Πρόγραμμα Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Έναρξη: 14/10/2019 – Λήξη: 14/05/2020

Περιγραφή Προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρείται να δοθεί μια ολιστική προσέγγιση των χαρακτηριστικών, των αρχών, των μεθόδων και του περιεχομένου της επαγγελματικής κατάρτισης σε όσους/όσες επιθυμούν να ασχοληθούν ή να εμπλακούν με καταρτιζόμενους κάθε μορφής και κατηγορίας.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Δρ. Γλυκερία Ρέππα
email: g.reppa@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάση των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Για την αξιολόγηση των επιμορφούμενων προβλέπεται κατά βάση η ανάθεση μίας εργασίας ή ενός τεστ (αυτο)αξιολόγησης ανά Διδακτική Ενότητα
 • Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Έκπτωση 10% για εγγραφές έως 14/09.
 • Δείτε την ισχύουσα εκπτωτική πολιτική εδώ.
 • Δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής των διδάκτρων σε 3 δόσεις
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και οριοθέτηση του πεδίου [14/10/2019-03/11/2019] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας του προγράμματος πραγματοποιείται η αποσαφήνιση των βασικών και συναφών εννοιών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οριοθετείται το πεδίο αυτής στο πλαίσιο της μην τυπικής εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται η σχέση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την επαγγελματική κατάρτιση και αναλύονται η αναγκαιότητα και οι σκοποί τόσο της επαγγελματικής εκπαίδευσης όσο και της επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης αναφέρονται οι φορείς της επαγγελματικής κατάρτισης.

  Συνεδρίες
  Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης
  Βασικές και συναφείς έννοιες του πεδίου της επαγγελματικής κατάρτισης
  Σχέση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης – ευρωπαΪκή πολιτική για την κατάρτιση
  Φορείς επαγγελματικής κατάρτισης
 2. 2. Επαγγελματικά Προσόντα [04/11/2019-24/11/2019] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα πραγματεύεται το ζήτημα των επαγγελματικών προσόντων και της πιστοποίησης αυτών. Επισημαίνεται η ανάγκη αλλά και τα οφέλη του καταρτιζόμενου από την πιστοποίηση και αναγνώριση των προσόντων του. Γίνεται αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και συγκρίνεται με το εθνικό πλαίσιο μέσω της περιγραφής των διαφόρων επιπέδων μαθησιακών αποτελεσμάτων που αυτό περιλαμβάνει. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση προσόντων που προκύπτουν από την επαγγελματική κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόμενη) του συστήματος μη τυπικής εκπαίδευσης.

  Συνεδρίες
  Εννοιολογικός Προσδιορισμός Επαγγελματικών Προσόντων
  Ευρωπαίκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
  Περιγράμματα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ)
  Μαθησιακά Αποτελέσματα & Επαγγελματικά Προσόντα
 3. 3. Επαγγελματική κατάρτιση και αγορά εργασίας [25/11/2019-15/12/2019] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα συζητούνται βασικά ζητήματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή πολιτική για την επαγγελματική κατάρτιση καθώς και ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη του συστήματος με επικέντρωση στο θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα σήμερα. Τέλος η ενότητα κλείνει με την αναφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης.

  Συνεδρίες
  Ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο στην υπηρεσία της οικονομικής και όχι μόνο ανάπτυξης
  Θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς εργασίας
  Φύλο, επαγγελματική κατάρτιση και αγορά εργασίας
  Επαγγελματική κατάρτιση, αγορά εργασίας και αποτελεσματικότητα
 4. 4. Θεωρίες μάθησης στην επαγγελματική κατάρτιση [16/12/2019-05/01/2020] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα συζητούνται οι θεωρίες μάθησης ενηλίκων, γίνεται διάκριση του τρόπου που μαθαίνουν οι ενήλικες από τους ανήλικες και δίνεται έμφαση στους σύγχρονους θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων καταρτιζομένων καθώς και εμπόδια στη μάθησή τους και ειδικότερα στην περίπτωση της κατάρτισης. Τέλος διερευνώνται οι προϋποθέσεις μάθησης των ενηλίκων καταρτιζομένων και τονίζονται τα στοιχεία της αποτελεσματικής μάθησης αυτών.

  Συνεδρίες
  Βασικές θεωρίες μάθησης ενηλίκων
  Χαρακτηριστικά ενηλίκων καταρτιζόμενων
  Kίνητρα για συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης
  Εμπόδια και προϋποθέσεις μάθησης
 5. 5.Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην επαγγελματική κατάρτιση [06/01/2020-26/01/2020] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτική κατάρτισης στη σύγχρονη εποχή, στον πολυδιάστατο ρόλο του, στα προσόντα που θα πρέπει να κατέχει αυτός, καθώς επίσης και στις δεξιότητές του για να είναι αποτελεσματικός στην κατάρτιση. Τονίζεται ο εμψυχωτικός και υποστηρικτικός ρόλος του στις σχέσεις του με τους καταρτιζόμενους και τέλος αναλύονται οι ιδιαίτερες ικανότητές του για δημιουργική αξιοποίηση των πτυχών της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας.

  Συνεδρίες
  Ο/η εκπαιδευτής/τρια κατάρτισης στη σύγχρονη εποχή
  Εκπαιδευτής/τρια κατάρτισης και οι καταρτιζόμενοι
  Δεξιότητες σύγχρονου εκπαιδευτή/τριας επαγγελματικής κατάρτισης
  Ο συμβουλευτικός και εμψυχωτικός ρόλος του/της εκπαιδευτή/τριας
 6. 6. Διάγνωση αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης [27/01/2020-16/02/2020] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αφιερώνεται στη διερεύνηση των αναγκών τόσο του ευρύτερου οικονομικού και παραγωγικού τομέα, όσο και των συλλογικών αναγκών κατάρτισης των οργανισμών. Επίσης αναφέρονται διαδικασίες διερεύνησης και ανάλυσης ατομικών αναγκών των καταρτιζομένων, οι λόγοι και τα κίνητρά τους για εμπλοκή σε διαδικασία κατάρτισης.

  Συνεδρίες
  Διερεύνηση αναγκών ευρύτερου οικονομικού και παραγωγικού τομεα
  Η διερεύνηση συλλογικών αναγκών κατάρτισης οργανισμών
  Διερεύνηση και ανάλυση ατομικών αναγκών καταρτιζομένων
  Η σημασία της διερεύνησης των αναγκών κατάρτισης για το σχεδιασμό προγραμμάτων
 7. 7. Σχεδιασμός Προγραμμάτων και Ενοτήτων Κατάρτισης [17/02/2020-08/03/2020] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στον σχεδιασμό ενός προγράμματος κατάρτισης, στα κύρια συστατικά του, στη διαδικασία και στα μοντέλα προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Επί πλέον συζητούνται τα θέματα διατύπωσης του σκοπού της κατάρτισης και της εξειδίκευσής του σε στόχους. Στη συνέχεια αναφέρεται ο σχεδιασμός και η δόμηση των ενοτήτων και υποενοτήτων του. Επίσης ο σχεδιασμός της εναρκτήριας και τελικής συνάντησης με τους καταρτιζόμενους είναι θέμα συζήτησης της παρούσας ενότητας.

  Συνεδρίες
  Η Έννοια του Σχεδιασμού Προγραμμάτων Κατάρτισης
  Διατύπωση Σκοπού και Στόχων Κατάρτισης
  Σχεδιασμός Περιεχομένου και Δόμηση Ενοτήτων Κατάρτισης
  Η Εναρκτήρια και η Τελική Συνάντηση
 8. 8. Υλοποίηση Κατάρτισης [09/03/2020-29/03/2020][40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα συζητούνται βασικά θέματα υλοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης με πρώτο και κύριο την προετοιμασία του εκπαιδευτή κατάρτισης. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της πρώτης συνάντησης είναι επίσης ένα βασικό στοιχείο της παρούσας ενότητας. Ακολουθεί η οργάνωση του χώρου με τα διάφορα στυλ διάταξης της αίθουσας ή του εργαστηρίου κατάρτισης καθώς και των μέσων που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της κατάρτισης. Τέλος στην ενότητα τούτη γίνεται ανάλυση των στοιχείων της διεργασίας και της δυναμικής των ομάδων, ως χαρακτηριστικό γνώρισμα των ομάδων καταρτιζομένων.

  Συνεδρίες
  Προετοιμασία Εκπαιδευτή Κατάρτισης- Σχεδιασμός και Οργάνωση Πρώτης Συνάντησης
  Μέθοδοι κατάρτισης – Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέσα
  Οργάνωση του Χώρου και των Μέσων Κατάρτισης
  Διεργασία και Δυναμική Ομάδων Καταρτιζόμενων
 9. 9. Η Μικροδιδασκαλία στην Κατάρτιση [30/03/2020-19/04/2020] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Αντικείμενο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας αποτελεί η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος κατάρτισης. Αρχικά δίνονται τα ιστορικά στοιχεία εμφάνισης και εφαρμογής της μικροδιδασκαλίας και στη συνέχεια το θεωρητικό πλαίσιο και τα μοντέλα αυτής που βρήκαν εφαρμογή σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και όχι μόνο. Τα στάδια διεξαγωγής και εκτέλεσης της μικροδιδασκαλίας καθώς και η διαδικασία σχεδιασμού της είναι επίσης θέματα της παρούσας ενότητας. Τέλος συζητούνται τα στοιχεία και τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται μια μικροδιδασκαλία και επισημαίνεται πόσο σημαντικό στοιχείο είναι η ανατροφοδότηση πρώτα από τον ίδιο τον καταρτιζόμενο και μετά από τους συνεκπαιδευόμενους.

  Συνεδρίες
  Γενικά Στοιχεία για τη Μικροδιδασκαλία ως Μέθοδο Κατάρτισης Εκπαιδευτών- Μοντέλα Μικροδ/λίας
  Σχέδιο Προγραμματισμού και Διεξαγωγής Μικροδιδασκαλίας
  Στάδια διεξαγωγής της μικροδιδασκαλίας
  Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας
 10. 10. Σχεδιασμός και Διεξαγωγή της Αξιολόγησης [20/04/2020-14/05/2020] [40 Ώρες Επιμόρφωσης]

  Η δέκατη διδακτική ενότητα αφορά στο ζήτημα της αξιολόγησης στην επαγγελματική κατάρτιση. Αρχικά καταγράφονται τα εννοιολογικά στοιχεία της αξιολόγησης και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αντικείμενα και οι άξονες αξιολόγησης καθώς και οι διάφορες τεχνικές. Ακολουθεί η καταγραφή των μέσων και των μορφών/μεθόδων αξιολόγησης και τέλος καταγράφονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των αποδεκτών των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης καθώς και οι τρόποι κοινοποίησης αυτών.

  Συνεδρίες
  Τύποι και Μοντέλα Αξιολόγησης
  Αντικείμενα και Άξονες Αξιολόγησης
  Μέθοδοι και Τεχνικές Αξιολόγησης
  Αποτελέσματα Αξιολόγησης και αποδέκτες
480,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 400
 • ECVET: 20

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη