Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Έναρξη: 04/02/2019 – Λήξη: 03/11/2019

Περιγραφή Προγράμματος

Η Συμβουλευτική εκτός από κλάδος και ειδίκευση της Ψυχολογίας, που εφαρμόζεται στοχευμένα και καταλυτικά σε πλαίσια ψυχολογικής υποστήριξης με θεραπευτικές διαστάσεις, σε πλαίσια καθοδήγησης αλλά και προσωπικής και ομαδικής ανάπτυξης, αποτελεί, ως ενσωματωμένο στοιχείο εξέλιξης του ατόμου, έναν πολύτιμο τρόπο επικοινωνίας που μπορεί να αξιοποιείται σε καθημερινή βάση, διευρύνοντας συνεχώς κοινωνικές δεξιότητες αλλά και θετικό αντίκτυπο στην επικοινωνία.

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε σημεία-κλειδιά του ευρύτερου αντικειμένου αυτού του επιστημονικού πεδίου της Συμβουλευτικής τόσο γενικά όσο και πιο ειδικά στο χώρο της εργασίας υπό το πρίσμα ενός ραγδαία εξελισσόμενου τοπίου.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η καθοδήγηση είναι ενταγμένα μέρη σε αυτό το πρόγραμμα με σημείο αναφοράς και πάλι το ριζικά μεταβαλλόμενο χώρο των οργανισμών και της εργασίας, που ανατρέπει και νοηματοδοτεί εκ νέου θεμελιώδεις έννοιες όπως «επάγγελμα», «εργασία», «προσόντα», «βιογραφικό», «διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού», «επαγγελματική ανάπτυξη», «σταδιοδρομία».

Η γνωριμία και η διερεύνηση αυτών των πεδίων είναι στόχοι του προγράμματος ανεξάρτητα από το επαγγελματικό ή επιστημονικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων.

Επιδιώκουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο επίσης την εγγύτερη επαφή με τις δεξιότητες συμβουλευτικής καθώς και μέσων-εργαλείων που μπορεί να συνδυάζονται ή να συμπληρώνουν τη διαδικασία τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό πλαίσιο αναφοράς.

Αυτή η επαφή και η γνωριμία με τεχνικές, μέσα κι εργαλεία μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο άσκησης των ήδη υφιστάμενων δεξιοτήτων συμβουλευτικής των συμμετεχόντων δίνοντάς τους ευκαιρία περαιτέρω πρακτικής στους χώρους δραστηριοποίησής τους αλλά και μια προετοιμασία σε όσους επιθυμούν περαιτέρω κατάρτιση στη συμβουλευτική με πιστοποίηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες από το χώρο της εκπαίδευσης, της κοινωνικής εργασίας αλλά ακόμα και της ιατρικής όπου η συμβουλευτική αποτελεί σημαντικό εφόδιο και εργαλείο δουλειάς-επικοινωνίας, που θέλουν να ανανεώσουν γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες. Είναι ωστόσο ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο/-η που επιθυμεί να μελετήσει και να αξιοποιήσει αυτές τις γνώσεις, να επενδύσει προσωπική άσκηση, χρόνο και την επιμόρφωση που του/της παρέχεται ευρύτερα με ευθύνη και δέσμευση. Το πρόγραμμα στοχεύει στον εμπλουτισμό των προσόντων και εφοδίων των συμμετεχόντων, ώστε να μπορούν άμεσα να εφαρμόσουν ασκούμενοι στα πλαίσια της επαγγελματικής και κοινωνικής τους δραστηριότητας.

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Μαρία Μπακαρη
MSc in Organisational Psychology
email:m.bakari@aegean.gr

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  e-epimorfosi@aegean.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Δείτε εδώ το γενικό πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

Χρήσιμες Οικονομικές Πληροφορίες:

 • Επιπρόσθετη έκπτωση 10% για εγγραφές έως 04 Ιανουαρίου
 • Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 3 δόσεις.
 • Δείτε εδώ όλες τις κατηγορίες εκπτώσεων.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕ 25% ΈΚΠΤΩΣΗ:

555€

Share
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. 1. Οργανωσιακή & Εργασιακή Ψυχολογία

  Μια πρώτη περιήγηση και βασική εισαγωγή στο χώρο της Οργανωσιακής & Εργασιακής Ψυχολογίας που σκιαγραφεί την εξέλιξη του πεδίου σήμερα. Καθοριστικό σημείο αναφοράς η επιστήμη της συμπεριφοράς στην Εργασία και η εφαρμογή της Συμβουλευτικής στον εργασιακό τομέα, χώρους εργασίας, επικοινωνία, υποστήριξη και ανάπτυξη.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες
  Οργανισμοί & Επαγγελματική Εξέλιξη Σήμερα
  Συμπεριφορά & Χώροι Εργασίας
  Συμβουλευτική & Εργασία
 2. 2. Θεωρία & Πράξη της Συμβουλευτικής

  Διερεύνηση του πεδίου εφαρμογής της Συμβουλευτικής ως πεδίου Ψυχολογίας, διαδικασίας και πρακτικής. Βασικοί ορισμοί και έννοιες, προσεγγίσεις και δεξιότητες-στόχοι των ασκούμενων προκειμένου για την εφαρμογή σε διάφορα περιβάλλοντα.

  Συνεδρίες
  Συμβουλευτική: Διερευνώντας το Πεδίο Εφαρμογής
  Βασικές έννοιες της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
  Βασικές Προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική
  Υπόβαθρο & Δεξιότητες Συμβουλευτικής
 3. 3. Τεχνικές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

  Βασικές αρχές και αναπτυξιακοί στόχοι συμβουλευτικών δεξιοτήτων. Σκιαγράφηση τεχνικών Συμβουλευτικής (γενικά) και Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

  Συνεδρίες
  Ανάπτυξη Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων
  Επαγγελματική Συμβουλευτική
  Τεχνικές Συμβουλευτικής Ι
  Τεχνικές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
 4. 4. Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Το Μέλλον της Εργασίας

  Σύγχρονη προσέγγιση του πεδίου του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Διερεύνηση και ορισμός πλαισίου του τρίπτυχου: Οργανισμοί-Επάγγελμα-Προσωπικότητα με τη δυναμική του μέλλοντος στον ορίζοντα.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες
  Επαγγελματικός Προσανατολισμός σ’ ένα εργασιακό μέλλον που μετασχηματίζεται ραγδαία;
  Οργανισμοί – Επάγγελμα – Προσωπικότητα
  Νέα Δεδομένα & Τάσεις
 5. 5. Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη & Αξιολόγηση

  Συσχετισμοί προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σε ένα δυναμικό πλαίσιο αναφοράς. Βασικές αρχές των ψυχομετρικών προσεγγίσεων. Αξιολόγηση προσωπικότητας και επαγγελματικών δυνατοτήτων: παραδείγματα και εφαρμογές.

  Συνεδρίες
  Προσωπική Ανάπτυξη & Εργασία
  Ψυχομετρικές προσεγγίσεις
  Επαγγελματική Ανάπτυξη το 2020
  Αξιολόγηση Προσωπικότητας & Επαγγελματική Αξιολόγηση: Εφαρμογές
 6. 6.Προσωπική Ανάπτυξη Μέσω Ομαδικής Παρέμβασης

  Ομάδα και Προσωπική Ανάπτυξη: Πώς το πλαίσιο της ομάδας επιδρά και αλληλοδιαμορφώνεται υποστηρίζοντας ανάγκες και αιτήματα. Ομάδα και συνεργασία στον εργασιακό χώρο: η καταλυτική δύναμη της ομαδικής συμβουλευτικής και άλλων εφαρμογών. Δεξιότητες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

  Συνεδρίες
  Προσωπικότητα & Ομάδα: Διαστάσεις και Προοπτικές Ανάπτυξης
  Μάθηση στην Ομάδα
  Προσωπική Ανάπτυξη & Υποκίνηση/Κίνητρα σε Πλαίσιο Ομάδας
  Δεξιότητες Συνεργασίας
 7. 7. Ομαδική Επαγγελματική Συμβουλευτική

  Εισαγωγή στην Ομαδική Συμβουλευτική, τεχνικές και εφαρμογές της στο χώρο εργασίας. Συνεργασία – Ηγεσία και Ανάπτυξη Οργανισμών. Σχεδιάζοντας & Διαμορφώνοντας συμμετοχικές διαδικασίες στο χώρο εργασίας.

  Συνεδρίες
  Βασικές Έννοιες Ομαδικής Συμβουλευτικής, Εφαρμοσμένης στους Χώρους Εργασίας
  Συλλογική Ηγεσία & Ανάπτυξη Οργανισμών
  Βασικές Τεχνικές Ομαδικής Συμβουλευτικής
  Εφαρμογές Συμμετοχικής Μάθησης στο Χώρο Εργασίας
 8. 8. Στρατηγικές Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Αναζήτησης Εργασίας & Δια Βίου Μάθηση/Ανάπτυξη

  Βασικές έννοιες και ζητήματα στην Επαγγελματική Ανάπτυξη. Δια βίου μάθηση και επαγγελματική εξέλιξη σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο τοπίο. Στρατηγικές και τρόποι ενσωμάτωσης στην προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική σταδιοδρομία.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες
  Στρατηγικές Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Βασικά Ζητήματα
  Δια βίου Μάθηση & Επαγγελματική Εξέλιξη
  Ενσωμάτωση (Ιntegration) Στρατηγικής & Ευελιξία
 9. 9. Επιχειρησιακή Συμβουλευτική, Mentoring & Coaching

  Εισαγωγή και βασικές έννοιες σε εργαλεία & διαδικασίες καθοδήγησης στους οργανισμούς. Συμβουλευτική – Mentoring & Coaching: Συγκλίσεις, αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις. Εφαρμογές σε ομάδες.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες
  Mentoring & Εφαρμογή στο Χώρο Εργασίας
  Coaching & Εφαρμογή στο Χώρο Εργασίας
  Ομαδικές προσεγγίσεις σε επιχειρησιακά πλαίσια
 10. 10. Συμβουλευτική & Νέες Τεχνολογίες

  Ο ρόλος και η σύζευξη της τεχνολογίας στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής. Online εργαλεία, εφαρμογές, εξατομίκευση και webinars: Πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει (και όχι να αποδυναμώσει) δεξιότητες και εφόδια διευρύνοντας το πεδίο; Λύσεις, εναλλακτικές και συμπληρωματικές εφαρμογές στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τα εργαλεία, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

  Συνεδρίες
  Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες
  Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη Συμβουλευτική
  Εφαρμογές – Παραδείγματα
  Εξατομίκευση και Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογικών στη Στρατηγική Επαγγελματικής Ανάπτυξης
740,00 €
 • Ώρες Επιμόρφωσης: 400
 • ECVET: 20

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μαρία Μπακαρή
Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αιγαίου-Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη