Επιμόρφωση στη Μουσική Παιδαγωγική (2019-2020)

Έναρξη: 27/05/2019 – Λήξη: 26/01/2020

Η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος E-Learning Επιμόρφωσης στη Μουσική Παιδαγωγική εστιάζει στην αναγκαιότητα πιστοποίησης που αφορά στη Μουσική Παιδαγωγική και τη Διαθεματική – Διεπιστημονική Αξιοποίησή της στην Εκπαίδευση μέσα από την απόκτηση σχετικού τίτλου ολοκλήρωσης κύκλου ενοτήτων συναφών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, αλλά και για κάθε παιδαγωγό – καλλιτέχνη με ειδικό ενδιαφέρον στη Μουσική Παιδαγωγική, από Παιδαγωγικό Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σε θέση να δώσει πάγια λύση στο χρόνιο πρόβλημα που υφίσταται, αναφορικά με την έλλειψη σχετικής επιμόρφωσης και κατάρτισης πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, και η οποία προέρχεται από χώρους μη διαβαθμισμένων σπουδών όπως είναι τα ωδεία και οι μουσικές σχολές, καλύπτοντας το παιδαγωγικό κενό που δημιουργήθηκε τόσο από μη προσφερόμενα ολοκληρωμένα μαθήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, όσο και από την έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Αποτελεί επιπρόσθετο προσόν (Ν.4547, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ “ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”, αρθ.24) για τη δημόσια αλλά και την ιδιωτική υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) αλλά και την καλλιτεχνική (ωδεία, πολιτιστικούς οργανισμούς δήμων, καλλιτεχνικούς εκπαιδευτικούς φορείς) για κάθε παιδαγωγό που ασχολείται με την Αισθητική Εκπαίδευση και έμφαση στο αντικείμενο της Μουσικής.

Το προσφερόμενο πρόγραμμα έχει ως στόχο την επιμόρφωση των παιδαγωγών / καλλιτεχνών με τους ακόλουθους στόχους :

✓ Να κατανοούν και να χειρίζονται με επάρκεια ζητήματα που αφορούν στη Μουσική Παιδαγωγική.
✓ Να αντιμετωπίζουν κριτικά τη σχετική βιβλιογραφία και να μπορούν να επιλέγουν τα κατάλληλα εδάφια για ενίσχυση των θέσεων και επιχειρημάτων τους.
✓ Να χειρίζονται επαρκώς το γραπτό λόγο και να συνθέτουν εργασίες / διδασκαλίες / δραστηριότητες, που αφορούν σε ζητήματα σχετιζόμενα με το περιεχόμενο του προγράμματος.
✓ Να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του θεσμικού πλαισίου της επαγγελματικής Μουσικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης,
✓ Να πιστοποιήσουν την επαγγελματική κατάρτιση τους.
✓ Να αναπτύξουν  e-δεξιότητες σχετικές με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.
✓ Να αναμορφώσουν και να βελτιώσουν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές τους, οι οποίες εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής μουσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
✓ Να σχεδιάζουν βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν την αναθεώρηση του τρόπου σκέψης και των εφαρμοζόμενων πρακτικών στην Επαγγελματική Μουσική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
✓ Να υλοποιούν σχέδια μαθημάτων και μικροδιδασκαλίες που θα αποβλέπουν στον αναστοχασμό και στην ανατροφοδότηση τους.

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Μαρία Αργυρίου
Ε.Δ.Ι.Π του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο: 22410 99152
E-mail: m.argyriou@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
E-mail:  e-epimorfosi@aegean.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Δείτε εδώ τον Οδηγό Σπουδών
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Έκπτωση 10% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων ή για εγγραφές έως 18/05.
 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 4 δόσεις
 • Δείτε εδώ όλες τις κατηγορίες εκπτώσεων
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Θέματα Ιστορίας και Επιλεγμένου Ρεπερτορίου της Μουσικής

  Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει και να κατευθύνει τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις επιλογές τους όσον αφορά το μουσικό υλικό που θα χρησιμοποιούν στα μαθήματά τους ώστε οι παραδόσεις τους να καλύπτουν σημαντικό και αντιπροσωπευτικό κομμάτι της παγκόσμιας μουσικής παραγωγής. Το μάθημα συμβάλλει ολιστικά στη γνώση του ρεπερτορίου και καλύπτει ευρεία γκάμα θεμάτων που άπτονται των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και φιλοσοφικών ζητημάτων της κάθε εποχής, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να διαμορφώσει μία εις βάθος αντίληψη της ιστορίας της μουσικής μέσω βασικού ρεπερτορίου. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία πρόσβασης σε πλατφόρμες ψηφιοποιημένου υλικού.

  Συνεδρίες
  Από τα σκοτεινά χρόνια του Μεσαίωνα στο φως της Αναγέννησης
  Η μεγάλη Τέχνη του Μπαρόκ και της πρώιμης κλασικής περιόδου
  Από τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν στο Ρομαντικό κίνημα
  Ο περίπλοκος και περίτεχνος 20ός αιώνας
 2. 2. Πραξιακή Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης

  Στόχος της ενότητας είναι να εισαγάγει τους/τις συμμετέχοντες/ούσες στις βασικές αρχές της Πραξιακής φιλοσοφίας για τη Μουσική Εκπαίδευση, ώστε να μπορέσουν να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργική και συστηµατική χρησιμοποίησή της στο πλαίσιο της καθημερινής μουσικοπαιδαγωγικής πράξης. Επιχειρείται μια εισαγωγή του πλαισίου που διέπει την Πραξιακή Φιλοσοφία για τη Μουσική Εκπαίδευση, θεωρητικά και ερευνητικά, μέσα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Η ενότητα αποσκοπεί στο να συμβάλει ουσιαστικά στη θεμελίωση της μουσικοπαιδαγωγικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, καλλιεργώντας τον παιδαγωγικό τρόπο σκέψης και δράσης τους αναφορικά με το διδακτικό αντικείμενο της μουσικής, εξοικειώνοντάς τους με τους βασικούς προβληματισμούς της Πραξιακής Φιλοσοφίας της Μουσικής Εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες/ούσες, θα είναι σε θέση να αντιληφθούν τη σημασία της μουσικής πράξης στις διάφορες εκπαιδευτικές διαστάσεις της, εναγκαλίζοντας τους βασικούς στοχασμούς και τις προσεγγίσεις του David Elliott, έτσι όπως διατυπώνονται στις θέσεις του για την Πραξιακή Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους.

  Συνεδρίες
  Η φύση της Μουσικής και της μουσικής κατανόησης
  Το αξιακό πλαίσιο της Μουσικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της Πραξιακής Φιλοσοφίας της Μουσικής Εκπαίδευσης
  Μουσική δημιουργικότητα και Πράξη στην Εκπαίδευση
  4. Σχολειοποίηση της Μουσικής Εκπαίδευσης: Απόψεις σύγχρονων μουσικοπαιδαγωγών για τον ρόλο της Πραξιακής Φιλοσοφίας στη Μουσική Εκπαίδευση
 3. 3. Ζητήματα Διεύθυνσης Παιδικών & Εφηβικών Φωνητικών Συνόλων σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

  Αντικείμενο της ενότητας είναι η μύηση στην τεχνική της Διεύθυνσης Χορωδίας, μέσα από την ιδιαίτερη προοπτική της μουσικής παιδαγωγικής και του σχολικού περιβάλλοντος. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες της χορωδιακής σπουδής εντάσσονται και λειτουργούνται σε αυτό το πνεύμα, δίνοντας βάρος στη μαίευση της μουσικής απόδοσης μέσω μη λεκτικών τεχνικών επικοινωνίας με τους χορωδούς/μαθητές. Η μουσική συμμετοχή σε ένα σχολικό χορωδιακό σύνολο προσφέρει εμπειρίες και καλλιεργεί δεξιότητες, όπως: την απόλαυση ενός διευρυμένου ρεπερτορίου με διάφορα είδη μουσικής, την ανάγνωση και την κατανόηση της θεωρίας και της ιστορίας της μουσικής, την ανεξαρτησία, τη βελτίωση δεξιοτήτων ακρόασης, την καλλιέργεια της διαχρονικής εκτίμησης της μουσικής, την αφοσίωση, την ευθύνη και τη συνεργασία στην ομάδα/σχολική κοινότητα, την ηχητική και ακουστική εξερεύνηση. Οι ανταμοιβές της συν-ύπαρξης μίας/ενός χορωδού είναι πολλές: η συγκίνηση της συναυλίας στο σχολείο/εκπαιδευτικό ή πολιτιστικό οργανισμό και στην κοινότητα, ο ενθουσιασμός της σύμπραξης με φιλοξενούμενους καλλιτέχνες και το πιο σημαντικό, η απόλαυση της μάθησης, της δημιουργίας και της έκφρασης του εαυτού μέσω της μουσικής. Η συμμετοχή σε μία χορωδία ενισχύεται από διάφορες τεχνικές ενδυνάμωσης/αυτοαξιολόγησης των συμμετεχόντων/ουσών με ηχογραφήσεις τραγουδιών, μουσικών βίντεο και σύντομων αναγνώσεων, μοντελοποίησης μουσικών παραδειγμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους/τις συμμετέχοντες/ούσες να συνδεθούν με τη μουσική που τραγουδούν, να συμμετέχουν σε διαλογικές συζητήσεις και να τραγουδήσουν ποικίλα είδη από μουσικούς πολιτισμούς, με την κατάλληλη έκφραση. Καταληκτικά, οι μαθητές/τριες στοχεύουμε στο να «εκθέτονται» σε μία ολιστική προσέγγιση της μουσικής, καθώς η φιλοσοφία της διδακτικής ενότητας δεν βασίζεται στην ανάπτυξη των καλύτερων τραγουδιστών αλλά των καλύτερα μουσικά προετοιμασμένων συμμετεχόντων/ουσών.

  Συνεδρίες
  Στάση μαέστρου και κινησιολογία
  Μελέτη παρτιτούρας. Φωνητική αγωγή και ασκήσεις προθέρμασης χορωδίας
  Προετοιμασία και οργάνωση πρόβας. Αυτοσχεδιασμός και φωνητικό παιχνίδι
  Οργάνωση και σύσταση νέας χορωδίας
 4. 4. Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Αγωγή: Μελέτη περιπτώσεων στο σχολικό χώρο

  Η μουσικοθεραπεία ως μορφή ψυχοθεραπείας αποτελεί οργανωμένο επάγγελμα υγείας διεθνώς. Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους κάθε ηλικίας και κάθε παθολογίας, όπως ακριβώς και η μουσική, και ασχολείται κυρίως με την ενίσχυση της υγείας του κάθε ανθρώπου. Βασίζεται στην ουμανιστική αρχή, η οποία υποστηρίζει ότι η δημιουργικότητα είναι γενετήσια ικανότητα του κάθε ανθρώπου, κάθε ηλικίας και κάθε παθολογίας. Ο κυριότερος στόχος της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι να ενημερώσει, διαφωτίσει και ευαισθητοποιήσει τον ενδιαφερόμενο μέσα από θεωρία και πράξη για τις βασικές αρχές της μουσικοθεραπείας, όπως χρησιμοποιείται σήμερα διεθνώς. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρέχει μια θεωρητική και πρακτική βάση ώστε ο φοιτητής να γνωρίζει καλά εάν θέλει να προχωρήσει σε ολοκληρωμένη εκπαίδευση μουσικοθεραπείας ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση, που ο φοιτητής θέλει να γίνει μουσικοθεραπευτής, θα είναι σε θέση να γνωρίζει ποια προσέγγιση του ταιριάζει και θα μπορέσει να ακολουθήσει τις κατάλληλες για τον ίδιο σπουδές. Στη δεύτερη περίπτωση, που ο φοιτητής αισθάνεται τελικά ότι δεν του ταιριάζει το επάγγελμα της μουσικοθεραπείας, θα έχει αποκτήσει μια πολύ καλή βάση προκειμένου να χρησιμοποιεί τη μουσική θεραπευτικά σε συνειδητό επίπεδο, με καλή γνώση των κινδύνων και περιορισμών για λόγους ασφαλείας. Επίσης θα του ανοίξουν νέοι δρόμοι κατανόησης και σύνδεσης με τη μουσική, οι οποίοι ενδεχομένως να τον οδηγήσουν σε καινοτόμες δημιουργίες. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, πραγματοποιείται μια εισαγωγή στη θεραπευτική ιδιότητα της μουσικής, όπως είναι γνωστή ανά τους αιώνες σε διεθνές επίπεδο. Η μουσική παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη δόμηση ταυτότητας του υποκειμένου και όταν χρησιμοποιείται με εξειδικευμένο τρόπο στη μουσικοθεραπεία μπορεί να οδηγήσει στην ανάδυση αλλά και αναδιαμόρφωση της δομής του ψυχισμού με ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στην ψυχοσωματική υγεία του κάθε ανθρώπου κάθε ηλικίας. Παρουσιάζονται οι κυριότερες προσεγγίσεις μουσικοθεραπείας, μια καινοτόμος προσέγγιση διδασκαλίας της μουσικής Co.M.P.A.S.S., η οποία εμπεριέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης της θεραπευτικής ιδιότητας της μουσικής στη διδασκαλία, καθώς και αναλύονται εκτενώς συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο.

  Συνεδρίες
  Η θεραπευτική ιδιότητα της Μουσικής. Σύντομη ιστορική αναδρομή: Από την αρχαιότητα μέχρι τις σύγχρονες έρευνες
  Ουμανιστικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις μουσικοθεραπείας: θεωρητική παρουσίαση
  Ο ρόλος της Μουσικής στη δημιουργία ταυτότητας και η προσέγγιση CO.M.P.A.S.S.: Θεωρητική παρουσίαση της καινοτόμου προσέγγισης για τη διδασκαλία της μουσικής
  Μελέτες περίπτωσης: Εκτενής περιγραφή ατομικής και ομαδικής περίπτωσης μουσικοθεραπείας
 5. 5. Μουσική και άλλες Τέχνες

  Οι μετασχηματιστικές διαδικασίες των κοινωνικών δομών, συνοδεύονται και από μετασχηματιστικές διαδικασίες εκμάθησης του χορού που πια συνδέεται και με αίθουσες διδασκαλίας σε σωματεία, συλλόγους, δήμους, σχολεία και πανεπιστήμια κ.ά. Η εκμάθηση αυτή υπόκειται στις αρχές που διέπουν κάθε εκπαιδευτική διαδικασία και αφορά σε όλες τις παραμέτρους μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας π.χ. δάσκαλος, μαθητής, διδασκαλία, μάθηση, επικοινωνία κ.ά. Στη βάση των παραπάνω, η συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάσει την άρρηκτη σχέση της Μουσικής και του Χορού στις ποικίλες ελληνικές χορευτικές παραδόσεις, το υλικό των οποίων προέρχεται από επιτόπιες έρευνες. Επιπρόσθετα, το σκεπτικό της ενότητας θα εστιάσει στο να αναδειχθεί ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού στη σύζευξή του με τη μουσική, αφενός, κατανοώντας τη φιλοσοφία αλλά και τη βασική αρχή της μορφολογικής μεθόδου του χορού, ως αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλου και μαθητή, και κυρίως ως συνειδητή συμμετοχή του μαθητή σε όλη τη διαδικασία της μάθησης, και, αφετέρου, καταδεικνύοντας την εφαρμοσιμότητά της ώστε να αναδειχθεί ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού.

  Συνεδρίες
  Πολιτισμικές μουσικοχορευτικές ταυτότητες: μορφή και πλαίσιο
  Μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού
 6. 6. Μουσική Εκπαίδευση και Πολιτιστική Πολιτική

  Η πολιτιστική πολιτική αφορά στην επίτευξη αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την αντίληψη του πολιτισμού ως διαδικασίας, η οποία είναι γραμμική και συνδεόμενη με ένα σύνολο σαφώς διατυπωμένων πολιτικών στόχων. Κύριος σκοπός της πολιτιστικής πολιτικής όλων σχεδόν των κρατών, είναι η άνοδος της πολιτιστικής στάθμης των κοινωνικών με την πνευματική και καλλιτεχνική καλλιέργεια των πολιτών, την αφομοίωση των πολιτιστικών κατακτήσεων από όλους τους ανθρώπους αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Η πολιτιστική πολιτική αποτελεί δομικό άξονα της εκπαιδευτικής πολιτικής και λειτουργεί υπό τη μορφή μέσου επίτευξης προστιθέμενης αξίας σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Βασική ωστόσο προϋπόθεση αποτελεί η σύνδεση με δραστηριότητες και η δημιουργία προγραμμάτων που προωθούν την καλλιέργεια και την πολιτιστική παιδεία με έμφαση στην προστασία και προώθηση της μουσικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής και της πνευματικής δημιουργίας, στη διεύρυνση της συμμετοχής των μαθητών στην πολιτισμική ζωή, στη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και στη Διαπολιτισμική μάθηση/εκπαίδευση. Η ενότητα, μελετά τη σχέση της Μουσικής Εκπαίδευσης με τον Πολιτισμό, όπως σκιαγραφείται διαχρονικά από τη σύσταση και τη δράση των Διεθνών Οργανισμών υπό το πρίσμα χάραξης πολιτιστικής πολιτικής για τη Μουσική Εκπαίδευση.

  Συνεδρίες
  Το σύγχρονο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πολιτικής για την Μουσική Εκπαίδευση: Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
  Πολιτιστική Πολιτική και Μουσική Εκπαίδευση στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
 7. 7. Διδακτική της Μουσικής

  Ο τομέας της μουσικής εκπαίδευσης είναι συνεχώς αναπτυσσόμενος. Η ευέλικτη αξιοποίηση του περιεχομένου και των πρακτικών της Μουσικής Παιδαγωγικής, κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης, επιτρέποντας στις/στους παιδαγωγούς να διακρίνονται ως εκπαιδευτικοί, βοηθώντας τις/τους μαθήτριες/τές τους να αναπτύσσουν το πλήρες μουσικό δυναμικό τους. Οι συνεδρίες της ενότητας δομούνται με βάση το εθνικό πρόγραμμα σπουδών για την μουσική εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενσωματώνοντας και το Νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα, μέσα από τη μελέτη και την αλληλεπίδραση με το προσφερόμενο προσβάσιμο e υλικό αλλά και τους επιβλέποντες/ούσες, η διδακτική ενότητα εστιάζει στο: • να αναπτύξει μια σειρά βασικών επιχειρημάτων από το χώρο των παιδαγωγικών μελετών για τη μουσική εκπαίδευση, σε μια προσπάθεια αναπλαισίωσης της διδακτικής της για την οργάνωση του έργου των εκπαιδευτικών μουσικής αλλά και για την εκπαίδευσή τους, • να εκπαιδεύσει τις/τους ενδιαφερόμενες/ους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της διδακτικής της Μουσικής σε ομάδες, για τη δική τους δημιουργική ανάπτυξη ώστε να είναι θέση να εργαστούν σε διάφορους ρόλους στο ευρύτερο παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό χώρο, • να καλλιεργήσει, αφενός, τις διδακτικές δεξιότητες των συμμετεχόντων/ουσών ώστε να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες τους να αξιοποιήσουν το πλήρες μουσικό δυναμικό τους μέσα από τη μελέτη μεθοδολογιών για τη γενική μουσική εκπαίδευση στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα και, αφετέρου, τεχνικές που σχετίζονται με τρόπους διδασκαλίας, ρεπερτόριο, γραπτές, προφορικές και μουσικές δεξιότητες επικοινωνίας, • να ενισχύσει τη διδασκαλία της μουσικής ως διδακτική κουλτούρα, διαχωρίζοντας και αποσυνθέτοντας μια σειρά από παραδοχές για τη μουσική εκπαίδευση, δείχνοντας πώς οι αυθαίρετες αρθρώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος συνθέτουν και αποσυνθέτουν τη διδακτική ταυτότητα της μουσικής ως σχολικού αντικειμένου, • να επισημάνει, κατά τον σχεδιασμό μουσικών μαθημάτων, τον μεγάλο βαθμό συνθετότητας, ενδεχομενικότητας και δια-πολιτισμικότητας της διδακτικής ταυτότητας της μουσικής σε διάφορες μορφές οργανωμένης μουσικής εκπαίδευσης.

  Συνεδρίες
  Μελέτη και έρευνα Προγραμμάτων Σπουδών για τη Διδακτική της Μουσικής στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση
  Μεθοδολογία και Ανάπτυξη σχεδίου μουσικού μαθήματος για το Νηπιαγωγείο – Παιδικούς Σταθμούς – Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
  Μεθοδολογία και Ανάπτυξη σχεδίου μουσικού μαθήματος για ηλικίες 6 έως 12 ετών
  Ο ρόλος της Διδακτικής της Μουσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 8. 8. Μεθοδολογία και Τεχνικές Μουσικοπαιδαγωγικής Έρευνας

  Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης της Μουσικής στη διδασκαλία των παιδαγωγών, την ανάπτυξη τόσο των δικών τους δεξιοτήτων όσο και των μουσικών δεξιοτήτων παιδιών όπως, επίσης, και τους παράγοντες ποιοτικής διαμόρφωσης σχεδιασμού, ανάπτυξης και χρήσης εκπαιδευτικού υλικού. Η ενασχόληση για τη Μουσική Αγωγή, σε επίπεδο έρευνας, στηρίζει τον/την εκπαιδευτικό στην επαγγελματική του/της ανάπτυξη τόσο μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων ερευνητικών στρατηγικών και πρακτικών στο διδακτικό του/της έργο, όσο και σε πιθανές μελλοντικές πιο ερευνητικά προσανατολισμένες ενασχολήσεις του/της. Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε με: • τα στάδια της έρευνας για τη Διδακτική της Μουσικής, • βασικές τεχνικές που θα υποστηρίξουν ουσιαστικά την ορθή έρευνα για τη Μουσική Αγωγή και Διδακτική, • τον σχεδιασμό και την οργάνωση μιας έρευνας ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες του υπό διερεύνηση αντικειμένου, ακολουθώντας τα βασικά βήματα της ερευνητικής διαδικασίας. • τη βελτίωση των διδακτικών και άλλων εκπαιδευτικών διαδικασιών μέσα από τη δομημένη έρευνα, αλλά και την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών συμπερασμάτων.

  Συνεδρίες
  Ζητήματα παράθεσης βιβλιογραφικών αναφορών
  Τυπολογία και είδη έρευνας για τη Μουσική Παιδαγωγική
  Μεθοδολογία Μουσικοπαιδαγωγικής Έρευνας
  Ζητήματα εγκυρότητας συγγραφής μίας έρευνας
 9. 9. Οργανωσιακή Ψυχολογία

  Η έννοια της ομάδας και της δυναμικής που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών της είναι βασικά στοιχεία που χρειάζεται να ξέρει ο εκπαιδευτής σε κάθε μορφή εκπαίδευσης (τυπική, άτυπη). Στο εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής, οι επιμορφούμενοι/ες θα μπορέσουν μέσα από ερωτήσεις και ασκήσεις, να αναγνωρίσουν τις ομάδες που ανήκουν και τους ρόλους που κάθε φορά αναλαμβάνουν. Επίσης, από την παιδαγωγική διάσταση, θα νοηματοδοτήσουν τις διεργασίες των ομάδων που συντονίζουν και τους ρόλους που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι τους. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στον καλύτερο συντονισμό των ομάδων αλλά και στην ανάπτυξη των μελών τους. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν αποτελεσματικότερα τις συναντήσεις με τις ομάδες τους. Η επαφή με τον εκπαιδευόμενο, είτε πρόκειται για ενήλικα είτε για ανήλικο, συχνά εμπεριέχει και τη διαδικασία της συμβουλευτικής. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία συμβουλευτικής και γίνεται εκτενέστερη αναφορά στη συμβουλευτική συνέντευξη. Παράλληλα εστιάζουμε στις δεξιότητες επικοινωνίας και ενσυναίσθησης του συμβούλου. Επίσης, γίνεται αναφορά στο μοντέλο της Μη Βίαιης Επικοινωνίας όπου καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους στο πως μπορούν στην πράξη να επικοινωνούν με ενσυναίσθηση. Παράλληλα, αναλύεται η έννοια της ηγεσίας και αναδεικνύονται τα πιο σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας. Στο εκπαιδευτικό υλικό μέσα από ερωτήσεις και ασκήσεις οι επιμορφούμενοι/ες μπορούν να αναγνωρίσουν τις δικές τους ηγετικές ικανότητες αλλά και το στυλ ηγεσίας των ηγετών στις ομάδες που ανήκουν ως μέλος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ηγεσία στο χώρο της εκπαίδευσης και στις ηγετικές ικανότητες που χρειάζεται να αναπτύξει κάποιος για να ασκήσει αποτελεσματικότερη ηγεσία στις εκπαιδευτικές ομάδες. Οι εκπαιδευτικοί, ασκώντας ένα κατεξοχήν ανθρωπιστικό επάγγελµα, υπόκεινται σε συνθήκες έντονου στρες και συχνά οδηγούνται σε επαγγελµατική εξουθένωση. Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στους παράγοντες δηµιουργίας του στρες και της επαγγελµατικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και στις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του ρόλου τους. Επίσης, προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης αυτού του στρες, ώστε να προληφθούν φαινόμενα επαγγελµατικής εξουθένωσης και οι ίδιοι να µμπορέσουν να ασκήσουν πιο εποικοδομητικά το πολύ σηµαντικό τους έργο. Όλη η ενότητα είναι προσαρμοσμένη τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και μέσα από τις δραστηριότητες και το δημόσιο διάλογο για εκπαιδευτικούς - παιδαγωγούς – καλλιτέχνες ώστε να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους, τόσο για την επαρκή ανταπόκριση στο διδακτικό τους έργο, όσο και για την ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων που αναπτύσσουν μέσα στο πλαίσιο κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού.

  Συνεδρίες
  Δυναμική της ομάδας
  Ηγεσία στο χώρο της Εκπαίδευσης
  Διαδικασία Συμβουλευτικής και Δεξιότητες Επικοινωνίας & Ενσυναίσθησης
  Εργασιακό Άγχος & Επαγγελματική Εξουθένωση στους Εκπαιδευτικούς
 10. 10. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Πολυμέσα: Παιδαγωγικές εφαρμογές

  Η ενότητα ασχολείται με την αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδασκαλία, ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία αλλά και μεθόδους εφαρμογής τους, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και σύγχρονων επιταγών της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Επιχειρείται μία επισκόπηση των διαθέσιμων τεχνολογιών και εξετάζεται ο ρόλος τους ως γνωστικά εργαλεία, ως μέσα υποστήριξης επικοινωνίας και συνεργασίας, ως μέσα διανομής και διαμοιρασμού εκπαιδευτικών πόρων και ως συστήματα υποστήριξης της διδασκαλίας. Ιδιαίτερα, το μάθημα εστιάζει σε εκείνα τα εργαλεία/περιβάλλοντα που ο σημερινός τους ρόλος στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης είναι χαρακτηριστικής σημασίας. Αναφορικά με τις μεθόδους εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, εξετάζονται οι θεωρίες μάθησης στις οποίες βασίζονται τα καθοδηγητικά και εποικοδομητικά μοντέλα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας, με την έμφαση να δίνεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης της εποικοδομητικής προσέγγισης.

  Συνεδρίες
  Ζητήματα ένταξης της τεχνολογίας των Η/Υ στη διδασκαλία της Μουσικής
  Επεξεργασία ήχου με το Audacity
  Εισαγωγή στην επεξεργασία video
  Επεξεργασία video – Βασικές Δυνατότητες
 11. 11. Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας με κοινωνιολογική προσέγγιση

  Σκοπός της ενότητας είναι η συστηματική προσπάθεια κατανόησης ενός προβλήματος που προέρχεται από μια ανάγκη ή δυσκολία στο πλαίσιο ενός σύνθετου εκπαιδευτικού φαινομένου. Οι στόχοι της ενότητας αφορούν σε: περιγραφή και σύγκριση των εκπαιδευτικών φαινομένων αλλά και στην εξήγηση/ερμηνεία (κατανόηση) των εκπαιδευτικών φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να μελετηθούν τα εκπαιδευτικά ζητήματα, να τεθούν, να διερευνηθούν και απαντηθούν τα σχετικά ερευνητικά ερωτήματα εμπίπτουν στο πεδίο της Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας. Κυρίαρχος σκοπός του επιστημονικού αυτού πεδίου η βελτίωση των διδακτικών και άλλων εκπαιδευτικών διαδικασιών και φαινομένων μέσα από τη συστηματική θεωρητική έρευνα, αλλά και την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών συμπερασμάτων. Η ενασχόληση με το πεδίο αυτό στηρίζει τον μελλοντικό εκπαιδευτικό στην επαγγελματική του ανάπτυξη τόσο μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων ερευνητικών στρατηγικών και πρακτικών στο διδακτικό του έργο, όσο και σε πιθανές μελλοντικές πιο ερευνητικά προσανατολισμένες ενασχολήσεις του.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας / Στάδια Διεξαγωγής Εκπαιδευτικής Έρευνας
  Ερευνητικές Προσεγγίσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας
  Η Δειγματοληψία και Μέτρηση στην Εκπαιδευτική Έρευνα
  Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων
 12. 12. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και προετοιμασία Portfolio Εκπαιδευτικού

  Ο σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας και της πράξης που διέπει την αξιολογική διαδικασία με χρήση σύγχρονων αξιολογικών τεχνικών και να τεκμηριώσει ότι η αξιολόγηση είναι μια διαρκής και σκόπιμη λειτουργία η οποία είναι ενσωματωμένη στην εκπαιδευτική διαδικασία, την ανατροφοδοτεί και τη βελτιώνει. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ούσες θα έχουν την ευκαιρία σχεδιασμού και ανάπτυξης σχετικού Portfolio με τη λογική της μαρτυρίας της επαγγελματικής ανάπτυξης του/της εκπαιδευτικού καθώς συστηματοποιεί την αναστοχαστική διαδικασία και συντελεί στην τεκμηρίωσή της μέσω της κριτικής σκέψης, του διαλόγου, του αναστοχασμό, της ερμηνείας και της συζήτησης για τη λήψη αποφάσεων. Στη συγκεκριμένη ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα ειδικευτούν να δομούν Portfolio και να το αξιοποιούν στην εκπαιδευτική πράξη. Επίσης, θα είναι σε θέση να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του ατομικού τους φακέλου (Portfolio) με στοιχεία που θα αποτυπώνουν: i) τη διαδικασία της διδακτικής πρακτικής τους, όπως σχέδια μαθήματος, διδακτικές στρατηγικές κ.ά., ii) το προϊόν της διδασκαλίας τους, όπως δείγματα από εργασίες μαθητών με τα σχόλια του εκπαιδευτικού κ.ά., iii) τις αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία, όπως τη διαδικασία με την οποία το υλικό συνδέεται με τη διδασκαλία κ.ά.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
  Αξιολόγηση των μαθητών
  Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων, των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού τους έργου
  Ψηφιακά εργαλεία/λογισμικά για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
800,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 440
 • ECVET: 22

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μαρία Αργυρίου
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη-Ε.Δ.Ι.Π Πανεπιστημίου Αιγαίου