Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσας : Θεωρία και Πράξη – 9μηνο (σε συνεργασία με το Κ.Δ.Β.Μ. Go Learn)

Έναρξη:  14/10/2019  Λήξη: 14/07/2020

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει εξ αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο 440 ωρών επιμορφωτικό πρόγραμμα στην «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσας : Θεωρία και Πράξη». Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης GoLearn.

Το πρόγραμμα (9 μηνών ) πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα και με την επιτυχή ολοκλήρωσή του ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπου αναγράφεται πάνω και η διάρκεια (από πότε έως πότε υλοποιήθηκε το σεμινάριο).

Περιγραφή Προγράμματος

To επιμορφωτικό πρόγραμμα αναδεικνύει ποικίλες πτυχές της διδασκαλίας της πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας εστιάζοντας τόσο σε ειδικότερα μεθοδολογικά ζητήματα όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφορετικών ομάδων διδασκομένων. Αρχικά, ύστερα από τον ορισμό της πρώτης, δεύτερης και ξένης γλώσσας και την ανάλυση της επίδρασης που ασκεί στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας προσδιορίζονται σύγχρονες τάσεις της γλωσσικής διδασκαλίας με άξονα, μεταξύ άλλων, τη δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τη διγλωσσία στην ατομική και κοινωνική της διάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται προσεγγίσεις που αφορούν τη διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στην τυπική εκπαίδευση και τη διασπορά με σημείο αναφοράς την τοποθέτηση της γλώσσας σε ποικίλα κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για κάθε ομάδα-στόχο. Ομοίως, αναδεικνύονται, μέσα από τη διαμόρφωση ενός ανάλογου θεωρητικού πλαισίου, καλές πρακτικές και διδακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο, σε παιδιά Ρομά, σε παιδιά προσφύγων, αλλά και σε άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Παρέχεται έτσι, στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος, ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών δεδομένων και προβληματισμών στη βάση της επιστημονικής ειδίκευσης των συγγραφέων των επιμέρους συνεδριών και εφαρμοσμένων δράσεων που έχουν μέχρι τώρα υλοποιηθεί για τη διδασκαλία της γλώσσας ως πρώτης και δεύτερης ή ξένης σε ποικίλα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. να προσεγγίζει κριτικά ζητήματα που άπτονται της διδασκαλίας της γλώσσας ως πρώτης ή δεύτερης/ξένης
 2. να προβαίνει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για διαφορετικές ομάδες μαθητών/τριών με ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά
 3. να επεξεργάζεται κριτικά το φαινόμενο της διγλωσσίας και τις εκπαιδευτικές του εκφάνσεις
 4. να προβαίνει στον διδακτικό σχεδιασμό παρεμβάσεων που εναρμονίζονται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών του/της σε μια πολυπολιτισμική τάξη.
 5. να ενημερωθεί για προγράμματα και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της διδασκαλία της γλώσσας ως πρώτης, δεύτερης ή ξένης στην Ελλάδα και τη Διασπορά και  αξιοποιεί σε ερευνητικό ή διδακτικό επίπεδο τα βασικά πορίσματα που αναδείχθηκαν από την υλοποίησή τους.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα πατώντας στο LINK και εκπρόσωπος των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του συνεργαζόμενου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 “GoLearn” θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τηλέφωνο: 211 11 13 231
E-mail: info@golearn.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες:

 • Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

 • Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος.
 • Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Κανονικό κόστος: 650 ευρώ

 • Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί (5 πρώτοι): 455 ευρώ
 • Διορισμένοι – μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 585 ευρώ
 • Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές: 585 ευρώ
 • ΑμΕΑ: 550 ευρώ
 • Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 550 ευρώ
 • Απόφοιτοι του Παν/μιου Αιγαίου: 585 ευρώ
 • Εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Αιγαίου και του GoLearn: 585 ευρώ
 • Mέλη του προσωπικού του Παν. Αιγαίου και του συνεργαζόμενου φορέα: 585 ευρώ
 • Εγγραφή έως 20 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος: 585 ευρώ
 • Ομαδική εγγραφή (άνω των 2 ατόμων): 520 ευρώ
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Εισαγωγή στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης/ξένης

  Στην εισαγωγική αυτή ενότητα παρουσιάζονται βασικές παράμετροι της διδασκαλίας της δεύτερης και ξένης γλώσσας.

  Συνεδρίες
  Η διδασκαλία της δεύτερης και ξένης γλώσσας: Ζητήματα Ορολογίας
  Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη δεύτερη και ξένη γλώσσα
  Ο ρόλος των ατομικών διαφορών στην εκμάθηση της δεύτερης ή ξένης γλώσσας
  Περιγραφή των ατομικών διαφορών κατά την εκμάθησης της δεύτερης ή ξένης γλώσσας
 2. Διδακτική της ελληνικής γλώσσας

  Η ενότητα εστιάζει σε βασικές αρχές δΗ ενότητα εστιάζει σε βασικές αρχές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην τυπική εκπαίδευση με σημείο αναφοράς σύγχρονες τάσεις της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας ιδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην τυπική εκπαίδευση με σημείο αναφοράς σύγχρονες τάσεις της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

  Συνεδρίες
  Ελληνική γλώσσα και Γλωσσολογία
  Διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
  Σύγχρονες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
  Εφαρμογή διδακτικών στρατηγικών στη διδασκαλία της Ελληνικής
 3. Η διδασκαλία της γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο

  Η ενότητα εξετάζει ποικίλΗ ενότητα εξετάζει ποικίλες παραμέτρους της διδασκαλίας της γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο με έμφαση στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων και την εφαρμογή ανάλογων διδακτικών εφαρμογών μέσα στην τάξη. ες παραμέτρους της διδασκαλίας της γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο με έμφαση στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων και την εφαρμογή ανάλογων διδακτικών εφαρμογών μέσα στην τάξη.

