)

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) (ή συμπεριληπτική εκπαίδευση) αποτελεί επιστημονικό πεδίο αιχμής, με μεγάλο εύρος και σημαντική ζήτηση ως γνωστική περιοχή εξειδίκευσης στην Ελλάδα αλλά και τον διεθνή χώρο. Αντιπροσωπεύει ένα υπερβολικά σύνθετο κοινωνικό, φιλοσοφικό, εννοιολογικό και διδακτικό σύστημα τεχνικών και προσεγγίσεων, που στοχεύει στην εκπαιδευτική και ψυχολογική στήριξη όλων των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.). Στόχος του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και η εξειδίκευση: (1) σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές ανίχνευσης, διαφοροδιάγνωσης (με βάση το ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) και παρέμβασης στις κυριότερες μορφές ειδικών εκαπιδευτικών αναγκών, (2) σε διαδικασίες τροποποίησης ή προσαρμογής των μεθόδων διδασκαλίας και παρέμβασης στις μοναδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του/της μαθητή/τριας, καθώς και (3) σε πρακτικές παρέμβασης σε όλες τις εκφάνσεις των δυσκολιών (πρόληψη, θεραπεία, αντιστάθμιση).

Η πρωτοτυπία, αλλά και συνάμα η πρακτική αξία του προγράμματος, έγκειται στο ότι εστιάζει στο παιδί και ενήλικα με ε.ε.α./α. σε επίπεδο ανίχνευσης/εντοπισμού, διαφοροδιάγνωσης και αντιμετώπισης των ειδικών και μοναδικών χαρακτηριστικών που εμφανίζει, με βάση τις σύγχρονες τάσεις της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Αξίζει να επισημανθεί ότι η έδρα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης τοποθετείται στις «ανθρώπινες σχέσεις» και προάγει αφενός την αξία του ατόμου ως ύπαρξη και όχι ως επίδοση, και αφετέρου, προάγει τον σεβασμό στη διαφορετικότητα του ατόμου την υποστήριξη όλων των μαθητών/τριών, την εργασία με τους/τις άλλους/ες και την προσωπική επαγγελματική εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Να γνωρίζει βασικές έννοιες, όπως ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ), συμπεριληπτική εκπαίδευση, άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.), ανίχνευση, διαφοροδιάγνωση και παρέμβαση.
 • Να ενστερνιστεί τις σύγχρονες αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
 • Να αποκτήσει γνώσεις και εργαλεία ανίχνευσης, διαφοροδιάγνωσης και αντιμετώπισης με βάση τις αρχές της συμπερίληψης.
 • Να κατέχει γνώσεις που αφορούν στις κυριότερες διαταραχές: Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και ομιλίας, Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές κινητικής λειτουργίας και μεικτές διαταραχές (λόγου και κίνησης), Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Δυσλεξία, δυσγραφία και δυσαναγνωσία, Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) [ή Διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)], Νοητική καθυστέρηση, Χαρισματικότητα, Γενετικά σύνδρομα, Κινητική αναπηρία/Εγκεφαλική παράλυση, ΔΕΠΥ, Διαταραχές διαγωγής, Mεικτή διαταραχή διαγωγής και συναισθήματος, Διαταραχές συναισθήματος: Διαταραχή άγχους αποχωρισμού, φοβικού άγχους και κοινωνικού άγχους, Διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας: Εκλεκτική αλαλία και διαταραχή προσκόλλησης, Διαταραχές της όρασης και Παθήσεις του ωτός
 • Να κατέχει βασικές αρχές παρέμβασης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μέσα από μία πολυεστιακή προσέγγιση (ρόλος της οικογένειας, του σύγχρονου συμπεριληπτικού ψηφιακού σχολείου, κατάρτισης εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων).
 • Να εξοικειωθεί με τις βασικές συμπεριληπτικές πρακτικές με έμφαση σε μοντέλα συνδιδασκαλίας και στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Να εστιάσει στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως μέσο προώθησης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα πατώντας στο LINK και εκπρόσωπος των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του συνεργαζόμενου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 “GoLearn” θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τηλέφωνο: 211 11 13 231
E-mail: info@golearn.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες:

 • Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

 • Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση, και με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι απόφοιτοι/ες μπορούν να λάβουν:

-> 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι)
-> 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
-> Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες της ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 )
-> ,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
– 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Κανονικό κόστος: 650 ευρώ

 • Κανονικό κόστος: 650 ευρώ
 • Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί (5 πρώτοι): 455 ευρώ
 • Διορισμένοι – μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 585 ευρώ
 • Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές: 585 ευρώ
 • ΑμΕΑ: 550 ευρώ
 • Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 550 ευρώ
 • Απόφοιτοι του Παν/μιου Αιγαίου: 585 ευρώ
 • Εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Αιγαίου και του GoLearn: 585 ευρώ
 • Mέλη του προσωπικού του Παν. Αιγαίου και του συνεργαζόμενου φορέα: 585 ευρώ-
 • Εγγραφή έως 20 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος: 585 ευρώ
 • Ομαδική εγγραφή (άνω των δύο ατόμω): 520 ευρώ
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Εισαγωγή και εννοιολογικοί προσδιορισμοί βασικών όρων

  Η 1η διδακτική ενότητα επιδιώκει να κάνει μία εισαγωγή στους βασικούς όρους του προγράμματος, με στόχο να δώσει μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εννοιολογική διασαφήνιση των εννοιών και θεμάτων, που πραγματεύεται το πρόγραμμα

  Συνεδρίες
  Ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ)
  Άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.)
  Ανίχνευση – Διαφοροδιάγνωση
  Βασικές αρχές παρέμβασης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
 2. Περιγραφή, ανίχνευση και διαφοροδιάγνωση ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών F80-F83

  Η 2η διδακτική ενότητα στοχεύει στην περιγραφή, την ανίχνευση και τη διαφοροδιάγνωση των ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών (λόγου-ομιλίας, κίνησης, ειδικές μαθησιακές διαταραχές)

  Συνεδρίες
  Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και ομιλίας (F80)
  Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές κινητικής λειτουργίας (F82) και μεικτές διαταραχές (λόγου και κίνησης) (F83)
  Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Δυσλεξία (F81)
  Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Δυσγραφία και δυσαναγνωσία (F81)
 3. Περιγραφή, ανίχνευση και διαφοροδιάγνωση διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών (F84), νοητικής καθυστέρησης (F70-79), χαρισματικότητας και κινητικής αναπηρίας/εγκεφαλικής παράλυσης (G80)

  Η 3η διδακτική ενότητα πραγματεύεται την περιγραφή, την ανίχνευση και τη διαφοροδιάγνωση των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών, της νοητικής καθυστέρησης, της χαρισματικότητας, των γενετικών συνδρόμων και της κινητικής αναπηρίας

  Συνεδρίες
  Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) (F84)
  Νοητική καθυστέρηση (F70-F79) – Χαρισματικότατα
  Γενετικά σύνδρομα
  Κινητική αναπηρία/Εγκεφαλική παράλυση (G80)
 4. Περιγραφή, ανίχνευση και διαφοροδιάγνωση ΔΕΠΥ (F90), διαταραχών διαγωγής(F91), μεικτών διαταραχών διαγωγής και συναισθήματος (F92) και διαταραχών συναισθήματος (F93)

  Η 4η διδακτική ενότητα μελετά την περιγραφή, την ανίχνευση και τη διαφοροδιάγνωση της ΔΕΠΥ, των διασπαστικών συμπεριφορών και των διαταραχών συναισθήματος

  Συνεδρίες
  ΔΕΠΥ (F90)
  Διαταραχές διαγωγής (F91) – Mεικτή διαταραχή διαγωγής και συναισθήματος (F92)
  Διαταραχές συναισθήματος: Διαταραχή άγχους αποχωρισμού (F93)
  Διαταραχές συναισθήματος: Φοβικού άγχους και κοινωνικού άγχους (F93)
 5. Περιγραφή, ανίχνευση και διαφοροδιάγνωση των διαταραχών της κοινωνικής λειτουργικότητας και των διαταραχών της όρασης (Η53-H54) και της ακοής (Η90-95)

  Η 5η διδακτική ενότητα εστιάζει στην περιγραφή, την ανίχνευση και τη διαφοροδιάγνωση των διαταραχών της κοινωνικής λειτουργικότητας (εκλεκτική αλαλία και διαταραχή προσκόλλησης) και των διαταραχών της όρασης και της ακοής

  Συνεδρίες
  Διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας: Εκλεκτική αλαλία
  Διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας: Διαταραχή προσκόλλησης
  Διαταραχές της όρασης (Η53- H54)
  Παθήσεις του ωτός (Η90-H91)
 6. Προτάσεις παρέμβασης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση: Πολυεστιακή προσέγγιση

  Η 6η διδακτική ενότητα εστιάζει σε βασικές προτάσεις αντιμετώπισης των κατηγοριών των ε.ε.α./α. καθώς και στον ρόλο της οικογένειας, του συμπεριληπτικού σχολείου και των ειδικών

  Συνεδρίες
  Παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες, τα προβλήματα λόγου και ομιλίας, τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες, τη χαρισματικότητα και τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
  Παρέμβαση στη νοητική καθυστέρηση και τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) [διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)]
  Παρέμβαση στις αισθητηριακές αναπηρίες (όρασης και ακοής) και τις κινητικές αναπηρίες
  Ο ρόλος της οικογένειας και του συμπεριληπτικού ψηφιακού σχολείου
  Ο ρόλος των ειδικών επαγγελματιών και κατάρτιση και εφαρμογή Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 7. Συμπεριληπτικές πρακτικές: Μοντέλα συνδιδασκαλίας και διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος

  Στην 7η ενότητα θα παρουσιαστούν τα μοντέλα συνδιδασκαλίας και η διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος ως παράγοντες που βοηθούν στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για μαθητές/τριες με ε.ε.α./α. που φοιτούν στη γενική εκπαίδευση

  Συνεδρίες
  Η χρήση των συμβόλων στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος
  Η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής στη γενική τάξη
  Μοντέλα συνδιδασκαλίας, παράλληλη διδασκαλία και διδασκαλία σε σταθμούς: Τρόποι εφαρμογής
  Μοντέλα συνδιδασκαλίας, υποστηρικτική συνδιδασκαλία και ομαδική συνδιδασκαλία: Τρόποι εφαρμογής
  Μελέτες περίπτωσης και αποτελέσματα ερευνών για τη συμπερίληψη μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.: Εμπόδια και προκλήσεις
 8. Διαφοροποιημένη διδασκαλία

  Στην 8η ενότητα θα γίνει εισαγωγή στις βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως μέσο προώθησης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Σκοπός είναι η κατανόηση αλλά και η εφαρμογή της διαδικασίας της διαφοροποίησης του Αναλυτικού Προγράμματος, με στόχο την καλύτερη πρόσβαση του/της μαθητή/τριας με ε.ε.α./α. στην εκπαιδευτική διαδικασία

  Συνεδρίες
  Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Βασικές aρχές
  Διαφοροποίηση περιεχομένου: Παραδείγματα εφαρμογής
  Διαφοροποίηση αποτελέσματος: Παραδείγματα εφαρμογής
  Διαφοροποίηση της διαδικασίας: Παραδείγματα εφαρμογής
 9. 9. Η οικογένεια με παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
  Συνεδρίες
  Οικογένεια με παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες: Ερευνητική ενασχόληση
  Θεωρητικά μοντέλα για την οικογένεια με παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  Η οικογένεια με παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες ως σύστημα
  Θεωρητικά μοντέλα αλληλεπίδρασης οικογένειας με παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και σχολείου/ειδικών
  Δικαιώματα και ευθύνες γονέων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
  Εμπόδια και προτάσεις για αποτελεσματική συνεργασία οικογένειας με παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και συμπεριληπτικού σχολείου
650,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 420
 • ECVET: 21

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Ασημίνα Τσιμπιδάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής. Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Προγράμματος