Τεχνολογία και εκπαίδευση – επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού (07/12/2020)

Έναρξη:  07/12/2020  Λήξη: 06/06/2021

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η χρήση της τεχνολογίας στην ανάπτυξη (εκπαίδευση και επιμόρφωση) του ανθρωπίνου δυναμικού των δομών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται :

 • σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , που στελεχώνουν δομές με αρμοδιότητες εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης προσωπικού
 • σε εργαζόμενους σε δομές και τμήματα του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού
 • σε φοιτητές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή/και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με το αντικείμενο της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης στους οργανισμούς

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίσουν τη σημασία της δια βίου μάθησης για την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα
 2. Γνωρίζουν ποιες δραστηριότητες εμπεριέχονται στη διά βίου εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων;
 3. Αναλύουν τη διεργασία σχεδιασμού της εκπαίδευσης στους οργανισμούς και επιχειρήσεις
 4. Σχεδιάζουν συστήματα εκπαίδευσης -επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού
 5. Επιλέγουν και χρησιμοποιούν το κατάλληλο, σε κάθε περίπτωση, εργαλείο εκπαίδευσης -επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού
 6. Αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ΤΠΕ
 7. Γνωρίζουν τις βασικότερες πλατφόρμες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τα χαρακτηριστικά τους
 8. Κατηγοριοποιούν τα εργαλεία συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού
 9. Να μπορούν να χρησιμοποιούν  εργαλεία επεξεργασίας εικόνας ήχου video.
 10. Αναγνωρίζουν τις τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιούνται καθώς και τις διάφορες τυπολογίες αξιολόγησης
 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Δρ. Βουλτσίδης Παντελής
Σύμβουλος Επιστημονικού Έργου ΕΚΔΔΑ – Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ.

Email: voultsidis@rhodes.aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

 • Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Οι συνεδρίες διεξάγονται κυρίως ασύγχρονα, μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
 • Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 3 δόσεις
 • Δείτε εδώ όλες τις κατηγορίες εκπτώσεων
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
Curriculum is empty