  Συνεδρίες
  Η διγλωσσική κατάσταση των παιδιών υπό μετακίνηση
  Γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο
  Η γλωσσικά κατάλληλη πρακτική )LAP)
  Ζητήματα δίγλωσσης εκπαίδευσης
 4. Ζητήματα διδασκαλίας γλώσσας και γραμματισμού των παιδιών Ρομά

  Η ενότητα εξετάζει Η ενότητα εξετάζει διδακτικές παραμέτρους που αφορούν τη γλωσσική εκπαίδευση και τις εμπειρίες γραμματισμού των παιδιών Ρομά μέσα από την παρουσίαση, μεταξύ άλλων, σημαντικών προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας και καλών πρακτικών.διδακτικές παραμέτρους που αφορούν τη γλωσσική εκπαίδευση και τις εμπειρίες γραμματισμού των παιδιών Ρομά μέσα από την παρουσίαση, μεταξύ άλλων, σημαντικών προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας και καλών πρακτικών.

  Συνεδρίες
  Η παρουσία των Ρομά στον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο
  Εκπαίδευση Ρομά/Τσιγγάνων: Τα προγράμματα εθνικής εμβέλειας
  Εκπαίδευση και εμπειρίες γραμματισμού των Ρομά
  Καλές πρακτικές στη γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών Ρομά
 5. Γλωσσική διδασκαλία σε ενήλικες πρόσφυγες

  Η ενότητα εξετάζει ποικίλες παραμέτρους της διδασκαλίας της γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες μέσα από την επεξεργασία σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων και την μέχρι τώρα εφαρμογή προγραμμάτων που αποσκοπούν στη γλωσσική εκμάθηση και ενσωμάτωση των πληθυσμών υπό μετακίνηση.

  Συνεδρίες
  Ερευνώντας για τους πρόσφυγες για τους πρόσφυγες
  Εκπαίδευση προσφύγων και διαγλωσσικότητα
  Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες
  Η γλωσσική ενσωμάτωση των ενηλίκων προσφύγων
 6. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά

  Η ενότητα καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, ως γλώσσας κληρονομιάς ή ως ξένης στη διασπορά.

  Συνεδρίες
  Η ελληνική γλώσσα στη διασπορά
  Κατάκτηση και χρήση της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά
  Θεωρητικό πλαίσιο και Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής στη διασπορά
  Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής στη διασπορά
 7. Διδάσκοντας την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη

  Η ενότητα παρουσιάζει βασικές παραμέτρους της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης αποδίδοντας έμφαση στην έννοια της διγλωσσίας και τις εκπαιδευτικές της παραμέτρους

  Συνεδρίες
  Η διγλωσσία ως ατομικό και κοινωνικό φαινόμενο
  Η χάραξη των διδακτικών στόχων στη γλωσσική διδασκαλία
  Διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
  Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης: αναστοχασμός και προκλήσεις
 8. Βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

  Η ενότητα προσεγγίζει το ζήτημα της διαπολιτισμικότητας και τον ρόλο της στην εκπαίδευση θέτοντας, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο την αξιοποίηση καλών πρακτικών κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαπολιτισμικών προγραμμάτων

  Συνεδρίες
  Ζητήματα Ορολογίας στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
  Προσεγγίζοντας βασικές έννοιες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: πολιτισμός και κουλτούρα, επικοινωνία και διαπολιτισμική σχέση
  Αναγνώριση και Διαχείριση της Ετερότητας
  Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Καλές πρακτικές στη σχολική τάξη
 9. Όψεις της διαγλωσσικότητας

  Η ενότητα προσεγγίζει την έννοια σφαιρικά την έννοια της διαγλωσσικότητας και τη σημασία της στη διδασκαλία της γλώσσας μέσα από την παρουσίαση διαγλωσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών.

  Συνεδρίες
  Προσεγγίζοντας εννοιολογικά τη Διαγλωσσικότητα
  Διαγλωσσικότητα και επικοινωνία σε πολυγλωσσικά πλαίσια
  Η διαγλωσσικότητα στην τάξη: Εκπαιδευτικές εφαρμογές
  Η διαγλωσσικότητα στη γλωσσική εκπαίδευση των προσφύγων
 10. Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας

  Η ενότητα εστιάζει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία της δεύτερης ή ξένης γλώσσας και στη συνδρομή τους στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών

  Συνεδρίες
  Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση (ΤΥΓΕ)
  Πρόσληψη γραπτού λόγου με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων
  Πρόσληψη προφορικού λόγου με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων
  Η συμβολή των ψηφιακών μέσων στην ανάπτυξη του προφορικού και του γραπτού λόγου
650,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 440
 • ECVET: 22

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαριάνθη Οικονομάκου
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Προγράμματος. Επίκουρη Καθηγήτρια.
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη