Σχολική Ψυχολογία – 9μηνο (σε συνεργασία με το Κ.Δ.Β.Μ. Go Learn) (24/02/2020)

Έναρξη:  24/02/2020  Λήξη: 29/11/2020

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει εξ αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο 440 ωρών επιμορφωτικό πρόγραμμα στην «Σχολική Ψυχολογία». Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης GoLearn.

Το πρόγραμμα (9 μηνών) πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα και με την επιτυχή ολοκλήρωσή του ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπου αναγράφεται πάνω και η διάρκεια (από πότε έως πότε υλοποιήθηκε το σεμινάριο).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:

 • Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν τη γνώση τους σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της σχολικής ψυχολογίας καθώς και σε ψυχολόγους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο πεδίο.

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιμορφούμενων στο γνωστικό αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας. Οι επιμέρους ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν την περιγραφή του ρόλου και τις αρμοδιότητες του σχολικού ψυχολόγου, τις βασικές αρχές της ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης παιδιών και εφήβων, τα προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων καθώς και ζητήματα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας (ΔΕΠ-Υ, Νοητική Υστέρηση, Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού). Επιπλέον, το πρόγραμμα εμπεριέχει εφαρμογές της συμβουλευτικής στο χώρο της εκπαίδευσης, την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και το ρόλο της επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα. Ειδικότερα, αναφέρεται στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, εκπαιδευτικών-γονέων, τη διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα, καθώς και τη διαχείριση παιδιών από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. Η μεθοδολογία υλοποίησης είναι η απόσταση ηλεκτρονική μάθηση.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν τη γνώση τους σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της σχολικής ψυχολογίας καθώς και σε ψυχολόγους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο πεδίο.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

 1. Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης
 2. Να εμβαθύνουν στην κατανόηση των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών και εφήβων
 3. Να ενημερωθούν για τις εφαρμογές της ψυχολογικής συμβουλευτικής στη σχολική κοινότητα
 4. Να καταρτιστούν σε θέματα επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον
 5. Να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στις θεματικές του πεδίου της Σχολικής Ψυχολογίας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την εγγραφή σας συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα πατώντας στον σύνδεσμο “ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ” και εκπρόσωπος του συνεργαζόμενου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 “GoLearn” θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ​

Τηλέφωνο: 211 11 13 231
E-mail: info@golearn.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες:

 • Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (eLearning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

 • Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση, και με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι απόφοιτοι/ες μπορούν να λάβουν:

->2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
->10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
-> Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 )

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Κανονικό κόστος: 650 ευρώ

 • Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί (5 πρώτοι): 455 ευρώ
 • Διορισμένοι – μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 585 ευρώ
 • Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές: 585 ευρώ
 • ΑμΕΑ: 550 ευρώ
 • Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 550 ευρώ
 • Απόφοιτοι του Παν/μιου Αιγαίου: 585 ευρώ
 • Εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Αιγαίου και του GoLearn: 585 ευρώ
 • Mέλη του προσωπικού του Παν. Αιγαίου και του συνεργαζόμενου φορέα: 585 ευρώ
 • Εγγραφή έως 20 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος: 585 ευρώ
 • Ομαδική εγγραφή (άνω των 2 ατόμων): 520 ευρώ
Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Η ψυχολογική αξιολόγηση μαθησιακών και συναισθηματικών δυσκολιών στο σχολικό περιβάλλον

  Η ενότητα αναφέρεται στις αρμοδιότητες των σχολικών ψυχολόγων, στις αρχές της ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης, στην παρουσίαση των βασικών τεστ νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στη ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων, και γενικότερα ψυχομετρικών δοκιμασιών, στην αξιολόγηση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης των παιδιών, στη συγγραφή της ψυχολογικής αναφοράς.

  Συνεδρίες
  Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες σχολικού ψυχολόγου
  Αξιολόγηση Νοητικών Λειτουργιών
  Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών
  Μελέτη Περίπτωσης
 2. Προβλήματα Προσαρμογής στο σχολείο

  Η παρούσα ενότητα αναφέρεται στις δύο βασικές κατηγορίες συμπεριφορικών και συναισθηματικών δυσκολιών, δηλαδή τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης, τις πιο συχνές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, την κατάθλιψη, τις αγχώδεις διαταραχές και τη διαταραχή διαγωγής. Περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνονται τα προβλήματα συμπεριφοράς, τους αιτιολογικούς παράγοντες και την παρέμβαση.

  Συνεδρίες
  Ορισμός-Ταξινόμηση
  Αγχώδεις διαταραχές
  Κατάθλιψη
  Εναντιωματική προκλητική διαταραχή-Διαταραχή Διαγωγής
 3. Θέματα Ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων

  Ένας σημαντικός αριθμός παιδιών σήμερα παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση και τη συμπεριφορά. Οι πρώτοι που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του παιδιού είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις πιο συχνά εμφανιζόμενες αναπτυξιακές διαταραχές, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Νοητική Αναπηρία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι στόχοι είναι οι ακόλουθοι: (α) να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα προβλήματα του παιδιού, (β) να παραπέμπουν έγκαιρα το παιδί σε διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, (γ) να συνεργάζονται με τη διεπιστημονική ομάδα, προκειμένου να υλοποιηθεί το ενδεδειγμένο πρόγραμμα που σχεδιάζει ο ψυχολόγος, (δ) να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους απέναντι στο παιδί, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμουν στον περιορισμό των δυσλειτουργικών συμπεριφορών και εν τέλει τη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού. Επιπλέον, συγκεκριμένη ενότητα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας για την επικαιροποίηση των γνώσεων τους καθώς και τη συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς και παρέχει γνώσης σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή τεχνικών αντιμετώπισης των δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς.

  Συνεδρίες
  Θεμελιώδη ζητήματα στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία
  Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού
  Νοητική Αναπηρία
  Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – Υπερκινητικότητα, γλωσσικά προβλήματα και διαταραχές εσωτερίκευσης
 4. Η συμβουλευτική στο σχολικό περιβάλλον

  Η παρούσα ενότητα περιγράφει το αντικείμενο και το περιεχόμενο της συμβουλευτικής διαδικασίας, τις βασικές έννοιες και τη δομή της. Επιπλέον, αναφέρεται στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στη συμβουλευτική και σε πρακτικές εφαρμογές.

  Συνεδρίες
  Ορισμός και βασικές έννοιες
  Προσωποκεντρική προσέγγιση
  Συστημική Προσέγγιση
  Γνωστικός Συμπεριφορισμός
 5. Επικοινωνία στη σχολική τάξη

  Στην ενότητα αυτή, γίνεται αναφορά στην έννοια, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας που αναπτύσσεται στο σχολικό περιβάλλον και στο ρόλο των χαρακτηριστικών αυτών, για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας γενικότερα, από διοικητική, διδακτική και κοινωνική σκοπιά και τη διαμόρφωση των ειδικών συνθηκών και παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, στην ενότητα αυτή, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ρόλο της επικοινωνίας και τη συμβολή της στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, στην καλλιέργεια ήπιου σχολικού κλίματος μέσω της εφαρμογής κανόνων επικοινωνίας και στη διαμόρφωση του διδακτικού πλαισίου, με την εφαρμογή τεχνικών επικοινωνίας, όπως αυτές αναπτύσσονται στο πλαίσιο μιας σχολικής επικοινωνιακής συμβουλευτικής.

  Συνεδρίες
  Η έννοια, τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος της επικοινωνίας στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων (interpersonal communication)
  Σχολικό κλίμα και επικοινωνία (school climate, management and communication)
  Τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον (school and classroom management) και στη διδακτική διαδικασία (instructional communication management)
  Σχολική επικοινωνιακή συμβουλευτική (school communication counseling)
 6. Επικοινωνία σχολείου-οικογένειας στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας

  Στην ενότητα αυτή, προσεγγίζονται ζητήματα επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ενδο-οικογενειακές, επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις και στην κουλτούρα επικοινωνίας που καλλιεργείται και αναπτύσσεται από την πλευρά της οικογένειας και του σχολείου, για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας ενημέρωσης και υποστήριξης, προς όφελος της ομαλότερης και πιο ποιοτικής εκπαίδευσης των παιδιών.

  Συνεδρίες
  Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών
  Επικοινωνία μεταξύ σχολικής διεύθυνσης και εκπαιδευτικών
  Η επικοινωνία στο οικογενειακό περιβάλλον: χαρακτηριστικά, αλληλεπιδράσεις και ενδο-οικογενειακά επικοινωνιακά πρότυπα
  Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων
 7. Ψυχολογικές παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου

  Η παρούσα ενότητα διασαφηνίζει την έννοια της ψυχικής υγείας και της προαγωγής της ψυχικής υγείας στη σχολική κοινότητα. Αναπτύσσει τις συμβουλευτικές παρεμβάσεις πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον και περιγράφει το περιεχόμενο και τη των προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών. Επιπρόσθετα αναφέρεται στα προγράμματα ανάπτυξης των συναισθηματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

  Συνεδρίες
  Η έννοια της προαγωγής της ψυχικής υγείας και της πρόληψης
  Συμβουλευτικές παρεμβάσεις πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον
  Ο ρόλος της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης στη σχολική κοινότητα
  Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων μαθητών
 8. Επικοινωνιακή διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον

  Στην ενότητα αυτή, προσεγγίζονται ζητήματα επικοινωνίας σε σχέση με τη διαχείριση συγκρούσεων και καταστάσεων ενδοσχολικής βίας ευρύτερα.

  Συνεδρίες
  Η έννοια, τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειες των συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα
  Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ μαθητών και στη διδακτική διαδικασία
  Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων
  Η συμβολή επικοινωνιακών στρατηγικών στην αντιμετώπιση συγκρούσεων
 9. Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο
  Συνεδρίες
  Ορισμός-Διαχείριση παιδιών με πένθος
  Συμβουλευτική διαχείριση διαζυγίου
  Εθισμός στο Διαδίκτυο-Παρέμβαση
  Μελέτη Περίπτωσης
 10. Ένταξη παιδιών από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον και διαφορετικές μορφές οικογένειας στο σχολικό περιβάλλον
  Συνεδρίες
  Διαχείριση παιδιών από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον
  Διαχείριση παιδιών προσφύγων
  Διαχείριση παιδιών από διαφορετικές μορφές οικογένειας
  Μελέτη Περίπτωσης
650,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 440
 • ECVET: 22

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Ελένη Νικολάου
Λέκτορας ΤΕΠΑΕΣ. Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Προγράμματος