Ενσυνειδητότητα/ Mindfulness: Ανάπτυξη και διαχείριση δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης (16/11/2020)

Έναρξη:  16/11/2020 – Λήξη: 04/07/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στην έννοια της ενσυνειδητότητας (mindfulness) και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την πρακτική της για την προαγωγή της συναισθηματικής νοημοσύνης των ίδιων και των παιδιών τους. Η πρακτική της ενσυνειδητότητας βοηθάει το άτομο να στρέψει την προσοχή του στην αναπνοή, στον εαυτό του, να παρατηρεί τις σκέψεις και τα συναισθήματα του με αποδοχή και καλοσύνη για ό,τι συμβαίνει. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι η πρακτική της ενσυνειδητότητας έχει βοηθήσει ενήλικες και παιδιά στην αυτορρύθμιση, στην προσοχή, στη μνήμη, στη συγκέντρωση και στη μείωση του άγχους.

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει θεωρητικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες ενότητες για τη θεωρία και τα οφέλη της ενσυνειδητότητας και της συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και βιωματικές πρακτικές για τη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων και την καλλιέργεια των θετικών συναισθημάτων.

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνικές ενσυνειδητότητας στην καθημερινή τους ζωή για τη διαχείριση των δικών τους συναισθημάτων και για την ενίσχυση της διδασκαλίας τους (όσοι είναι εκπαιδευτικοί), καθώς και να μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικές ενσυνειδητότητας προσαρμοσμένες ηλικιακά για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών ή των παιδιών τους.

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί σε διάστημα 7 μηνών, με σύγχρονες και ασύγχρονες εξ’ αποστάσεως συναντήσεις.

Απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Γονείς
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Άτομα που θέλουν να ενισχύσουν την συναισθηματική τους νοημοσύνη
 • Άτομα που θέλουν να βελτιώσουν την ψυχική τους υγεία
 • Εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόζει τεχνικές ενσυνειδητότητας για την προσωπική του/της ανάπτυξη
 • Εφαρμόζει τεχνικές ενσυνειδητότητας στο επαγγελματικό του/της περιβάλλον
 • Υλοποιεί πρόγραμμα ενίσχυσης της συναισθηματικής νοημοσύνης, μέσω της ενσυνειδητότητας σε παιδιά
 • Χρησιμοποιεί τεχνικές ενσυνειδητότητας στην καθημερινότητα του
 • Αναγνωρίζει τα οφέλη των τεχνικών ενσυνειδητότητας
 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Γλυκερία Ρέππα
Email: glyreppa@gmail.com

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα υπάρχει στην πλατφόρμα διδασκαλίας και οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε αυτό στην αρχή κάθε ενότητας. Κατά τη διάρκεια κάθε ενότητας θα πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα μαγνητοσκοπείται. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη (καθώς θα υπάρχουν και βιωματικές δραστηριότητες), αλλά θα μπορούν να τη δουν και μαγνητοσκοπημένα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας (e-mail, forum) με τους διδάσκοντες.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Στο τέλος κάθε ενότητας θα υπάρχει αξιολόγηση και αυτό- αξιολόγηση, με τη μορφή ερωτήσεων και αναστοχαστικού ημερολογίου

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 3 δόσεις
 • Δείτε εδώ όλες τις κατηγορίες εκπτώσεων
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Βασικοί άξονες

  Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της ενσυνειδητότητας, η σπουδαιότητα των συναισθημάτων και της συναισθηματικής αγωγής στο άτομο (ανήλικο και ενήλικο) και η σπουδαιότητα της συναισθηματικής ισορροπίας και αυτορρύθμισης στην καθημερινότητα του ατόμου. Επίσης, αναφέρεται η αξία του να ζει κάποιος σύμφωνα με τις δικές του αξίες.

  Συνεδρίες
  Τι είναι η ενσυνειδητότητα
  Η σπουδαιότητα των συναισθημάτων και της συναισθηματικής αγωγής
  Αξίες και Προθέσεις
  Συναισθηματική ισορροπία και αυτορρύθμιση
 2. 2. Η Θεωρία της ενσυνειδητότητας

  Η ενότητα αυτή εξετάζει τα βασικά σημεία της θεωρίας της ενσυνειδητότητας, την έννοια του τρισυπόστατου εαυτού και την ολότητα του ατόμου. Αναφέρεται στις παραδοχές και στις ενσωματωμένες πρακτικές για να αναπτύσσει το άτομο την ενσυνειδητότητα του καθημερινά. Επίσης, εξετάζει τις τεχνικές της ενσυνειδητότητας από την νευροψυχολογική τους πλευρά καθώς και έρευνες που έχουν γίνει σε αυτόν τον τομέα.

  Συνεδρίες
  Ο τρισυπόσταστος εαυτός (Σωματικός – Συναισθηματικός – Νοητικός εαυτός)
  Οι βασικές παραδοχές της ενσυνειδητότητας
  Οι ενσωματομένες πρακτικές του ενσυνείδητου εαυτού
  Η νευροψυχολογία των τεχνικών ενσυνειδητότητας
 3. 3. Νοημοσύνη

  Η ενότητα αυτή εξετάζει την έννοια και τα είδη της νοημοσύνης. Αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου των παιδιών, και ποια σύνδεση υπάρχει μεταξύ εγκεφάλου και συναισθημάτων. Επίσης, εξετάζει τρόπους και τεχνικές που βοηθούν το άτομο να ξεχωρίσει και να κατανοήσει τα διάφορα στοιχεία του εαυτού του.

  Συνεδρίες
  Η λειτουργία εγκεφάλου των παιδιών
  Σύνδεση εγκεφάλου και καρδιάς
  Τα είδη της νοημοσύνης
  Απαρτιώντας τα πολλά μέρη του εαυτού
 4. 4. Συναισθηματική νοημοσύνη

  Η ενότητα αυτή εξετάζει τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη. Με ποιους τρόπους και μηχανισμούς η Συναισθηματική Νοημοσύνη επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Επίσης, αναφέρεται στη ψυχοφυσιολογία των συναισθημάτων και πως αυτά επηρεάζουν τη φυσική υπόσταση του ατόμου. Τέλος, εξετάζει επιστημονικά ευρήματα που αναφέρονται στις διαφορές και στις ομοιότητες που υπάρχουν στην συναισθηματική νοημοσύνη ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του ατόμου.

  Συνεδρίες
  Θεωρητικά μοντέλα ΣΝ
  ΣΝ και ανθρώπινη συμπεριφορά
  Η ψυχοφυσιολογία των συναισθημάτων – Ο χάρτης των συναισθημάτων
  ΣΝ – ηλικία και φύλο
 5. 5. Διαχείριση βασικών αρνητικών συναισθημάτων για συναισθηματική ισορροπία μέσα από την ενσυνειδητότητα

  Η ενότητα αυτή αναφέρεται στη διαχείριση βασικών αρνητικών συναισθημάτων για συναισθηματική ισορροπία μέσα από την ενσυνειδητότητα. Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστούν τι είναι θυμός και τεχνικές διαχείρισης του. Θα εξεταστεί το συναίσθημα του φόβου και πως μπορεί το άτομο να το διαχειριστεί. Επίσης, θα αναφερθούμε στην αυτό-κριτική, στη σημαντικότητα του εσωτερικού διαλόγου και πώς μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει σωστά τα λάθη του. Τέλος, θα αναφερθούμε στο άγχος, στη σημαντικότητα του και σε τεχνικές διαχείρισης του. Οι επιμορφούμενοι σε αυτή την ενότητα καλούνται να εκτελέσουν βιωματικά τις τεχνικές.

  Συνεδρίες
  Επίγνωση αναπνοής – Σκανάρισμα σώματος
  Σε επαφή με τις αισθήσεις
  Διαλογισμός – Οραματισμός
  Ενσυνείδητη διατροφή – Περιπατικός διαλογισμός
 6. 6. Καλλιέργεια βασικών θετικών συναισθημάτων για συναισθηματική ισορροπία

  Η ενότητα αυτή αναφέρεται στη σημαντικότητα της καλλιέργειας βασικών θετικών συναισθημάτων για τη συναισθηματική ισορροπία του ατόμου στην καθημερινότητα του. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην αξία της συγχώρεσης και σε τεχνικές ενσυνειδητότητας για τη συγχώρεση, σε καθημερινές τεχνικές για την καλλιέργεια της καλοσύνης και την ανάπτυξη της συμπόνιας. Τέλος, τονίζεται η σημασία και η αξία της ευγνομωσύνης.

  Συνεδρίες
  Διαχείριση θυμού
  Διαχείριση φόβου
  Διαχείριση αυτό-κριτικής – Αξιοποιώντας σωστά τα λάθη / αποτυχίες
  Διαχείριση άγχους
 7. 7. Η ενσυνειδητότητα στα παιδιά

  Στη ενότητα αυτή εξετάζεται πως μπορεί να εισαχθεί η ενσυνειδητότητα στο σχολικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτορρύθμισης των μαθητών. Καταρχήν αναφέρεται στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός που ζει με ενσυνειδητότητα και πρακτικές για να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό σε διάφορες καταστάσεις της σχολικής ζωής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται πρακτικές και τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν στα παιδιά προσαρμοσμένες ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα.

  Συνεδρίες
  Η αξία της συγχώρεσης
  Καλλιέργεια της καλοσύνης
  Ανάπτυξη της συμπόνιας
  Η αξία της ευγνωμοσύνης
 8. 8. Η ενσυνειδητότητα στο σχολικό περιβάλλον
  Συνεδρίες
  Τα χαρακτηριστικά και πρακτικές για τον ενσυνείδητο δάσκαλο
  Πρακτικές για το νηπιαγωγείο και πρώτες τάξεις δημοτικού
  Πρακτικές για το δημοτικό
  Πρακτικές για τους εφήβους
400,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 320
 • ECVET: 16

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Γλυκερία Ρέππα
Άκαδημαϊκά Υπεύθυνη Προγράμματος-Διδάκτορας Ψυχολογίας