Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας : Θεωρία και Πράξη (σε συνεργασία με το Κ.Δ.Β.Μ. Go Learn)

Έναρξη:  13/01/2020  Λήξη: 23/08/2020

Περιγραφή Προγράμματος

To επιμορφωτικό πρόγραμμα αναδεικνύει ποικίλες πτυχές της διδασκαλίας της πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας εστιάζοντας τόσο σε ειδικότερα μεθοδολογικά ζητήματα όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφορετικών ομάδων διδασκομένων.

Αρχικά, ύστερα από τον ορισμό της πρώτης, δεύτερης και ξένης γλώσσας και την ανάλυση της επίδρασης που ασκεί στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας προσδιορίζονται σύγχρονες τάσεις της γλωσσικής διδασκαλίας με άξονα, μεταξύ άλλων, τη δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τη διγλωσσία στην ατομική και κοινωνική της διάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται προσεγγίσεις που αφορούν τη διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στην τυπική εκπαίδευση και τη διασπορά με σημείο αναφοράς την τοποθέτηση της γλώσσας σε ποικίλα κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για κάθε ομάδα-στόχο. Ομοίως, αναδεικνύονται, μέσα από τη διαμόρφωση ενός ανάλογου θεωρητικού πλαισίου, καλές πρακτικές και διδακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο, σε παιδιά Ρομά, σε παιδιά προσφύγων, αλλά και σε άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Παρέχεται έτσι, στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος, ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών δεδομένων και προβληματισμών στη βάση της επιστημονικής ειδίκευσης των συγγραφέων των επιμέρους συνεδριών και εφαρμοσμένων δράσεων που έχουν μέχρι τώρα υλοποιηθεί για τη διδασκαλία της γλώσσας ως πρώτης και δεύτερης ή ξένης σε ποικίλα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. να προσεγγίζει κριτικά ζητήματα που άπτονται της διδασκαλίας της γλώσσας ως πρώτης ή δεύτερης/ξένης
 2. να προβαίνει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για διαφορετικές ομάδες μαθητών/τριών με ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά
 3. να επεξεργάζεται κριτικά το φαινόμενο της διγλωσσίας και τις εκπαιδευτικές του εκφάνσεις
 4. να προβαίνει στον διδακτικό σχεδιασμό παρεμβάσεων που εναρμονίζονται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών του/της σε μια πολυπολιτισμική τάξη.
 5. να ενημερωθεί για προγράμματα και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της διδασκαλία της γλώσσας ως πρώτης, δεύτερης ή ξένης στην Ελλάδα και τη Διασπορά και  αξιοποιεί σε ερευνητικό ή διδακτικό επίπεδο τα βασικά πορίσματα που αναδείχθηκαν από την υλοποίησή τους.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα πατώντας στο LINK και εκπρόσωπος των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του συνεργαζόμενου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 “GoLearn” θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/298001_moriodotoymeno-seminario-sti-didaskalia-tis-ellinikis-os-2is/xenis-glossas

Τηλέφωνο: 211 11 13 231
E-mail: info@golearn.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες:

 • Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

 • Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος.
 • Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Κανονικό κόστος: 630 ευρώ

 • Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί (5 πρώτοι): 455 ευρώ
 • Διορισμένοι – μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 555 ευρώ
 • Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές: 555 ευρώ
 • ΑμΕΑ: 520 ευρώ
 • Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 520 ευρώ
 • Απόφοιτοι του Παν/μιου Αιγαίου: 555 ευρώ
 • Εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παν/μίου Αιγαίου και του GoLearn: 555 ευρώ
 • Mέλη του προσωπικού του Παν. Αιγαίου και του συνεργαζόμενου φορέα: 555 ευρώ
 • Ομαδική εγγραφή (άνω των δύο ατόμων): 490 ευρώ
 • Ομαδική εγγραφή (άνω των τεσσάρων ατόμων): 465 ευρώ
 • Εφάπαξ καταβολή: 490 ευρώ
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Βασικές Παράμετροι στην διδασκαλία της Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας

  Διδάσκων: Παπαχρήστος Κωνσταντίνος

  Συνεδρίες
  Θέματα Ορολογίας: Πρώτη/ Μητρική Γλώσσα, Δεύτερη Γλώσσα, Ξένη Γλώσσα
  Γλωσσικές Δεξιότητες και Γλωσσική Ικανότητα
  Ατομικές διαφορές στην εκμάθηση δεύτερης ή ξένης γλώσσα: κίνητρο, προσωπικότητα, ηλικία
  Ατομικές διαφορές στην εκμάθηση δεύτερης ή ξένης γλώσσας: γνωστικό και μαθησιακό στιλ, στρατηγικές μάθησης, κλίση
 2. 2. Η Ελληνική γλώσσα και η Διδασκαλία της

  Η ενότητα εστιάζει σε βασικές αρχές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην τυπική εκπαίδευση με σημείο αναφοράς σύγχρονες τάσεις της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

  Συνεδρίες
  Η Ελληνική ως αντικείμενο μελέτης και διδασκαλίας
  Από την παραδοσιακή στην επικοινωνιακή προσέγγιση
  Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής
  Διδακτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία της Ελληνικής
 3. 3. Διδασκαλία Γλώσσας σε παιδειά με ταταναστευτικό υπόβαθρο

  Η ενότητα εξετάζει ποικίλες παραμέτρους της διδασκαλίας της γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο με έμφαση στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων και την εφαρμογή ανάλογων διδακτικών εφαρμογών μέσα στην τάξη.

  Συνεδρίες
  Παιδιά σε διαδικασίες μετανάστευσης: ορίζοντας τη διγλωσσία και προσδιορίζοντας τη διγλωσσική κατάσταση παιδιών
  Παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσα στη σχολική τάξη: ένα θεωρητικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας
  Εκπαιδευτικές πρακτικές μέσα στην τάξη: η γλωσσικά κατάλληλη πρακτική (LAP)
  Ζητήματα δίγλωσσης εκπαίδευσης προς μια κριτική γλωσσική εκπαίδευση
 4. 4. Ζητήματα διδασκαλίας γλώσσας και γραμματισμού των παιδιών Ρομά

  Η ενότητα εξετάζει διδακτικές παραμέτρους που αφορούν τη γλωσσική εκπαίδευση και τις εμπειρίες γραμματισμού των παιδιών Ρομά μέσα από την παρουσίαση, μεταξύ άλλων, σημαντικών προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας και καλών πρακτικών.

  Συνεδρίες
  Οι Ρομά στον ευρωπαϊκό και ελλαδικό χώρο: κατοικία, εκπαίδευση, δικαιώματα
  Τα προγράμματα εθνικής εμβέλειας για την εκπαίδευση των Τσιγγάνων / Ρομά
  Η εκπαίδευση από την πλευρά των Ρομά. Παράδειγμα: μητέρες μιλούν για την εκπαίδευση
  Υλικά, γλώσσα, διγλωσσία, διαγλωσσικότητα και καλές πρακτικές
 5. 5. Εκπαίδευση Προσφύγων

  Η ενότητα εξετάζει ποικίλες παραμέτρους της διδασκαλίας της γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες μέσα από την επεξεργασία σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων και την μέχρι τώρα εφαρμογή προγραμμάτων που αποσκοπούν στη γλωσσική εκμάθηση και ενσωμάτωση των πληθυσμών υπό μετακίνηση.

  Συνεδρίες
  Έρευνα για τους πρόσφυγες με τους πρόσφυγες
  Διαγλωσσικότητα και εκπαίδευση προσφύγων
  Γλωσσική εκπαίδευση παιδιών προσφύγων
  Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες
 6. 6. Η Ελληνική Γλώσσα ως Δεύτερη, ως Γλώσσα Κληρονομιάς ή ως Ξένη στην Διασπορά

  Η ενότητα καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, ως γλώσσας κληρονομιάς ή ως ξένης στη διασπορά.

  Συνεδρίες
  Η ελληνική γλώσσα στη Διασπορά: Ιστορική επισκόπηση- φορείς και μορφές εκπαίδευσης
  Κατάκτηση και χρήση της Ελληνικής στη Διασπορά: κοινωνικο-πολιτισμικές προϋποθέσεις, γλωσσικές ανάγκες και προφίλ ελληνομάθειας
  Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως Γ2 σε έντυπη και ψηφιακή μορφή
  Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του ΕΔΙΑΜΜΕ
 7. 7. Διδακτικός σχεδιασμός στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης/Ξένη

  Η ενότητα παρουσιάζει βασικές παραμέτρους της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης αποδίδοντας έμφαση στην έννοια της διγλωσσίας και τις εκπαιδευτικές της παραμέτρους

  Συνεδρίες
  Η προσέγγιση του φαινομένου της Διγλωσσίας
  Διδακτικοί στόχοι στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
  Σύγχρονες διδακτικές προσεσγγίσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
  Δυσκολίες και προκλήσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
 8. 8. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
  Συνεδρίες
  Θέματα Ορολογίας: Ετερότητα, Πολυπολιτισμικότητα, Πολιτισμός/Κουλτούρα, Επικοινωνία Λεκτική/Μη-Λεκτική, κ.α.
  Το Τρίπτυχο: Πολιτισμός/Κουλτούρα, Επικοινωνία και η Διαπολιτισμική Σχέση
  Από την Θεωρία στην Πράξη: Βασικές Αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και η αναγνώριση και διαχείριση της Ετερότητας. Συνοχή, Ισότητα και Δικαιοσύνη
  Καλές Πρακτικές: Σχεδιασμός και υλοποίηση Διαπολιτισμικών Προγραμμάτων
630,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 420
 • ECVET: 22

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μαριάνθη Οικονομάκου
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Προγράμματος. Επίκουρη Καθηγήτρια.