Ετήσια Επιμόρφωση στη Μουσική Παιδαγωγική

Έναρξη: 19/11/2018 – Λήξη: 12/05/2019

Η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος E-Learning Επιμόρφωσης στη Μουσική Παιδαγωγική εστιάζει στην αναγκαιότητα πιστοποίησης που αφορά στη Μουσική Παιδαγωγική και τη Διαθεματική – Διεπιστημονική Αξιοποίησή της στην Εκπαίδευση μέσα από την απόκτηση σχετικού τίτλου ολοκλήρωσης κύκλου ενοτήτων συναφών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, αλλά και για κάθε παιδαγωγό – καλλιτέχνη με ειδικό ενδιαφέρον στη Μουσική Παιδαγωγική, από Παιδαγωγικό Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σε θέση να δώσει πάγια λύση στο χρόνιο πρόβλημα που υφίσταται, αναφορικά με την έλλειψη σχετικής επιμόρφωσης και κατάρτισης πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, και η οποία προέρχεται από χώρους μη διαβαθμισμένων σπουδών όπως είναι τα ωδεία και οι μουσικές σχολές, καλύπτοντας το παιδαγωγικό κενό που δημιουργήθηκε τόσο από μη προσφερόμενα ολοκληρωμένα μαθήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, όσο και από την έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Αποτελεί επιπρόσθετο προσόν (Ν.4547, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ “ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”, αρθ.24) για τη δημόσια αλλά και την ιδιωτική υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) αλλά και την καλλιτεχνική (ωδεία, πολιτιστικούς οργανισμούς δήμων, καλλιτεχνικούς εκπαιδευτικούς φορείς) για κάθε παιδαγωγό που ασχολείται με την Αισθητική Εκπαίδευση και έμφαση στο αντικείμενο της Μουσικής.

Το προσφερόμενο πρόγραμμα έχει ως στόχο την επιμόρφωση των παιδαγωγών / καλλιτεχνών με τους ακόλουθους στόχους :

✓ Να κατανοούν και να χειρίζονται με επάρκεια ζητήματα που αφορούν στη Μουσική Παιδαγωγική.
✓ Να αντιμετωπίζουν κριτικά τη σχετική βιβλιογραφία και να μπορούν να επιλέγουν τα κατάλληλα εδάφια για ενίσχυση των θέσεων και επιχειρημάτων τους.
✓ Να χειρίζονται επαρκώς το γραπτό λόγο και να συνθέτουν εργασίες / διδασκαλίες / δραστηριότητες, που αφορούν σε ζητήματα σχετιζόμενα με το περιεχόμενο του προγράμματος.
✓ Να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του θεσμικού πλαισίου της επαγγελματικής Μουσικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης,
✓ Να πιστοποιήσουν την επαγγελματική κατάρτιση τους.
✓ Να αναπτύξουν  e-δεξιότητες σχετικές με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.
✓ Να αναμορφώσουν και να βελτιώσουν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές τους, οι οποίες εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής μουσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
✓ Να σχεδιάζουν βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν την αναθεώρηση του τρόπου σκέψης και των εφαρμοζόμενων πρακτικών στην Επαγγελματική Μουσική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
✓ Να υλοποιούν σχέδια μαθημάτων και μικροδιδασκαλίες που θα αποβλέπουν στον αναστοχασμό και στην ανατροφοδότηση τους.

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Μαρία Αργυρίου
Ε.Δ.Ι.Π του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλέφωνο: 22410 99152
E-mail: m.argyriou@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
E-mail:  e-epimorfosi@aegean.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Διαβάστε τον Οδηγό Σπουδών εδώ.
 • Το Πρόγραμμα είναι ετήσιου χαρακτήρα, και μάλιστα εντατικής μορφής, καθώς κάθε εβδομάδα θα διεξάγονται 2 εβδομαδιαίες συνεδρίες.
 •  Για την αξιολόγηση των επιμορφούμενων προβλέπεται η ανάθεση μιας εργασίας ανά Διδακτική Ενότητα
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Επιπρόσθετη έκπτωση 10% για εγγραφές έως 19 Οκτωβρίου
 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 4 δόσεις
 • Δείτε εδώ όλες τις κατηγορίες εκπτώσεων
Δίδακτρα με 25% έκπτωση

720€

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Θέματα Ιστορίας και Επιλεγμένου Ρεπερτορίου της Μουσικής [Διδάσκων: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ]

  Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει και να κατευθύνει τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις επιλογές τους όσον αφορά το μουσικό υλικό που θα χρησιμοποιούν στα μαθήματά τους ώστε οι παραδόσεις τους να καλύπτουν σημαντικό και αντιπροσωπευτικό κομμάτι της παγκόσμιας μουσικής παραγωγής. Το μάθημα συμβάλλει ολιστικά στη γνώση του ρεπερτορίου και καλύπτει ευρεία γκάμα θεμάτων που άπτονται των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και φιλοσοφικών ζητημάτων της κάθε εποχής, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να διαμορφώσει μία εις βάθος αντίληψη της ιστορίας της μουσικής μέσω βασικού ρεπερτορίου. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία πρόσβασης σε πλατφόρμες ψηφιοποιημένου υλικού.

  Συνεδρίες
  Από τα σκοτεινά χρόνια του Μεσαίωνα στο φως της Αναγέννησης
  Η μεγάλη Τέχνη του Μπαρόκ και της πρώιμης κλασικής περιόδου
  Από τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν στο Ρομαντικό κίνημα
  Ο περίπλοκος και περίτεχνος 20ός αιώνας
 2. 2. Πραξιακή Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης [Διδάσκουσα: Δρ. ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ]

  Στόχος της ενότητας είναι να εισαγάγει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις βασικές αρχές της Πραξιακής Φιλοσοφίας για τη Μουσική Εκπαίδευση, ώστε να μπορέσουν να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργική και συστηµατική αξιοποίησή της στο πλαίσιο της καθημερινής μουσικοπαιδαγωγικής πράξης. Επιχειρείται μια εισαγωγή του πλαισίου που διέπει την Πραξιακή Φιλοσοφία για τη Μουσική Εκπαίδευση, θεωρητικά και ερευνητικά, μέσα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Η ενότητα αποσκοπεί στο να συμβάλει ουσιαστικά στη θεμελίωση της μουσικοπαιδαγωγικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, καλλιεργώντας τον παιδαγωγικό τρόπο σκέψης και δράσης τους αναφορικά με το διδακτικό αντικείμενο της μουσικής, εξοικειώνοντάς τους με τους βασικούς προβληματισμούς της Πραξιακής Φιλοσοφίας της Μουσικής Εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες/ουσες, θα είναι σε θέση να αντιληφθούν τη σημασία της μουσικής πράξης στις διάφορες εκπαιδευτικές διαστάσεις της, εναγκαλίζοντας τους βασικούς στοχασμούς και τις προσεγγίσεις του David Elliott, έτσι όπως διατυπώνονται στις θέσεις του για την Πραξιακή Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους.

  Συνεδρίες
  Η φύση της Μουσικής και της μουσικής κατανόησης
  Το αξιακό πλαίσιο της Μουσικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της Πραξιακής Φιλοσοφίας της Μουσικής Εκπαίδευσης
  Μουσική δημιουργικότητα και Πράξη στην Εκπαίδευση
  Σχολειοποίηση της Μουσικής Εκπαίδευσης: Απόψεις σύγχρονων μουσικοπαιδαγωγών για τον ρόλο της Πραξιακής Φιλοσοφίας στη Μουσική Εκπαίδευση
 3. 3. Παιδαγωγική και Τεχνικές Διεύθυνσης Χορωδιακών Συνόλων [Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ]

  Αντικείμενο της ενότητας είναι η μύηση στην τεχνική της διεύθυνσης χορωδίας, μέσα από την ιδιαίτερη προοπτική της παιδαγωγικής και της παιδευτικής προσέγγισης επάνω στο ανθρώπινο υλικό ενός μουσικού συνόλου. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες της σπουδής εντάσσονται και λειτουργούνται σε αυτό το πνεύμα, δίνοντας βάρος στη μαίευση της μέγιστης απόδοσης κάθε μέλους του συνόλου, ξεχωριστά. Με αυτό τον τρόπο, το τελικό αποτέλεσμα είναι καλλιτεχνικά, το καλύτερο δυνατό.

  Συνεδρίες
  Στάση μαέστρου και κινητική αγωγή
  Μελέτη παρτιτούρας και τεχνικές διεύθυνσης. Φωνητική αγωγή και ασκήσεις προθέρμανσης χορωδίας
  Προετοιμασία και εκτέλεση πρόβας. Αυτοσχεδιασμός και προσχεδιασμένο φωνητικό παιχνίδι.
  Οργάνωση και διεύθυνση μουσικών συνόλων
 4. 4. Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Αγωγή: Μελέτη περιπτώσεων στο σχολικό χώρο [Διδάσκουσα: Επίκουρος Καθηγήτρια ΘΕΟΔΩΡΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ]

  Η μουσικοθεραπεία ως μορφή ψυχοθεραπείας αποτελεί οργανωμένο επάγγελμα υγείας διεθνώς. Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους κάθε ηλικίας και κάθε παθολογίας, όπως ακριβώς και η μουσική, και ασχολείται κυρίως με την ενίσχυση της υγείας του κάθε ανθρώπου. Βασίζεται στην ουμανιστική αρχή, η οποία υποστηρίζει ότι η δημιουργικότητα είναι γενετήσια ικανότητα του κάθε ανθρώπου, κάθε ηλικίας και κάθε παθολογίας.Ο κυριότερος στόχος της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι να ενημερώσει, διαφωτίσει και ευαισθητοποιήσει τον ενδιαφερόμενο μέσα από θεωρία και πράξη για τις βασικές αρχές της μουσικοθεραπείας, όπως χρησιμοποιείται σήμερα διεθνώς. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρέχει μια θεωρητική και πρακτική βάση ώστε ο φοιτητής να γνωρίζει καλά εάν θέλει να προχωρήσει σε ολοκληρωμένη εκπαίδευση μουσικοθεραπείας ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση, που ο φοιτητής θέλει να γίνει μουσικοθεραπευτής, θα είναι σε θέση να γνωρίζει ποια προσέγγιση του ταιριάζει και θα μπορέσει να ακολουθήσει τις κατάλληλες για τον ίδιο σπουδές. Στη δεύτερη περίπτωση, που ο φοιτητής αισθάνεται τελικά ότι δεν του ταιριάζει το επάγγελμα της μουσικοθεραπείας, θα έχει αποκτήσει μια πολύ καλή βάση προκειμένου να χρησιμοποιεί τη μουσική θεραπευτικά σε συνειδητό επίπεδο, με καλή γνώση των κινδύνων και περιορισμών για λόγους ασφαλείας. Επίσης θα του ανοίξουν νέοι δρόμοι κατανόησης και σύνδεσης με τη μουσική, οι οποίοι ενδεχομένως να τον οδηγήσουν σε καινοτόμες δημιουργίες. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, πραγματοποιείται μια εισαγωγή στη θεραπευτική ιδιότητα της μουσικής, όπως είναι γνωστή ανά τους αιώνες σε διεθνές επίπεδο. Η μουσική παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη δόμηση ταυτότητας του υποκειμένου και όταν χρησιμοποιείται με εξειδικευμένο τρόπο στη μουσικοθεραπεία μπορεί να οδηγήσει στην ανάδυση αλλά και αναδιαμόρφωση της δομής του ψυχισμού με ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στην ψυχοσωματική υγεία του κάθε ανθρώπου κάθε ηλικίας. Παρουσιάζονται οι κυριότερες προσεγγίσεις μουσικοθεραπείας, μια καινοτόμος προσέγγιση διδασκαλίας της μουσικής Co.M.P.A.S.S., η οποία εμπεριέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης της θεραπευτικής ιδιότητας της μουσικής στη διδασκαλία, καθώς και αναλύονται εκτενώς συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο.

  Συνεδρίες
  Η θεραπευτική ιδιότητα της Μουσικής. Σύντομη ιστορική αναδρομή: Από την αρχαιότητα μέχρι τις σύγχρονες έρευνες
  Ουμανιστικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις μουσικοθεραπείας: θεωρητική παρουσίαση
  Ο ρόλος της Μουσικής στη δημιουργία ταυτότητας και η προσέγγιση CO.M.P.A.S.S.: Θεωρητική παρουσίαση της καινοτόμου προσέγγισης για τη διδασκαλία της μουσικής
  Μελέτες περίπτωσης: Εκτενής περιγραφή ατομικής και ομαδικής περίπτωσης μουσικοθεραπείας
 5. 5. Μουσική και άλλες Τέχνες [Διδάσκουσα: Αν. Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ]

  Οι μετασχηματιστικές διαδικασίες των κοινωνικών δομών, συνοδεύονται και από μετασχηματιστικές διαδικασίες εκμάθησης του χορού που πια συνδέεται και με αίθουσες διδασκαλίας σε σωματεία, συλλόγους, δήμους, σχολεία και πανεπιστήμια κ.ά. Η εκμάθηση αυτή υπόκειται στις αρχές που διέπουν κάθε εκπαιδευτική διαδικασία και αφορά σε όλες τις παραμέτρους μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας π.χ. δάσκαλος, μαθητής, διδασκαλία, μάθηση, επικοινωνία κ.ά. Στη βάση των παραπάνω, η συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάσει την άρρηκτη σχέση της Μουσικής και του Χορού στις ποικίλες ελληνικές χορευτικές παραδόσεις, το υλικό των οποίων προέρχεται από επιτόπιες έρευνες. Επιπρόσθετα, το σκεπτικό της ενότητας θα εστιάσει στο να αναδειχθεί ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού στη σύζευξή του με τη μουσική, αφενός, κατανοώντας τη φιλοσοφία αλλά και τη βασική αρχή της μορφολογικής μεθόδου του χορού, ως αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλου και μαθητή, και κυρίως ως συνειδητή συμμετοχή του μαθητή σε όλη τη διαδικασία της μάθησης, και, αφετέρου, καταδεικνύοντας την εφαρμοσιμότητά της ώστε να αναδειχθεί ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού.

  Συνεδρίες
  Πολιτισμικές μουσικοχορευτικές ταυτότητες: μορφή και πλαίσιο
  Μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού
 6. 6. Μουσική Εκπαίδευση και Πολιτιστική Πολιτική [Διδάσκουσα: Δρ. ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ]

  Η πολιτιστική πολιτική αφορά στην επίτευξη αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την αντίληψη του πολιτισμού ως διαδικασίας, η οποία είναι γραμμική και συνδεόμενη με ένα σύνολο σαφώς διατυπωμένων πολιτικών στόχων. Κύριος σκοπός της πολιτιστικής πολιτικής όλων σχεδόν των κρατών, είναι η άνοδος της πολιτιστικής στάθμης των κοινωνικών με την πνευματική και καλλιτεχνική καλλιέργεια των πολιτών, την αφομοίωση των πολιτιστικών κατακτήσεων από όλους τους ανθρώπους αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Η πολιτιστική πολιτική αποτελεί δομικό άξονα της εκπαιδευτικής πολιτικής και λειτουργεί υπό τη μορφή μέσου επίτευξης προστιθέμενης αξίας σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Βασική ωστόσο προϋπόθεση αποτελεί η σύνδεση με δραστηριότητες και η δημιουργία προγραμμάτων που προωθούν την καλλιέργεια και την πολιτιστική παιδεία με έμφαση στην προστασία και προώθηση της μουσικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής και της πνευματικής δημιουργίας, στη διεύρυνση της συμμετοχής των μαθητών στην πολιτισμική ζωή, στη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και στη Διαπολιτισμική μάθηση/εκπαίδευση. Η ενότητα, μελετά τη σχέση της Μουσικής Εκπαίδευσης με τον Πολιτισμό, όπως σκιαγραφείται διαχρονικά από τη σύσταση και τη δράση των Διεθνών Οργανισμών υπό το πρίσμα χάραξης πολιτιστικής πολιτικής για τη Μουσική Εκπαίδευση.

  Συνεδρίες
  Το σύγχρονο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πολιτικής για την Μουσική Εκπαίδευση: Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
  Πολιτιστική Πολιτική και Μουσική Εκπαίδευση στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
 7. 7. Διδακτική της Μουσικής [Διδάσκουσα: Δρ. ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ]

  Ο τομέας της Μουσικής Εκπαίδευσης είναι συνεχώς αναπτυσσόμενος. Η ευέλικτη αξιοποίηση του περιεχομένου και των πρακτικών της Μουσικής Παιδαγωγικής, κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης, επιτρέποντας στις/στους παιδαγωγούς να διακρίνονται ως εκπαιδευτικοί, βοηθώντας τις/τους μαθήτριες/τές τους να αναπτύσσουν το πλήρες μουσικό δυναμικό τους. Οι συνεδρίες της ενότητας δομούνται με βάση το εθνικό πρόγραμμα σπουδών για την Μουσική Εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενσωματώνοντας και το Νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα, μέσα από τη μελέτη και την αλληλεπίδραση με το προσφερόμενο προσβάσιμο e υλικό αλλά και τους επιβλέποντες/ουσες, η διδακτική ενότητα εστιάζει στο: • να αναπτύξει μια σειρά βασικών επιχειρημάτων από το χώρο των παιδαγωγικών μελετών για τη Μουσική Εκπαίδευση, σε μια προσπάθεια αναπλαισίωσης της διδακτικής της για την οργάνωση του έργου των εκπαιδευτικών μουσικής αλλά και για την εκπαίδευσή τους, • να εκπαιδεύσει τις/τους ενδιαφερόμενες/ους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της διδακτικής της Μουσικής σε ομάδες, για τη δική τους δημιουργική ανάπτυξη ώστε να είναι θέση να εργαστούν σε διάφορους ρόλους στο ευρύτερο παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό χώρο, • να καλλιεργήσει, αφενός, τις διδακτικές δεξιότητες των συμμετεχόντων/ουσών ώστε να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριές τους να αξιοποιήσουν το πλήρες μουσικό δυναμικό τους μέσα από τη μελέτη μεθοδολογιών για τη γενική Μουσική Εκπαίδευση στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα και, αφετέρου, τεχνικές που σχετίζονται με τρόπους διδασκαλίας, ρεπερτόριο, γραπτές, προφορικές και μουσικές δεξιότητες επικοινωνίας, • να ενισχύσει τη διδασκαλία της μουσικής ως διδακτική κουλτούρα, διαχωρίζοντας και αποσυνθέτοντας μια σειρά από παραδοχές για τη Μουσική Εκπαίδευση, δείχνοντας πώς οι αυθαίρετες αρθρώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος συνθέτουν και αποσυνθέτουν τη διδακτική ταυτότητα της μουσικής ως σχολικού αντικειμένου, • να επισημάνει, κατά τον σχεδιασμό μουσικών μαθημάτων, τον μεγάλο βαθμό συνθετότητας, ενδεχομενικότητας και δια-πολιτισμικότητας της διδακτικής ταυτότητας της μουσικής σε διάφορες μορφές οργανωμένης Μουσικής Εκπαίδευσης.

  Συνεδρίες
  Μελέτη και έρευνα Προγραμμάτων Σπουδών για τη Διδακτική της Μουσικής στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση
  Μεθοδολογία και Ανάπτυξη σχεδίου μουσικού μαθήματος για το Νηπιαγωγείο – Παιδικούς Σταθμούς – Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
  Μεθοδολογία και Ανάπτυξη σχεδίου μουσικού μαθήματος για ηλικίες 6 έως 12 ετών
  Ο ρόλος της Διδακτικής της Μουσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 8. 8. Φιλοσοφικές Διαστάσεις της Παιδαγωγικής Πράξης [Διδάσκουσα: Καθηγήτρια ΕΛΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ]

  Σκοπός της ενότητας είναι να διαφανούν οι σχέσεις Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ως πλαισίου για την κατανόηση της παιδαγωγικής πράξης μέσα από ένα φιλοσοφικό βλέμμα. Αναδεικνύονται στοιχεία και λειτουργίες που διέπουν τη φιλοσοφική προσέγγιση και τα οποία είναι δυνατόν να διευκολύνουν την αντίληψη και ανάλυση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Σημειώνεται η ιδιαιτερότητα του αντικειμένου της Φιλοσοφίας της Παιδείας ως προς τον εντοπισμό προβλημάτων, τη σύνθεση ερωτημάτων και τη συγκρότηση απαντήσεων ή πυρήνων απάντησης οργανώνοντας περιεχόμενα και συμφραζόμενα σε διαδικασίες αναζήτησης νοήματος στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Συγκεκριμενοποιούνται αρχές, έννοιες, στόχοι, ερωτήματα, όπως διέπουν το αντικείμενο, με το χώρο του σχολείου να καταγράφεται ως δοκιμαστικό, εμπειρικό πεδίο μεγάλης ευκρίνειας. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η περίπτωση της φιλοσοφίας με παιδιά αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα που σε παιδαγωγικό περιβάλλον γίνονται σημαντικά σε φιλοσοφικό επίπεδο, όπως παραδειγματικά συμβαίνει με την ανάπτυξη διαλογικών μορφών συνεργασίας ως ηθικό και αξιακό διακύβευμα συνδεδεμένο με τη βιωμένη, ενσώματη πράξη, τις προϋποθέσεις και τις συνέπειές της. Καταγράφεται η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής οπτικής και των φιλοσοφικών πρακτικών κατά τα διδακτικο-παιδαγωγικά ενεργήματα & η διαμεσολάβησή της ως μηχανισμού προβληματοποίησης με στόχο μια πιο οξυμένη αντίληψη των διαφορετικών ποιοτήτων που υπεισέρχονται σε μία παιδαγωγική πράξη, καθώς αντιμετωπίζει κριτικά τις ρουτίνες της. Η φιλοσοφική προσέγγιση αποδομεί τη ρουτίνα και επεξεργάζεται την ενδεχομενικότητα αναπτύσσοντας την ευαισθησία στην πολλαπλή λεπτομέρεια.

  Συνεδρίες
  Από τη φιλοσοφία στην παιδαγωγική κ’ αντίστροφα: Φιλοσοφία της Παιδείας Ι
  Από τη φιλοσοφία στην παιδαγωγική κ’ αντίστροφα: Φιλοσοφία της Παιδείας ΙΙ
  Από τη φιλοσοφία στην παιδαγωγική κ’ αντίστροφα: Φιλοσοφία για/με παιδιά I
  Από τη φιλοσοφία στην παιδαγωγική κ’ αντίστροφα: Φιλοσοφία για/με παιδιά IΙ
 9. 9. Οργανωσιακή Ψυχολογία [Διδάσκουσα: Καθηγήτρια ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΝΕΝΟΥ]

  Οι ομάδες μέσα σε έναν οργανισμό επηρεάζουν όχι μόνο τη συμπεριφορά των μελών της αλλά ασκούν τεράστια επίδραση και στα μέλη άλλων ομάδων γι’ αυτό η κατανόηση της δυναμικής των ομάδων από τα διευθυντικά στελέχη είναι τεράστιας σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού. Ένας κοινωνικός οργανισμός αποτελείται από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται και συνεργάζονται μεταξύ τους για την επίτευξη κοινών στόχων. Η φύση της οργανωμένης, συλλογικής προσπάθειας οδηγεί τα άτομα στη δημιουργία και λειτουργία ομάδων και τους ικανοποιεί ανάγκες, τις οποίες δε θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν σε ατομικό επίπεδο. Η σπουδαιότητα των ομάδων στον εργασιακό χώρο προκύπτει από το γεγονός ότι το αποτέλεσμα που επιτυγχάνει μια ομάδα είναι μεγαλύτερο σε ποσότητα και καλύτερο σε ποιότητα σε σχέση με το άθροισμα των αποτελεσμάτων όσων ατόμων την αποτελούν, αν δούλευαν ανεξάρτητα. Η ενότητα αυτή στοχεύει, αφενός, στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις νεώτερες θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης με σκοπό την κατανόηση της επαγγελματικής τους πορείας, την αύξηση της κατανόησης της επαγγελματικής τους ταυτότητας και τη συμβολή στην επαγγελματική τους ωριμότητα. Δίνεται έμφαση στην πολυπολιτισμική διάσταση της επαγγελματικής εξέλιξης και της επαγγελματικής ταυτότητας υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης και των σύνθετων κοινωνικών πλαισίων στα οποία ο σύγχρονος εκπαιδευτικός ζει και εργάζεται. Αφετέρου, σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές προσεγγίσεις της προσωπικότητας, καταλήγοντας στα χαρακτηριστικά εκείνα που συνθέτουν τον αποτελεσματικό ηγέτη που μπορεί να οραματίζεται και να εμπνέει τα μέλη της ομάδας της οποίας ηγείται. Ο/Η εκπαιδευτικός - παιδαγωγός - καλλιτέχνης καλείται να αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό, τόσο για την επαρκή ανταπόκριση του στο διδακτικό του έργο, όσο και για την ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων που αναπτύσσει μέσα στο πλαίσιο κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού.

  Συνεδρίες
  Ομάδα-Διεργασία-Δυναμική ομάδας-Ψυχοδυναμική προσέγγιση
  Ηγεσία
  Δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας
  Στρες, Εργασιακό Άγχος, Επαγγελματική Εξουθένωση
 10. 10. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Πολυμέσα: Παιδαγωγικές εφαρμογές [Αν. Καθηγήτης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΣΑΚΗΣ & ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΥΡΟΥΔΗ]

  Η ενότητα ασχολείται με την αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδασκαλία, ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία αλλά και μεθόδους εφαρμογής τους , σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και σύγχρονων επιταγών της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Επιχειρείται μία επισκόπηση των διαθέσιμων τεχνολογιών και εξετάζεται ο ρόλος τους ως γνωστικά εργαλεία, ως μέσα υποστήριξης επικοινωνίας και συνεργασίας, ως μέσα διανομής και διαμοιρασμού εκπαιδευτικών πόρων και ως συστήματα υποστήριξης της διδασκαλίας. Ιδιαίτερα, το μάθημα εστιάζει σε εκείνα τα εργαλεία/περιβάλλοντα που ο σημερινός τους ρόλος στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης είναι χαρακτηριστικής σημασίας. Αναφορικά με τις μεθόδους εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, εξετάζονται οι θεωρίες μάθησης στις οποίες βασίζονται τα καθοδηγητικά και εποικοδομητικά μοντέλα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας, με την έμφαση να δίνεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης της εποικοδομητικής προσέγγισης.

  Συνεδρίες
  Ζητήματα ένταξης της τεχνολογίας των Η/Υ στη διδασκαλία της Μουσικής
  Επεξεργασία ήχου με το Audacity
  Εισαγωγή στην επεξεργασία video
  Επεξεργασία video – Βασικές Δυνατότητες
 11. 11. Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας

  Σκοπός της ενότητας είναι η συστηματική προσπάθεια κατανόησης ενός προβλήματος που προέρχεται από μια ανάγκη ή δυσκολία στο πλαίσιο ενός σύνθετου εκπαιδευτικού φαινομένου. Οι στόχοι της ενότητας αφορούν σε: περιγραφή και σύγκριση των εκπαιδευτικών φαινομένων αλλά και στην εξήγηση/ερμηνεία (κατανόηση) των εκπαιδευτικών φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να μελετηθούν τα εκπαιδευτικά ζητήματα, να τεθούν, να διερευνηθούν και απαντηθούν τα σχετικά ερευνητικά ερωτήματα εμπίπτουν στο πεδίο της Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας. Κυρίαρχος σκοπός του επιστημονικού αυτού πεδίου η βελτίωση των διδακτικών και άλλων εκπαιδευτικών διαδικασιών και φαινομένων μέσα από τη συστηματική θεωρητική έρευνα, αλλά και την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών συμπερασμάτων. Η ενασχόληση με το πεδίο αυτό στηρίζει τον μελλοντικό εκπαιδευτικό στην επαγγελματική του ανάπτυξη τόσο μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων ερευνητικών στρατηγικών και πρακτικών στο διδακτικό του έργο, όσο και σε πιθανές μελλοντικές πιο ερευνητικά προσανατολισμένες ενασχολήσεις του.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας / Στάδια Διεξαγωγής Εκπαιδευτικής Έρευνας
  Ερευνητικές Προσεγγίσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας
  Η Δειγματοληψία και Μέτρηση στην Εκπαιδευτική Έρευνα
  Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων
 12. 12. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και προετοιμασία Portfolio Εκπαιδευτικού [Αν. καθηγήτρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ]

  Ο σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας και της πράξης που διέπει την αξιολογική διαδικασία με χρήση σύγχρονων αξιολογικών τεχνικών και να τεκμηριώσει ότι η αξιολόγηση είναι μια διαρκής και σκόπιμη λειτουργία η οποία είναι ενσωματωμένη στην εκπαιδευτική διαδικασία, την ανατροφοδοτεί και τη βελτιώνει. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία σχεδιασμού και ανάπτυξης σχετικού Portfolio με τη λογική της μαρτυρίας της επαγγελματικής ανάπτυξης του/της εκπαιδευτικού καθώς συστηματοποιεί την αναστοχαστική διαδικασία και συντελεί στην τεκμηρίωσή της μέσω της κριτικής σκέψης, του διαλόγου, του αναστοχασμό, της ερμηνείας και της συζήτησης για τη λήψη αποφάσεων. Στη συγκεκριμένη ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα ειδικευτούν να δομούν Portfolio και να το αξιοποιούν στην εκπαιδευτική πράξη. Επίσης, θα είναι σε θέση να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του ατομικού τους φακέλου (Portfolio) με στοιχεία που θα αποτυπώνουν: i) τη διαδικασία της διδακτικής πρακτικής τους, όπως σχέδια μαθήματος, διδακτικές στρατηγικές κ.α., ii) το προϊόν της διδασκαλίας τους, όπως δείγματα από εργασίες μαθητών με τα σχόλια του εκπαιδευτικού κ.α., iii) τις αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία, όπως τη διαδικασία με την οποία το υλικό συνδέεται με τη διδασκαλία κ.α.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
  Αξιολόγηση των μαθητών
  Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων, των Εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού τους έργου
  Ψηφιακά εργαλεία/λογισμικά για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
960,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 440
 • ECVET: 22

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μαρία Αργυρίου
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη-Ε.Δ.Ι.Π Πανεπιστημίου Αιγαίου