Πνευματικότητα και Υγεία

Έναρξη: 19/11/2018  Λήξη: 03/02/2019

Αντικείμενο Διδακτικής Ενότητας / Σύνοψη

Στη σύγχρονη εποχή υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για ανθρώπους με πνευματική ευεξία. Ανθρώπους που προσεγγίζουν τη ζωή ολιστικά, είναι συμπεριληπτικοί και γιορτάζουν τη διαφορετικότητα. Οι δεξιότητες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές στους χώρους της υγείας, της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής και της ηγεσίας, και προκύπτουν από δύο μείζονες κοινωνικές εξελίξεις:

 • Την ανάγκη μετακίνησης από μονοσήμαντες σε πιο συμπεριληπτικές πνευματικές παραδόσεις.
 • Επιστημονικές εξελίξεις που αποκαλύπτουν αξιοθαύμαστα οφέλη της πνευματικότητας στην ανθρώπινη υγεία.

Η επιστήμη της ψυχολογίας ορίζει την πνευματική ευεξία ως «μία κατάσταση ολοκλήρωσης που βιώνουμε όταν κάθε όψη της ζωής μας βρίσκεται σε ισορροπία, αισθανόμαστε σίγουροι για τις επιλογές μας, δημιουργικοί, πλήρεις, και ενσωματωμένοι». Πρόκειται για μία εξελικτική διαδικασία η οποία ενέχει προσωπικό νόημα, σκοπό και κατεύθυνση, και προσδίδει αξία στην καθημερινότητά μας.

Μαθησιακοί Στόχοι και Προσδοκώμενα Οφέλη

Στόχος του Προγράμματος είναι να παρουσιάσει στους επιμορφούμενους τις συναρπαστικές θεωρίες της Πνευματικής Ψυχολογίας και να τους βοηθήσει να ξεκαθαρίσουν και να εφαρμόσουν αρχές και πρακτικές που οδηγούν στην πνευματική ευεξία, το οποίο συχνά αποτελεί αφετηρία της ικανότητας να υποστηρίξουν και να καθοδηγήσουν άλλους. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της ωριμότητας, της αυτονομίας και της αυτοδιαχείρισης.

Το Πρόγραμμα «Πνευματικότητα και Υγεία» παρέχει δύο οφέλη στους/στις επιμορφούμενους/-ες:

Α. Προσωπικά

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο προσωπικής ανάπτυξης. Προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη μία πνευματική κατανόηση της ζωής, τη δική τους πνευματική προσέγγιση και πρακτικές που θα ωφελήσουν την φυσική και ψυχική τους υγεία. Παράλληλα, αναπτύσσουν την ικανότητα να παρέχουν άτυπη, ολιστική πνευματική υποστήριξη στους συνανθρώπους τους, προκειμένου να προσφέρουν στο άμεσο και ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Β. Επαγγελματικά

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα απαραίτητο εφόδιο επαγγελματικής κατάρτισης. Επικεντρώνεται στη φιλοσοφία της θετική ψυχολογίας, η οποία προσδίδει έμφαση στις δυνάμεις των ανθρώπων (strength-based model). Προσκαλεί τους επιμορφούμενους να εντάξουν μία ολιστική ματιά στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, η οποία αντιμετωπίζει την υγεία και την εκπαίδευση σφαιρικά και συμπεριληπτικά. Ενθαρρύνει τους επιμορφούμενους να προσαρμόσουν τις γνώσεις τους στο ειδικότερο πλαίσιο των δικών τους εργασιακών συνθηκών (π.χ. εκπαίδευση, συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, ιατρική, ψυχιατρική, κοινωνική εργασία, νοσηλευτική, κλινική ψυχολογία, ποιμαντική, θεολογία, έρευνα, κοκ) και ρόλων (π.χ. φοιτητές, υπεύθυνοι δομών, ελεύθεροι επαγγελματίες, φροντιστές ατόμων με ψυχικά και σωματικά νοσήματα, εθελοντική εργασία, κοκ) και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε επίσημα και ανεπίσημα πλαίσια. Προσφέρει δυνατότητες εκτεταμένης επαγγελματικής εξέλιξης, επιτρέποντας στους επιμορφούμενους να αξιοποιήσουν τα προσωπικά τους αποθέματα δεξιοτήτων, χαρακτηριστικών προσωπικότητας και επαγγελματικών στόχων. Προετοιμάζει όσους επιθυμούν να μεταβούν στην απόκτηση πιστοποίησης σε συναφές αντικείμενο (όπως είναι η συμβουλευτική, η ψυχοθεραπεία, η υγειονομική φροντίδα, οι παιδαγωγικές επιστήμες, η ποιμαντική, η θεολογία, κ.α.) παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα έχει στόχο να:

 • Παρουσιάσει την ιστορία της επιστήμης της Πνευματικής Ψυχολογίας (ΠΨ)
 • Αναλύσει τις επιστημονικές παραμέτρους μιας πνευματικής κατανόησης της ζωής
 • Καθοδηγήσει τους επιμορφούμενους να εμβαθύνουν και να εξελίξουν τις γνώσεις τους
 • Προσφέρει ευκαιρίες να καλλιεργήσουν και να εξασκήσουν πνευματικές ποιότητες του ψυχισμού τους
 • Ενθαρρύνει την εφαρμογή των βασικών αρχών της ΠΨ σε πραγματικές συνθήκες της καθημερινότητας
 • Προετοιμάσει τους επιμορφούμενους ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν πνευματικές δεξιότητες στην επαγγελματική τους ζωή.
 • Μετατρέψει τη γνώση σε βιωμένη εμπειρία, κάνοντας χρήση πολλαπλών μεθόδων του γνωρίζειν
 • Ενθαρρύνει τους επιμορφούμενους να εκτιμήσουν και να αγκαλιάσουν προσεγγίσεις οικουμενικής σοφίας, πολυμορφικότητας και συλλογικής συνείδησης.
 • Υποστηρίξει τη διαδρομή των επιμορφούμενων προς την επαγγελματική τους ανέλιξη, παρουσιάζοντας το νέο μοντέλο της πνευματικής (υπηρετικής) ηγεσίας.
 • Στηρίξει τη συμμετοχή σε μία υποστηρικτική κοινότητα ατόμων με κοινές πεποιθήσεις, αρετές και ευγενή συναισθήματα, με έναν βαθύ υπαρξιακό τρόπο

Σε ποιους/ες απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το παρόν πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για όλους, ανεξάρτητα από την εμπειρία ή το ιστορικό τους. Η προγενέστερη μελέτη της ψυχολογίας ούτε αναμένεται να προϋπάρχει, ούτε αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

 • Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Δρ. Άννα Πολεμικού
Νευροψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Επιστημονική Συνεργάτιδα Πανεπιστημίου Αιγαίου

Email: apolemikou@aegean.gr

 • Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Τρόπος Αξιολόγησης:

Κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζονται ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης βάσει των οποίων οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν οι ίδιοι την πρόοδό τους. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης ατομικών δραστηριοτήτων και θεμάτων συλλογικού προβληματισμού.

Χρήσιμες Πληροφορίες για Οικονομικά Θέματα:

 • Επιπρόσθετη έκπτωση 10% για εγγραφές έως 30 Οκτωβρίου!
 • Δείτε εδώ όλες τις κατηγορίες εκπτώσεων.

Δίδακτρα με 25% έκπτωση:

300€

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Πνευματικότητα και Υγεία
  Συνεδρίες
  1. Πνευματικότητα και Επιστήμη
  2. Οι Πέντε Άξονες της Πνευματικότητας
  3. Πνευματική Ανάπτυξη στην Παιδική Ηλικία
  4. Πνευματική Διαμόρφωση στην Ενηλικίωση
  5. Προσωποκεντρικές Πνευματικές Εφαρμογές
  6. Τρόποι του Γνωρίζειν
  7. Προσωπική Αυθυπέρβαση στην Πράξη
  8. Πνευματική Φροντίδα και Μέριμνα
  9. Πνευματικότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση
  10. Το Μέλλον της Πνευματικής Ψυχολογίας
400,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 60
 • ECVET: 3

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Δρ. Άννα Πολεμικού
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη του Προγράμματος