Επιμόρφωση στη Μουσική Παιδαγωγική (Γ΄ΚΥΚΛΟΣ 2019-2020)

Έναρξη:  21/10/2019 – Λήξη: 24/05/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΧΡΙ 24/10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου Προγράμματος E-Learning Επιμόρφωσης στη Μουσική Παιδαγωγική εστιάζει στην αναγκαιότητα πιστοποίησης που αφορά στη Μουσική Παιδαγωγική και τη Διαθεματική – Διεπιστημονική Αξιοποίησή της στην Εκπαίδευση μέσα από την απόκτηση σχετικού τίτλου ολοκλήρωσης κύκλου ενοτήτων συναφών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, αλλά και για κάθε παιδαγωγό – καλλιτέχνη με ειδικό ενδιαφέρον στη Μουσική Παιδαγωγική, από Παιδαγωγικό Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σε θέση να δώσει πάγια λύση στο χρόνιο πρόβλημα που υφίσταται, αναφορικά με την έλλειψη σχετικής επιμόρφωσης και κατάρτισης πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, και η οποία προέρχεται από χώρους μη διαβαθμισμένων σπουδών όπως είναι τα ωδεία και οι μουσικές σχολές, καλύπτοντας το παιδαγωγικό κενό που δημιουργήθηκε τόσο από μη προσφερόμενα ολοκληρωμένα μαθήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, όσο και από την έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Αποτελεί επιπρόσθετο προσόν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.4547, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ “ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”, αρθ.24) για τη δημόσια αλλά και την ιδιωτική υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) αλλά και την καλλιτεχνική (ωδεία, πολιτιστικούς οργανισμούς δήμων, καλλιτεχνικούς εκπαιδευτικούς φορείς) για κάθε παιδαγωγό που ασχολείται με την Αισθητική Εκπαίδευση και έμφαση στο αντικείμενο της Μουσικής.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Να αντιμετωπίζουν κριτικά τη σχετική βιβλιογραφία και να μπορούν να επιλέγουν τα κατάλληλα εδάφια για ενίσχυση των θέσεων και επιχειρημάτων τους.
 2. Να χειρίζονται επαρκώς το γραπτό λόγο και να συνθέτουν εργασίες / διδασκαλίες / δραστηριότητες, που αφορούν σε ζητήματα σχετιζόμενα με το περιεχόμενο του προγράμματος
 3. Να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του θεσμικού πλαισίου της επαγγελματικής Μουσικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης,
 4. Να πιστοποιήσουν την επαγγελματική κατάρτιση τους.
 5. Να κατανοούν και να χειρίζονται με επάρκεια ζητήματα που αφορούν στη Μουσική Παιδαγωγική.
 6. Να αναπτύξουν  e-δεξιότητες σχετικές με την εξ αποστάσεως διδασκαλία
 7. Να αναμορφώσουν και να βελτιώσουν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές τους, οι οποίες εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής μουσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 8. Να υλοποιούν σχέδια μαθημάτων και μικροδιδασκαλίες που θα αποβλέπουν στον αναστοχασμό και στην ανατροφοδότηση τους.
 9. Να σχεδιάζουν βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν την αναθεώρηση του τρόπου σκέψης και των εφαρμοζόμενων πρακτικών στην Επαγγελματική Μουσική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
 • Θέματα Σπουδών και λοιπά Επιμορφωτικά Θέματα

Αργυρίου Μαρία
Email: m.argyriou@aegean.gr Τηλ: 22410 99152

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Δείτε εδώ τον Οδηγό Σπουδών
 • Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Έκπτωση 10% για εγγραφές έως 21 Σεπτεμβρίου
 • Δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής σε 4 δόσεις
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Θέματα Ιστορίας και Επιλεγμένου Ρεπερτορίου της Μουσικής

  Αρχές και Φιλοσοφία της Ενότητας: Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει και να κατευθύνει τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις επιλογές τους όσον αφορά το μουσικό υλικό που θα χρησιμοποιούν στα μαθήματά τους ώστε οι παραδόσεις τους να καλύπτουν σημαντικό και αντιπροσωπευτικό κομμάτι της παγκόσμιας μουσικής παραγωγής. Το μάθημα συμβάλλει ολιστικά στη γνώση του ρεπερτορίου και καλύπτει ευρεία γκάμα θεμάτων που άπτονται των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και φιλοσοφικών ζητημάτων της κάθε εποχής, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να διαμορφώσει μία εις βάθος αντίληψη της ιστορίας της μουσικής μέσω βασικού ρεπερτορίου. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία πρόσβασης σε πλατφόρμες ψηφιοποιημένου υλικού.

  Συνεδρίες
  Από τα σκοτεινά χρόνια του Μεσαίωνα στο φως της Αναγέννησης
  Η μεγάλη Τέχνη του Μπαρόκ και της πρώιμης κλασικής περιόδου
  Από τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν στο Ρομαντικό κίνημα
  Ο περίπλοκος και περίτεχνος 20ός αιώνας
 2. 2. Η όπερα ως εργαλείο μουσικής εκπαίδευσης και παίδευσης

  Η αναβίωση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος στην ύστερη Αναγέννηση οδήγησε στη δημιουργία της όπερας. Η σύμπραξη λόγου και μουσικής, πρωτίστως, αλλά και θεάτρου, χορού και σκηνογραφίας, αιτιολογεί την κατάταξή της ως ενός από τα σημαντικότερα μουσικά επιτεύγματα του Δυτικού πολιτισμού. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά είδη από τη γένεση της έως σήμερα. Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση του βασικού αυτού μουσικού είδους και η χρήση του ως εργαλείου μουσικής εκπαίδευσης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας αλλά και ως εργαλείου παίδευσης για ‘παιδιά’ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα διδάξουν στα παιδιά μας την όπερα μέσω της δημιουργικής μουσικής πράξης

  Συνεδρίες
  Απαρχές, ονοματοθεσία και δομή της όπερας
  Η ιστορία της όπερας και συνθέτες αυτής
  Όπερα για παιδιά
  Αναπλάθοντας την όπερα στην εκπαιδευτική πράξη
 3. 3. Οι λαϊκές μουσικές και η αισθητική τους

  Στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας της αισθητικής και η αξιοποίησή της για την προσέγγιση λαϊκών μουσικών, που δεν διέπονται από τους δομημένους κανόνες των εγγράμματων μουσικών παραδόσεων. Παρ’ όλο που αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο για την κριτική προσέγγιση και την αποτίμηση οποιουδήποτε μουσικού έργου, η έννοια αυτή αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη κυρίως διότι ταυτίζεται με το προσωπικό γούστο και την αφ’ υψηλού αξιολόγηση. Η περιγραφή των βασικών κατηγοριών και κριτηρίων βάσει των οποίων αποτιμάται ένα έργο που βρίσκεται εκτός των λόγιων μουσικών παραδόσεων, βοηθάει να συνειδητοποιηθεί η ιστορική του αξία, αλλά προπαντός η καθαυτή καλλιτεχνική του υπόσταση, η οποία συνδέεται με την περαιτέρω υφολογία. Για τον μουσικό ή/και μουσικοπαιδαγωγό, η αισθητική ανάλυση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που βοηθά τόσο την ιστορικοποίηση του ρεπερτορίου και των επιτελεστικών πρακτικών, όσο και τον απεγκλωβισμό από αυθαίρετες κρίσεις και ταξινομήσεις.

  Συνεδρίες
  Αισθητικές κατηγορίες και κατηγοριοποιήσεις
  Το ζεύγμα λόγιο-λαϊκό
  Η οριακότητα του σκυλάδικου
  Η αναπαράσταση: μετα-αισθητικές της λαϊκότητας
 4. 4. Ζητήματα Διεύθυνσης Παιδικών & Εφηβικών Φωνητικών Συνόλων σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

  Αντικείμενο της ενότητας είναι η μύηση στην τεχνική της Διεύθυνσης Χορωδίας, μέσα από την ιδιαίτερη προοπτική της μουσικής παιδαγωγικής και του σχολικού περιβάλλοντος. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες της χορωδιακής σπουδής εντάσσονται και λειτουργούνται σε αυτό το πνεύμα, δίνοντας βάρος στη μαίευση της μουσικής απόδοσης μέσω μη λεκτικών τεχνικών επικοινωνίας με τους χορωδούς/μαθητές. Η συμμετοχή σε μία χορωδία ενισχύεται από διάφορες τεχνικές ενδυνάμωσης/αυτοαξιολόγησης των συμμετεχόντων/ουσών με ηχογραφήσεις τραγουδιών, μουσικών βίντεο και σύντομων αναγνώσεων, μοντελοποίησης μουσικών παραδειγμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους/τις συμμετέχοντες/ούσες να συνδεθούν με τη μουσική που τραγουδούν, να συμμετέχουν σε διαλογικές συζητήσεις και να τραγουδήσουν ποικίλα είδη από μουσικούς πολιτισμούς, με την κατάλληλη έκφραση. Καταληκτικά, οι μαθητές/τριες στοχεύουμε στο να «εκθέτονται» σε μία ολιστική προσέγγιση της μουσικής, καθώς η φιλοσοφία της διδακτικής ενότητας δεν βασίζεται στην ανάπτυξη των καλύτερων τραγουδιστών αλλά των καλύτερα μουσικά προετοιμασμένων συμμετεχόντων/ουσών

  Συνεδρίες
  Στάση μαέστρου και κινησιολογία
  Μελέτη παρτιτούρας. Φωνητική αγωγή και ασκήσεις προθέρμανσης χορωδίας
  Προετοιμασία και οργάνωση πρόβας. Αυτοσχεδιασμός και φωνητικό παιχνίδι
  Οργάνωση και σύσταση νέας χορωδίας
 5. 5. Πραξιακή Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης

  Αρχές και Φιλοσοφία της ενότητας: Στόχος της ενότητας είναι να εισαγάγει τους/τις συμμετέχοντες/ούσες στις βασικές αρχές της Πραξιακής φιλοσοφίας για τη Μουσική Εκπαίδευση, ώστε να μπορέσουν να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργική και συστηµατική χρησιμοποίησή της στο πλαίσιο της καθημερινής μουσικοπαιδαγωγικής πράξης. Επιχειρείται μια εισαγωγή του πλαισίου που διέπει την Πραξιακή Φιλοσοφία για τη Μουσική Εκπαίδευση, θεωρητικά και ερευνητικά, μέσα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Η ενότητα αποσκοπεί στο να συμβάλει ουσιαστικά στη θεμελίωση της μουσικοπαιδαγωγικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, καλλιεργώντας τον παιδαγωγικό τρόπο σκέψης και δράσης τους αναφορικά με το διδακτικό αντικείμενο της μουσικής, εξοικειώνοντάς τους με τους βασικούς προβληματισμούς της Πραξιακής Φιλοσοφίας της Μουσικής Εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες/ούσες, θα είναι σε θέση να αντιληφθούν τη σημασία της μουσικής πράξης στις διάφορες εκπαιδευτικές διαστάσεις της, εναγκαλίζοντας τους βασικούς στοχασμούς και τις προσεγγίσεις του David Elliott, έτσι όπως διατυπώνονται στις θέσεις του για την Πραξιακή Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους.

  Συνεδρίες
  Η φύση της Μουσικής και της μουσικής κατανόησης
  Το αξιακό πλαίσιο της Μουσικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της Πραξιακής Φιλοσοφίας της Μουσικής Εκπαίδευσης
  Μουσική δημιουργικότητα και Πράξη στην Εκπαίδευση
  Σχολειοποίηση της Μουσικής Εκπαίδευσης: Απόψεις σύγχρονων μουσικοπαιδαγωγών για τον ρόλο της Πραξιακής Φιλοσοφίας στη Μουσική Εκπαίδευση
 6. 6. Μουσική Εκπαίδευση και Πολιτιστική Πολιτική

  Η πολιτιστική πολιτική αποτελεί δομικό άξονα της εκπαιδευτικής πολιτικής και λειτουργεί υπό τη μορφή μέσου επίτευξης προστιθέμενης αξίας σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Βασική ωστόσο προϋπόθεση αποτελεί η σύνδεση με δραστηριότητες και η δημιουργία προγραμμάτων που προωθούν την καλλιέργεια και την πολιτιστική παιδεία με έμφαση στην προστασία και προώθηση της μουσικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής και της πνευματικής δημιουργίας, στη διεύρυνση της συμμετοχής των μαθητών στην πολιτισμική ζωή, στη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και στη Διαπολιτισμική μάθηση/εκπαίδευση. Η ενότητα, μελετά τη σχέση της Μουσικής Εκπαίδευσης με τον Πολιτισμό, όπως σκιαγραφείται διαχρονικά από τη σύσταση και τη δράση των Διεθνών Οργανισμών υπό το πρίσμα χάραξης πολιτιστικής πολιτικής για τη Μουσική Εκπαίδευση

  Συνεδρίες
  Το σύγχρονο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πολιτικής για την Μουσική Εκπαίδευση: Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
  Λειτουργικές διαστάσεις Διεθνών θεσμών και Μοντέλα Πολιτιστικής Ανάπτυξης για τη Μουσική
  Πολιτιστική Πολιτική και Μουσική Εκπαίδευση στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
  Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτιστικού προγράμματος για τη Μουσική Εκπαίδευση
 7. 7. Διδακτική της Μουσικής

  Ο τομέας της μουσικής εκπαίδευσης είναι συνεχώς αναπτυσσόμενος. Η ευέλικτη αξιοποίηση του περιεχομένου και των πρακτικών της Μουσικής Παιδαγωγικής, κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης, επιτρέποντας στις/στους παιδαγωγούς να διακρίνονται ως εκπαιδευτικοί, βοηθώντας τις/τους μαθήτριες/τές τους να αναπτύσσουν το πλήρες μουσικό δυναμικό τους. Οι συνεδρίες της ενότητας δομούνται με βάση το εθνικό πρόγραμμα σπουδών για την μουσική εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενσωματώνοντας και το Νηπιαγωγείο.

  Συνεδρίες
  Μελέτη και έρευνα Προγραμμάτων Σπουδών για τη Διδακτική της Μουσικής στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση
  Μεθοδολογία και Ανάπτυξη σχεδίου μουσικού μαθήματος για το Νηπιαγωγείο – Παιδικούς Σταθμούς – Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
  Μεθοδολογία και Ανάπτυξη σχεδίου μουσικού μαθήματος για ηλικίες 6 έως 12 ετών
  Ο ρόλος της Διδακτικής της Μουσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 8. 8. Μουσική στην Ειδική Παιδαγωγική

  Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να παρουσιάσει τον ρόλο της μουσικής στην Ειδική Παιδαγωγική. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρει ότι η μουσική στον χώρο της Ειδικής Παιδαγωγικής αποτελεί ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά λειτουργεί και ως μέσο θεραπείας και αγωγής. Στην Ειδική Παιδαγωγική, η εκπαιδευτική πράξη στοχεύει στην συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας με απώτερο σκοπό την ένταξη και ενσωμάτωση κάθε ατόμου στην κοινωνική ζωή με αυτονομία και ίσες ευκαιρίες. Βασική αρχή στο μάθημα της μουσικής, συνεπώς, είναι να εξυπηρετούνται οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή, με αποτέλεσμα η μουσική διδασκαλία να σχεδιάζεται και να διαμορφώνεται με εξατομικευμένη στοχοθεσία. Η Θεματική Ενότητα με σχετική βιβλιογραφία, θα δώσει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να γνωρίσουν τις αρχές που ακολουθεί ο μουσικοπαιδαγωγός που επιθυμεί να διδάξει μουσική σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχουν καταγραφεί εφαρμογές μουσικών πρακτικών σε μαθητές με αναπηρία (νοητική υστέρηση, διάχυτη αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα ακοής και κώφωσης, προβλήματα όρασης και τύφλωση κλπ). Στην ενότητα θα παρουσιαστούν τέσσερεις μουσικές διδασκαλίες που έχουν σχεδιαστεί αντίστοιχα για μαθητές με κώφωση, αυτισμό, νοητική υστέρηση και τύφλωση.

  Συνεδρίες
  Ιστορική αναδρομή σχετικά με την χρήση της μουσικής, εκπαιδευτικά και θεραπευτικά, σε άτομα με αναπηρία, με αναφορές σε διεθνές επίπεδο.
  Η Ειδική Μουσική Παιδαγωγική: αρχές και μέσα.
  Μαθητές με αναπηρία και οι εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Ιδιαιτερότητες στο μάθημα της μουσικής.
  Τέσσερεις υποδειγματικές διδασκαλίες σε διαφορετικό πλαίσιο ειδικής αγωγής.
 9. 9. Οργανωσιακή Ψυχολογία

  Οι εκπαιδευτικοί, ασκώντας ένα κατεξοχήν ανθρωπιστικό επάγγελµα, υπόκεινται σε συνθήκες έντονου στρες και συχνά οδηγούνται σε επαγγελµατική εξουθένωση. Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στους παράγοντες δημιουργίας του στρες και της επαγγελµατικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και στις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του ρόλου τους. Επίσης, προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης αυτού του στρες, ώστε να προληφθούν φαινόμενα επαγγελµατικής εξουθένωσης και οι ίδιοι να µμπορέσουν να ασκήσουν πιο εποικοδομητικά το πολύ σηµαντικό τους έργο. Όλη η ενότητα είναι προσαρμοσμένη τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και μέσα από τις δραστηριότητες και το δημόσιο διάλογο για εκπαιδευτικούς - παιδαγωγούς – καλλιτέχνες ώστε να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους, τόσο για την επαρκή ανταπόκριση στο διδακτικό τους έργο, όσο και για την ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων που αναπτύσσουν μέσα στο πλαίσιο κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού.

  Συνεδρίες
  Δυναμική της ομάδας
  Ηγεσία στο χώρο της Εκπαίδευσης
  Διαδικασία Συμβουλευτικής και Δεξιότητες Επικοινωνίας & Ενσυναίσθησης
  Εργασιακό Άγχος & Επαγγελματική Εξουθένωση στους Εκπαιδευτικούς
 10. 10. Αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών και πολυμέσων στη Γενική Εκπαίδευση

  Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, οι επιμορφούμενοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα γνωριμίας και αξιοποίησης της εκπαιδευτικής διάστασης των ΤΠΕ στην μαθησιακή διαδικασία με συγκεκριμένα e εργαλεία (εφαρμογές και πολυμέσα). Ειδικότερα, θα επιχειρήσουμε μία καταγραφή αλλά και μία σύντομη περιγραφή των τεχνολογικών εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν, δίνοντας έμφαση σε open source η freeware εργαλεία. Ενδεικτικά, θα εστιάσουμε στη συγκριτική μελέτη συστημάτων διαμοιρασμού αρχείων (Google Drive, Microsoft OneDrive), συστημάτων δημιουργίας παρουσιάσεων (Microsoft Powerpoint, Prezi, Open Impress), συστημάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών (Wikimedia), αναζήτησης πληροφοριών, (google, duckduckgo), δημιουργίας ιστοσελίδων (weebly, google sites, goomla, wordpress), και επεξεργασίας video. Οι επιμορφούμενοι θα έχουν την ευκαιρία εξοικείωσης τους με τη δημιουργία βίντεο, όπως και με προτεινόμενα μέσα παρουσίασης με σκοπό να ενδυναμώσουν τις καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές παρουσιάσεις τους. Σε ειδικά διαμορφωμένη συνεδρία, θα δημιουργηθεί εκ μέρους τους εκπαιδευτική ιστοσελίδα για τη μουσική.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στον εκπαιδευτικό τομέα
  Ψηφιακή αφήγηση και επεξεργασία βίντεο
  Δημιουργία πολυμεσικών παρουσιάσεων
  Ανάπτυξη εκπαιδευτικής ιστοσελίδας
 11. 11. Μουσική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση

  Βασικός στόχος της θεματικής ενότητας είναι η εξοικείωση των επιμορφούμενων με τη μουσική τεχνολογία και με τη χρήση της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, που σχετίζονται με τη μουσική. Η κατανόηση της στενής σχέσης (τεχνολογίας και μουσικής) που ολοένα εξελίσσεται, αποτελεί ζητούμενο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα αποπειραθούμε να γνωρίσουμε βασικά εργαλεία και προγράμματα επεξεργασίας ήχου σε μη πραγματικό χρόνο, αλλά και προγράμματα επεξεργασίας παρτιτούρας. Θα εξοικειωθούμε με τις βασικές αρχές ψηφιακής αποτύπωσης της μουσικής αλλά και με τα ζητήματα βασικής ορολογίας (MIDI, κάρτες ήχου, ηλεκτρονικά μουσικά όργανα). Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, θα γίνει παρουσίαση της διαδικτυακής εφαρμογής Evernote ως βασικού εργαλείου αποθήκευσης και εύκολης αναζήτησης μουσικού υλικού, αξιοποιώντας ελεύθερα λογισμικά. Επιπρόσθετα, θα γνωρίσουμε Βασικές τεχνικές επεξεργασίας ήχου και προγράμματα επεξεργασίας ήχου σε πραγματικό χρόνο. Θα γίνει παρουσίαση ενός εικονικού ψηφιακού στούντιο (τεχνολογία VST) και θα συνδυάσουμε τις δικές μας εργασίες και ήχους με ψηφιακά ηχογραφημένο υλικό από ελεύθερες τράπεζες ήχων. Η Θεματική Ενότητα θα αξιοποιήσει στην πράξη τις προσφερόμενες γνώσεις με ενεργή συμμετοχή και παραγωγή υλικού των επιμορφούμενων.

  Συνεδρίες
  Παρουσίαση βασικών εργαλείων. Προγράμματα Επεξεργασίας ήχου σε μη πραγματικό χρόνο. Προγράμματα Επεξεργασίας παρτιτούρας.
  Βασικές τεχνικές επεξεργασίας ήχου. Προγράμματα επεξεργασίας ήχου σε πραγματικό χρόνο.
  Πρακτικές Εφαρμογές – Ασκήσεις Ι
  Πρακτικές Εφαρμογές – Ασκήσεις ΙΙ
 12. 12. Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας με κοινωνιολογική προσέγγιση

  Σκοπός της ενότητας είναι η συστηματική προσπάθεια κατανόησης ενός προβλήματος που προέρχεται από μια ανάγκη ή δυσκολία στο πλαίσιο ενός σύνθετου εκπαιδευτικού φαινομένου. Οι στόχοι της ενότητας αφορούν σε: περιγραφή και σύγκριση των εκπαιδευτικών φαινομένων αλλά και στην εξήγηση/ερμηνεία (κατανόηση) των εκπαιδευτικών φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να μελετηθούν τα εκπαιδευτικά ζητήματα, να τεθούν, να διερευνηθούν και απαντηθούν τα σχετικά ερευνητικά ερωτήματα εμπίπτουν στο πεδίο της Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας. Κυρίαρχος σκοπός του επιστημονικού αυτού πεδίου η βελτίωση των διδακτικών και άλλων εκπαιδευτικών διαδικασιών και φαινομένων μέσα από τη συστηματική θεωρητική έρευνα, αλλά και την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών συμπερασμάτων. Η ενασχόληση με το πεδίο αυτό στηρίζει τον μελλοντικό εκπαιδευτικό στην επαγγελματική του ανάπτυξη τόσο μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων ερευνητικών στρατηγικών και πρακτικών στο διδακτικό του έργο, όσο και σε πιθανές μελλοντικές πιο ερευνητικά προσανατολισμένες ενασχολήσεις του.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας / Στάδια Διεξαγωγής Εκπαιδευτικής Έρευνας
  Ερευνητικές Προσεγγίσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας
  Η Δειγματοληψία και Μέτρηση στην Εκπαιδευτική Έρευνα
  Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων
 13. 13. Μεθοδολογία και Τεχνικές Μουσικοπαιδαγωγικής Έρευνας

  Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης της Μουσικής στη διδασκαλία των παιδαγωγών, την ανάπτυξη τόσο των δικών τους δεξιοτήτων όσο και των μουσικών δεξιοτήτων παιδιών όπως, επίσης, και τους παράγοντες ποιοτικής διαμόρφωσης σχεδιασμού, ανάπτυξης και χρήσης εκπαιδευτικού υλικού. Η ενασχόληση για τη Μουσική Αγωγή, σε επίπεδο έρευνας, στηρίζει τον/την εκπαιδευτικό στην επαγγελματική του/της ανάπτυξη τόσο μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων ερευνητικών στρατηγικών και πρακτικών στο διδακτικό του/της έργο, όσο και σε πιθανές μελλοντικές πιο ερευνητικά προσανατολισμένες ενασχολήσεις του/της.

  Συνεδρίες
  Ζητήματα παράθεσης βιβλιογραφικών αναφορών
  Τυπολογία και είδη έρευνας για τη Μουσική Παιδαγωγική
  Μεθοδολογία Μουσικοπαιδαγωγικής Έρευνας
  Ζητήματα εγκυρότητας συγγραφής μίας έρευνας
 14. 14. Αξιολόγηση στη Μουσική Εκπαίδευση και προετοιμασία Portfolio Εκπαιδευτικού

  Στην ενότητα θα επιχειρηθεί αρχικά μία ανασκόπηση βιβλιογραφίας, η οποία συνθέτει και αναλύει την έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση στη γενική μουσική εκπαίδευση. Τίθενται ζητήματα αξιολόγησης του περιεχομένου, των ενδεδειγμένων μορφών αξιολόγησης, της συχνότητας των αξιολογήσεων, των αντιλήψεων και πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση, καθώς και απόψεών τους αναφορικά με τις εμπειρίες και τις ανάγκες της επαγγελματικής εξέλιξης τους. Θα προταθούν ενδεδειγμένες τεχνικές αξιολόγησης και η πρακτική αξιοποίηση τους σε e περιβάλλοντα. Η ενότητα κλείνει με τοποθετήσεις αλλά και την ευκαιρία για διαδικτυακή συζήτηση – τοποθέτηση των επιμορφούμενων για το ποικίλο περιεχόμενο, τις μορφές και τις πρακτικές αξιολόγησης για τη μουσική εκπαίδευση, ανάλογα με τον βαθμό αυτονομίας που έχουν οι εκπαιδευτικοί στο πρόγραμμα σπουδών για κάθε βαθμίδα, σε μία προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του πλαισίου αξιολόγησης για τη Μουσική Εκπαίδευση και τις ιδιαιτερότητές της ανά βαθμίδα.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και στην αξιολόγηση για τη Μουσική Εκπαίδευση
  Βασικές αρχές, παράμετροι και κριτήρια αξιολόγησης για τη Μουσική Εκπαίδευση
  Τεχνικές αξιολόγησης. Η αξιοποίησή τους σε e εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
  Επαναπροσδιορίζοντας το πλαίσιο της Αξιολόγησης για τη Μουσική Εκπαίδευση
800,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 560
 • ECVET: 28

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μαρία Αργυρίου
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη-Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Αιγαίου