Τρισδιάστατα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια – “Σοβαρά Παιχνίδια”

Έναρξη:12/11/2018 – Λήξη: 20/01/2019

Περιγραφή Προγράμματος

Τα τελευταία χρόνια η μάθηση βασισμένη σε παιχνίδια σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (game based learning) έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ερευνητών και εκπαιδευτικών. Τα εμπορικά παιχνίδια παρέχουν αρκετό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παράδειγμα το Sim City ή το Civilization. Παρόλα αυτά, δεν παύουν να είναι κατά κύριο λόγο παιχνίδια που με έμμεσο τρόπο βρίσκουν εφαρμογή στη διδασκαλία.

Μέχρι πρόσφατα, πολύ λίγες εταιρείες παρείχαν καλής ποιότητας εκπαιδευτικά παιχνίδια. Στις περισσότερες περιπτώσεις μικροεφαρμογές παιχνιδιών για εκπαιδευτική χρήση κατασκευάζονται από εκπαιδευτικούς ή ακαδημαϊκούς/ερευνητές που επιθυμούν να ενσωματώσουν την τεχνολογία στη διδασκαλία τους. Όμως είναι προσπάθειες στις οποίες απουσιάζει η οικονομική υποστήριξη και τα προσόντα που θα επέτρεπαν την παραγωγή υψηλής ποιότητας τελικού προϊόντος. Αυτό γιατί τα εμπορικά παιχνίδια έχουν κόστος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δεκάδων ατόμων και όχι ατομικές προσπάθειες ή προσπάθειες μια μικρής ομάδας ατόμων.

Τα δεδομένα όμως αλλάζουν. Ολοένα νέα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών εμφανίζονται, που από τη μία είναι απλά στη χρήση τους και από την άλλη επιτρέπουν την ανάπτυξη αξιόλογων εφαρμογών. Το αποτέλεσμα είναι η κατασκευή εκπαιδευτικών παιχνιδιών να είναι πιο προσιτή και η αποδοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται ευρύτερη. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος των Η.Π.Α. το 2012 δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η πιο συστηματική χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και ξεκίνησε, σε εθνικό επίπεδο, μια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση.

Κύρια επιδίωξη λοιπόν του προτεινόμενου προγράμματος είναι να ακολουθήσει τις σύγχρονες αυτές τάσεις στην χρήση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας όμως εργαλεία προσιτά στο μέσο χρήστη, χωρίς όμως να υπάρχει συμβιβασμός στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος/παιχνιδιού.Η κύρια πρόκληση είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών που να καλύπτουν το σύνολο των διδακτικών αντικειμένων. Πέρα από αυτό, θα πρέπει να έχουν υψηλό βαθμό πρωτοτυπίας, να είναι ελκυστικά στο χρήστη/μαθητή και να είναι εύκολα στη χρήση τους.

Έτσι λοιπόν, οι θεματικές ενότητες-μαθήματα του προγράμματος θα πρέπει να απαντούν σε βασικά ερωτήματα όπως:

1. Ποιες θεωρίες μάθησης στηρίζουν τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών στους υπολογιστές;
2. Ποια είναι τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα;
3. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες εκπαιδευτικές εφαρμογές της Πληροφορικής;
4. Πώς κατασκευάζονται παιχνίδια για την εκπαίδευση, την υγεία, το περιβάλλον, τη διαχείριση πόρων και γενικά για μια ευρεία γκάμα θεμάτων;
5. Με ποιους τρόπους το προϊόν/παιχνίδι θα είναι ελκυστικό στο χρήστη/μαθητή, μάλιστα με τρόπο παρόμοιο όπως τα κανονικά παιχνίδια;
6. Ποιες είναι οι πρακτικές κατασκευής ενός καλού παιχνιδιού;
7. Πού βρίσκεται το σημείο ισορροπίας μεταξύ παιδαγωγικής χρήσης και διασκέδασης;

Τέλος, είναι αυτονόητο ότι μεγάλο μέρος του επιμορφωτικού προγράμματος θα αφιερωθεί στη χρήση ενός ενδεικτικού προγράμματος κατασκευής παιχνιδιών (και μάλιστα τρισδιάστατων), έτσι ώστε οι επιμορφούμενοι να έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν στην πράξη όσα θα αποκομίσουν σε θεωρητικό επίπεδο.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Φωκίδης Εμμανουήλ
Επίκουρος Καθηγητής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 22410 99238
Εmail: fokides@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕ 25% ΕΚΠΤΩΣΗ:

195€

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
Curriculum is empty
260,00 €
  • Ώρες Επιμόρφωσης: 48
  • ECVET: 2,4

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Εμμανουήλ Φωκίδης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος - Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου